Szilárda
0 °C
6 °C

A III/III központi állományának listája is kikerült a netre

2005.03.04. 13:01
A hvg.hu pénteken korábbi tudományos publikációkra alapozva közzé tette a Belügyminisztérium III/III-as főcsoportfőnöksége 1989-es tiszti állományának névsorát. Az újabb listán annak a 206 tisztnek a neve szerepel, akik a rendszerváltás előtt többek között az egyházak vonalán tevékenykedő ellenséges elemek elhárításáért, vagy a a kulturális vonalak védelméért voltak felelősek.

Újabb állambiztonságiakról szóló lista jelent meg pénteken az interneten. A hvg.hu a a III/III. - a belső reakció elleni - Csoportfőnökség központi állománya tiszti és főtiszti lajstromát, valamint a megyei rendőr-főkapitányságok mellett működő III/III. Osztályok vezetőinek nevét közölte.

Rendfokozattal

A lista 206 tiszt nevét tartalmazza. A névsorban szereplők személyes adatai a vasárnap közzétett ügynöklistával szemben most nem kerültek nyilvánosságra. A III/III-as állomány tagjairól csupán egykori rendfokozatuk ad további információt. Az Index fórumon felbukkant adatok szerint a főcsoportfőnökség több dolgozója a későbbiek során is korábbi munkaköréhez hasonló megbízással maradt állami szolgálatban.

Már megjelent

A hvg.hu szerint a nevek több, nagy példányszámban megjelenő újságban, könyvben, sőt tankönyvben is megjelentek már, többek között Kiszely Gábor Állambiztonság (1956-1990) című, több kiadást megélt könyvében, és mindenütt elfogadott módszer volt a az egykori tartók, hivatásos állományú tisztek, állambiztonsági vezetők névvel, beosztással és rendfokozattal való szerepeltetése. Az újság hivatkozik az adatvédelmi törvényre, amely szerint, ha az adatokat állami vagy szolgálati titokká nyilvánítják, nem szabad kiadni és publikálni őket. Csakhogy a Dunagate-botrány nyomán 15 éve, jogutód nélkül felszámolt III/III. iratai 1995 óta nem titkosak többé, valamint az Alkotmánybíróság 1994-es határozata leszögezte, hogy a nemzetbiztonsági érdekre a III/III. Csoportfőnökséggel kapcsolatban nem lehet hivatkozni.

Felelősök

A III/III-as lajstromon szereplők voltak azok az államilag fizetett hivatásos rendőri állományú állambiztonságiak, akik a hálózatot szervezték, működtették. A felsorolás szerint a belső reakció elleni csoportfőnökség központi állománya hét osztályra és azokon belül több alosztályra tagolódott. Az egyházügyi III/III-1 volt az egyik legnépesebb osztály, ahol az egyházi reakció elhárításáért, a római katolikus egyházzal, a római katolikus egyházi vezetéssel és intézményekkel valamint a protestáns és más egyházakkal szembeni fellépésért felelős a, b, c, alosztályon összesen 37-en dolgoztak. A III/III-2-es osztály két alosztályra tagolódott, itt működött a felsőfokú oktatási intézményekkel szembeni elhárítás illetve az ifjúságellenes reakciós erők elhárítása. A III/III-3 volt az ellenséges személyeket elhárító, rendkívüli eseményeket felderítő osztály, a III/III-4-es pedig az ellenséges ellenzék fő erőit elhárító osztály, amelyet korábban a kulturális területeken tevékenykedő ellenséges személyek elhárításáért felelős osztálynak hívtak. A 33 fős, szintén népes osztály olyan alosztályokat fogott össze, mint a radikális ellenzék elhárításáért, a "szektásnak" minősített, egykori és aktív párttagok, trockisták, álbaloldaliak elhárításáért és a "nemzeti/népi ellenzék" elhárításáért felelős csoport. 25 főnyi erővel dolgozott a III/III 5-ös osztálya, amely a kulturális élet szereplőit figyelte, illetve védte a "kulturális területet". A III/III-6 volt az ellenséges propagandaanyag készítését és terjesztését elhárító osztály, amelynek dolgozói "akciók végrehajtásával" foglalkoztak. A 7-es osztályon a jelentő szolgálatért, belső elhárítási adattárért felelős beosztottak tevékenykedtek. A számozott osztályokon kívül meg egy közel húsz fős, a BM III/III-A önálló alosztály névre keresztelt csoport dolgozott a párt és a kormány vezetőinek operatív biztosításán.