Valér
4 °C
8 °C

Elutasította a bíróság a Háttér keresetét a Károli-perben

2004.10.08. 17:25
A Fővárosi Bíróság pénteken kihirdetett első fokú ítéletében elutasította a Háttér Társaság a Melegekért keresetét, amit az egyenlő bánásmód megsértésére hivatkozva nyújtott be a Károli Gáspár Református Egyetem ellen. Az ítélet szerint az egyetem homoszexualitással kapcsolatos állásfoglalása - amelynek alapján kirúgták egyik hallgatójukat - nem lépi túl a véleménynyilvánítás határát.
2004. július 1-én kezdődött az a polgári per, amiben egymillió forint nem vagyoni kártérítés kiszabását kérte a Károli Gáspár Református Egyetemre a Háttér Társaság a Melegekért civil szervezet keresete. A Háttér szerint az egyenlő bánásmód követelménye sérült akkor, amikor az egyetem honlapján "A homoszexualitásról" címmel máig olvasható állásfoglalást jelentetett meg a Hittudományi Kar Kari Tanácsa.

Az emberek "lényegi vonása"

A Háttér álláspontja szerint az esélyegyenlőségi törvény lehetőséget ad arra hogy a jogvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetek bírósághoz fordulhassanak, ha általános jellegű jogsértést tapasztalnak. A szervezet keresete szerint kirekeszti és sérti a homoszexuálisokat az államilag elismert oklevelet adó Károli év elején nyilvánosságra hozott állásfoglalása, ami szerint a homoszexualitásukat vállalók nem járhatnak az egyetemre. A bíróságtól azt kérte a szervezet, hogy állapítsa meg a jogsértés tényét, és kötelezze az alperest a jogsértés abbahagyására, és egymillió forint nem vagyoni kártérítést is ítéljen meg a központi költségvetés javára.

Az egyetem jogi képviselője szerint konkrét jogsértés nem történt, ráadásul a törvény szerint akkor indíthat érdekképviseleti szerv saját nevében pert, ha az emberek "lényegi vonására" nézve észlel jogsértést - márpedig a homoszexualitás nem ilyen vonás. Másfelől a támadott nyilatkozat nem magáról a homoszexualitásról szól, hanem a "homoszexuális hajlam alapján tanúsított magatartásról", ami a Károli szerint óriási különbség.

Az alkotmány garantálta vallás- és szólásszabadsági jog alapján egyházi intézmény saját nézeteit szabadon kinyilváníthatja, ebben nem korlátozható - állítja a felsőoktatási intézmény. A Háttér szerint azonban itt nem a szólásszabadságról van szó, hanem egy felsőoktatási intézmény kirekesztő nyilatkozatáról, ami - mint arra a kirúgott diák ügye is precedens - létező gyakorlatot takar.

Véleményként történő értékelés

A pénteken kihirdetett határozat szóbeli indokolása szerint a bíróság megállapította, hogy a felperesi szervezet az adott ügyben rendelkezik keresetindítási joggal. Arra a jogi következtetésre jutott ugyanakkor, hogy a vitatott állásfoglalás véleménynyilvánításnak minősül, nem lépte túl annak alkotmányosan védett kereteit. "A véleményként történő értékeléssel a bíróság nem a kifejtett véleménnyel való egyetértését vagy azzal való szembehelyezkedését fejezi ki" - mondta Pataki Árpád bíró, hozzátéve, hogy a bíróság nem vizsgálhatja az adott vélemény érték- vagy valóságtartalmát sem.

A bíróság egyetértett azzal az alperesi érveléssel, hogy nem bírálható felül egy egyház hitelvének valláserkölcsi álláspontja. Úgy ítélte meg, hogy a felperes keresetének jogalapja érdemben hiányzik. Pataki Árpád bíró személyesen nyújtotta át a határozatot a felek képviselőinek, így a szombati naptól életbe lép a 15 napos fellebbezési határidő. Kárpáti József, a felperesi szervezet jogi képviselője újságíróknak elmondta, hogy fellebbeznek a határozat ellen.

Mint arról az Index is beszámolt a Károli Gáspár Református Egyetem kizárta tanulmányai folytatásából azt az ötödéves teológia szakos hallgatót, aki nyíltan homoszexuálisnak vallotta magát. A 24 éves mozgás- és beszédsérült fiú éveken keresztül küzdött azzal, hogy elfogadja magát, többször kísérelt meg öngyilkosságot, majd végül megkereste a hozzá legközelebb álló professzort, aki pszichológusként az intézmény lelki gondozója, hogy segítséget és lelki támaszt kérjen. Nem sokkal később a dékán a kari tanács elé citálta a hallgatót, és végül kicsapták. A kari tanács azután döntött kizárásáról, hogy a diákság kérvényt írt a hittudományi karnak, szorgalmazva: foglaljanak állást arról, hogy homoszexualitásukat vállaló teológus hallgatók vállalhatnak-e lelkészi szolgálatot.