Fegyelmi a fehérvári orvosnak

2000.05.05. 19:38
A Fejér Megyei Szent György Kórház fegyelmi tanácsa dr. Simon Kornél professzort kötelezettség vétkes megszegéséért megrovással, a közlésre, nyilatkozásra vonatkozó szabályok megsértéséért pedig közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel való megszüntetésével sújtotta. Az osztálya új helyre költöztetését a betegérdekekre való hivatkozással megtagadó professzor leszögezte: az osztály új helyre költöztetésével a korábbi kardiológiai betegellátás színvonala romlott. "Annak ellenére, hogy ezt a legmagasabb szakmai grémium, a Kardiológiai Szakmai Kollégium egyértelműen megállapította, a kórház igazgatása, a tulajdonos önkormányzat, az ÁNTSZ, s az egészségügyi miniszter sem tekintette kötelességének, hogy a kollégium állásfoglalásának érvényt szerezzen, s olyan intézkedést hozzon, ami a korábbi betegellátás színvonalát visszaállítja" - fogalmazta meg a közlemény. "Ezt látva nem tudom, melyik az a fórum Magyarországon, amelyik a betegérdek érvényesítését felvállalja" - írja a közleményben dr. Simon Kornél. A professzor egyelőre nem döntött arról, hogyan folytatja gyógyító munkáját.