Alfréd
-2 °C
2 °C

Az adatvédelmi biztos a Btk. módosítását javasolja

2001.06.12. 21:59
Az adatvédelmi biztos az elmúlt hat évben azt tapasztalta, hgy a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések büntetőjogi védelme nem érvényesül megfelelően. Majtényi László szerint a Büntető törvénykönyvben meghatározott törvényi tényállások - a jogosulatlan adatkezelés és a különleges személyes adatokkal való visszaélés - pontatlanok, fogalomhasználatuk pedig nehezen egyeztethető össze az adatvédelmi jog fogalmaival és rendkívül tágan határozzák meg a büntetni rendelt cselekmények körét és olyan magatartásokat is büntetni rendelnek, amelyek ellen a büntetőjog eszközeivel történő fellépés nem indokolt. Az információs jogok megsértése miatt ugyanis ritkán indul büntetőeljárás, így büntetlenül maradnak azok az elkövetők is, akiket cselekményük miatt valóban büntetni kellene.