Bernadett
-2 °C
4 °C

Két párt, másfél program II.

2006.03.22. 11:41
Mit ígér az MSZP és a Fidesz a gazdaságon kívüli területeknek? Kevés konkrétumot, sok általánosságot. A szocialisták valamiért nem szeretik a Velencei-tavat, és az egyházakat is gyanúsan rövid programpontban intézték el. A Fidesz tervei között nem szerepel a határontúliaknak alanyi jogon adott magyar állampolgárság, és nem engednék privatizálni a MÁV-ot.

Oktatás

Mindkét nagy párt programjában szerepel az óvodai és alsó tagozatos általános iskolai ellátás biztosítása a kistelepüléseken. Az MSZP és a Fidesz is csak a rászoruló családokban felnövő gyermekeknek biztosítana ingyenes tankönyvet, habár a Fideszben Pokorni Zoltán volt oktatási miniszter - Orbán Viktorral ellentétben - úgy nyilatkozott, hogy hatalomra kerülésükkor mindenkinek jár majd az ingyenes tankönyv.

Az MSZP a hátrányos helyzetű diákokat is támogatná, háromszáz iskolát korszerűsítene, ezer közoktatási intézményt felújítana. A szocialisták növelnék a műszaki és természettudományos karok hallgatói létszámát.

A Fidesz a diákigazolványt ingyenesen adná, a diákhitel összegét pedig 300 ezerről 450 ezerre emelné.

Minisztériumok száma

Az MSZP a jelenlegi tizenhétről tizenkettőre csökkentené a minisztériumok számát. Orbán Viktor korábban úgy nyilatkozott, hogy a Fidesz választási győzelmének mértékétől függ, hány miniszterrel alakít kormányt. Mint mondta, ez a győzelem nagyságától függ, kétharmados többség esetén a hét minisztérium sem elképzelhetetlen, szoros eredmény esetén viszont - elkerülhetetlen kompromisszumok miatt - tizenöt tárca lehet.

#alt#
Putyin Budapesten (Fotó: Huszti István)

Külpolitika

A Fidesz - bár a 2004-es népszavazáson igenre buzdított - programjába nem vette bele a kettős állampolgárság megteremtését. (Bár Mikola István a hétvégi Fidesz-kongresszuson kitért erre, a párt vezetői hangoztatják, nem akarnak szavazati jogot adni a határon túli magyaroknak.) A határon túliakkal kapcsolatos döntéseket a kisebbségi szervezetekkel karöltve hoznák meg, támogatási rendszerüket kiszámíthatóvá tennék és bővítenék. Erősítenék az együttműködést a szomszédos országokkal. A külpolitikájuk célja a magyar érdekek védelme. Az Európai Unió új tagállamainak a régiekkel azonos jogot követelnek.

Az MSZP támogatná "az európai normákkal összhangban álló" autonómiatörekvéseket, a kisebbségi jogok védelme és bővítése a magyar külpolitika lényeges eleme lenne. A szocialisták a nemzet határok feletti békés újraegyesítését szorgalmazzák. A szocialisták célja, hogy "Európa e tájának" legerősebb gazdasága a magyar legyen. A magyar külgazdaság kitörési iránya lehet Oroszország és a délkelet-ázsiai térség.

Közlekedés

A Fidesz nemzeti vasútprogrammal mozdítaná el a mélypontról a MÁV-ot. A vasúttársaságot nem privatizálná, a vasúthálózatot és a járműparkot uniós és hazai forrásokkal fejlesztenék, ezzel megvédenék a hetvenezer MÁV-os munkahelyet. Támogatnák a családi autózást, bizonyos gépkocsik esetében eltörölnék a regisztrációs adót. Folytatnák az autópálya-és hídépítést.

#alt#
Az épülő dunaújvárosi híd (Fotó: Huszti István)

A szocialisták programja szerint 2013-ra az autópályák elérik az országhatárokat, a nagyvárosokat gyorsforgalmi utak kötik össze. A nehezen megközelíthető kistelepülésekre utakat építenek, a vasúti közlekedésről csak annyit írnak, hogy "visszanyeri korábbi jelentőségét", az esetleges privatizációról nem esik szó. A szocialisták is új Duna- és Tisza-hidakat építenének.

Turizmus

A Fidesz folyamatosan emelné a turizmus költségvetését, kiemelt forrást biztosítanak a Balatonra, a Dunára, a Velencei-tóra, a Tiszára és a történelmi borvidékek, valamint az egészségturizmus fejlesztésére. Ötezer fős kongresszusi központot építenének Budapesten, és "5-6 regionális beruházással" 2016-ra Magyarországot a térség legvonzóbb turisztikai központjává fejlesztenék. A turisztikai beruházások motorjai a kis- és középvállalkozások lennének.

Az MSZP kiemelt turisztikai övezetként hasznosítaná Budapest, a Balaton, a Duna és a Tisza természeti kincseit, a felsorolásban a Velencei-tó nem szerepel. A konferencia- és a gyógyturizmus fejlesztését is kiemelt célnak tekinti a program.

#alt#
Gyilkosság a Kolosy téren (Fotó: Huszti István)

Közbiztonság

A Fidesz programja törvény előtti egyenlőséget követel, a hangsúlyt a bűnmegelőzésre helyeznék, bár a "kicsi" bűncselekményeken sem siklanának át. A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén szigorítanák a Büntető törvénykönyvet. A rendőröket jobban megfizetné egy Fidesz vezette kormány, és növelné a testület létszámát.

Az MSZP az emberek biztonságérzetének erősítésére törekszik, javítanák a közrendet és a vagyonbiztonságot, felgyorsítanák az ítélkezést. Folytatnák a "nép ügyvédje" programot, és befejeznék az új polgári törvénykönyv és az új büntető törvénykönyv előkészítését. Az ügyeskedők előtt bezárnák a jogi kiskapukat.

Honvédelem

A Fidesz "valódi" profi hadsereget szeretne, növelné a honvédség tekintélyét, vonzerejét, megtartó képességét. Javítanának a katonák élet- és munkakörülményein, növelnék az illetményeket. A honvédségi vagyon kiárusítását leállítanák.

Az MSZP jobb képességekkel és felszereléssel védelmezné a határokat. A katonáknak kiszámítható előmeneteli rendszert dolgoznának ki.

Környezetvédelem

A Fidesz a Kiotói Egyezményben foglalt üvegházhatású gázok kibocsátását 2012-ig hat százalékkal csökkentené. A program növelné a környezetbarát energiaforrások használatát, és sürgetné a környezetbarát gazdaság kialakítását. Az ellenzéki párt üdvözli a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését, uniós forrásokból növelnék a hulladékgyűjtő helyek számát.

Az MSZP javítaná a települési környezet minőségét, megszüntetné a környezetet veszélyeztető hulladéklerakást. A településeket csatornáznák, a szennyvizet megtisztítanák, az ivóvíz minőségét javítanák. Folytatódna a tiszai árvízprogram, és a töltésfejlesztés. Bővítenék az ökoturisztikai lehetőségeket, a környezetvédelembe a magántőkét is bevonnák.

#alt#
Fatáné, a Fidesz reklámarca és Szijjártó Péter (Fotó: Németh Dániel)

Nyugdíjasok

A Fidesz bevezetné a tizennegyedik havi nyugdíjakat. A negyvenévnyi munkaviszonnyal rendelkező nők választhatnának a teljes összegű nyugdíj vagy a további munkavállalás között. Bizonyos gyógyszercsoportokhoz hatvan éves kor fölött száz forint dobozdíj ellenében lehetne hozzájutni. Csökkentenék a rezsiköltségeket.

Az MSZP emelné az özvegyi nyugdíjat, 2007-től növelnék a saját jogú nyugdíjakat. Erősítenék az Idősügyi Tanács szerepét. Kialakítanák az ápolás-, illetve gondoskodásbiztosítás rendszerét, igazságosabbá tennék a szociális szakellátás rendszerét.

Kultúra

A Fidesz életpályamodellt dolgozna ki a közgyűjteményi szférában dolgozóknak, a béreket kiszámíthatóan növelnék. Megalapítanák a Modern Magyar Művészeti Múzeumot, felújítanák a meglévő múzeumokat, támogatnák a kortárs alkotókat. Az országot könyvtárakkal hálóznák be, a műemlékeket újjávarázsolnák, az építésügy szakterületeinek összehangolására országos szintű intézményt hoznának létre.

Az MSZP a magyar kultúrát külföldön, a külföldit Magyarországon mutatná be. Szembeszállnak a társadalom kulturális kettészakításával, a funkcionális analfabétizmussal, és javítanák a gyerekek és a fiatalok olvasási kultúráját. Segítenének, hogy hozzájussanak az emberek nemzeti és egyetemes kultúra értékeihez, digitális formában. Kidolgoznák a kultúrafinanszírozás új formáit.

Egyházak

A Fidesz az egyházi fenntartású szociális intézményekben helyreállítaná az esélyegyenlőséget. Egyházi szervezeteket is bekapcsolnának közfeladatok ellátásába, támogatják a kórházakban az egyházi lelki gondozói szolgálatot.

Az MSZP programjának legrövidebb részét szentelte az egyházaknak. Támogatja az egyházaknak a társadalom javát szolgáló hivatását, gondoskodnak arról, hogy érvényesüljenek az állam és az egyház szétválasztásának alkotmányos elvei.

#alt#
Romák Karcag északi cigánytelepén (Fotó: Huszti István)

Cigányság

A Fidesz "közös ügyünknek" nevezi a cigányság felemelését. Ösztöndíjprogramokat hoznának létre, a hátrányos helyzetű cigánygyerekeket három éves kortól óvodába íratnák, ösztönöznék a fiatalok középiskolai, főiskolai, egyetemi továbbtanulását, javítanák a romák lakáskörülményeit. Egészségügyi program, a foglalkoztatás támogatása és javítása, a kultúra támogatása szerepel még a Fidesz romaprogramjában.

Az MSZP a cigányság integrációját munkalehetőségek teremtésével, a vállalkozóvá válás előmozdításával, jobb oktatási, szociális és egészségügyi rendszerrel képzeli el. Folytatnák a cigánytelepek felszámolásának programját, felszámolnák az iskolai elkülönítést, csökkentenék a társadalmi előítéleteket. Roma származású óvodapedagógusokat képeznének, támogatnák a roma kultúrát.