Móric
14 °C
15 °C

Jugoszláviával nincs határrendészeti szerződésünk

2000.11.03. 16:06
Moszkvában tárgyalt orosz kollégájával Béndek József dandártábornok, a magyar határőrség országos parancsnoka. Az éves parancsnoki találkozón többek között megbeszéléseket folytattak a szervezett bűnözés elleni harc módszereiről, illetve a magyar és orosz határőrizeti szervek közötti folyamatos információcsere kibővítéséről. Jugoszláviát leszámítva egyébként hazánknak minden európai állammal van a kérdéskört szabályozó szerződése.
Az utóbbi években hazánk a nemzetközi bűnözés tranzitútvonalává vált, ezért Magyarország megpróbálja szélesíteni a bűnszövetkezetek elleni harc eszköztárát. A felderítés és megelőzés hatékonyabbá tétele érdekében 1997-ben kormányközi megegyezést kötött a magyar és az orosz állam, amely egy évenkénti parancsnoki színtű találkozót is előír. Béndek József dandártábornok ennek a találkozónak a keretében látogatott Moszkvába, ahol megbeszéléseket folytatott Konsztantyin Tockijjal, az orosz szövetségi határőrség igazgatójával. A dandártábornok szerint a megbeszélések nyílt, őszinte hangnemben zajlottak. A találkozó egyik fő programpontja a szervezett bűnözés elleni harc módszereinek egymással való megismertetése volt. Ezt többek között az is indokolttá teszi, hogy Magyarországon megnőtt a volt szovjet tagállamokból származó bűnelkövetői csoportok és az általuk végrehajtott bűncselekmények száma. Ezért a tárgyaló felek elengedhetetlen fontosságúnak ítélték az információk folyamatos cseréjét

Ukrajna nem partner az információcserében

Az információcsere folyamatosságát indokolja a másik fő programpont is, a migrációs folyamatok rendszeres ellenőrzése, illetve a migrációs hullámok előrejelzése. Az előrejelzést a Nemzetközi Határrendészeti Konferencia keretében kellene, hogy megvalósuljon, de gyakoriak azok a példák, amelyek azt mutatják, hogy több ország nem szentel elegendő figyelmet az előrejelzések címzetthez való eljuttatásának. Ez az oka annak is, hogy Ukrajnával megszűntettük ezt a kapcsolatot. A kapcsolat megszakadásának oka az ukrán szervek közömbössége, akik annak ellenére, hogy magyar részről folyamatosan tájékoztatva voltak, szinte semmilyen választ vagy prognózist nem juttattak el a magyar fél részére. Béndek József is felhívta az orosz tárgyalópartnerek figyelmét arra, hogy csak a kétirányú információcserét tartjuk elképzelhetőnek.

Jugoszláviával nincs átfogó határrendészeti szerződésünk

Ide kapcsolódik, hogy míg Európa szinte minden államával kölcsönös és kétirányú szerződések szabályozzák a határforgalmat, illetve a nemzetközi bűnözés elleni harcot, addig Jugoszláviával szinte semmilyen szerződésünk sincs. Nincs meg a megfelelő információáramlás, nincs közös felkészülés, az egyetlen kapcsolatot a határesemények kivizsgálására alakult vegyes bizottságok jelentik. Történik mindez annak ellenére, hogy az ember- és kábítószer-csempészés, illetve a hamis okiratgyártási ügyek szempontjából Jugoszlávia az egyik legproblémásabb szomszédunk.

A dandártábornok említette azt is, hogy pénteki hazautazása előtt még látogatást tesz a seremetyevói repülőtéren is, mivel a magyar utazóknak az utóbbi időkben több problémája is volt a beutazáskor, illetve az orosz hatóságok a nem megfelelő vízumkezelési eljárások miatt több esetben is kiutazási engedélyt adtak olyan orosz állampolgároknak, akik a hiányos vagy nem megfelelő iratok miatt nem jogosultak a Magyarországra való belépésre, ezért a határőrök kénytelenek voltak őket visszafordítani. Az ilyen esetek anyagi következményeit az ún. ,,Inao Annex" nevezetű megállapodás miatt a légitársaságok kénytelenek viselni. Éppen ezért szükséges a két ország útlevél-kezelési eljárásainak egységesítése. Ennek, illetve a hatóságok felszereltségének és munkamódszereinek jobb megismerése érdekében Győrben és Budapesten már fogadtak orosz megfigyelőket, és tervezik magyar szakemberek kiutaztatását is.