Tekla
8 °C
20 °C

A koalíciós szerződés

2002.05.26. 21:22
A Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége a magyarországi szociáldemokrácia és a magyarországi liberalizmus pártjai, a széles nemzeti összefogásra építve koalícióra lépnek, és a nemzet sorsa iránt érzett felelősségtől vezérelve, a stabil kormányzás érdekét szem előtt tartva közös kormányt alakítanak.
A szociáldemokrata-szabaddemokrata koalíció szándéka, hogy

- helyreállítja a társadalmi békét, a demokráciát,

- biztosítja a szabadságjogok maradéktalan érvényesülését,

- mindenki számára esélyt teremt a biztonságra és a jólétre,

- visszaszerzi a munka, a tudás, a teljesítmény becsületét,

- fellép a korrupció ellen és a közélet tisztaságáért,

- előkészíti az Európai Unióhoz való csatlakozást, ugyanakkor óvja és gazdagítja a nemzeti értékeket.

A szociáldemokrata-szabaddemokrata koalíció a kormányzást nem a hatalom, hanem a haza szolgálata eszközének tekinti. A koalíciós kormány céljait a kormányprogram rögzíti.

I. Koalíciós együttműködés

A koalíciós pártok vállalják, hogy a közösen kidolgozott működési szabályokat érvényesítik a közös kormányzati munkában és a parlamenti döntéshozatal folyamatában.

1. Alapelvek

a. A két koalíciós partner, az MSZP és az SZDSZ közösen kormányoz.

b. A közös kormányzás

- közös döntés-előkészítésben és döntéshozatalban,

- a döntések közös képviseletében és végrehajtásában, valamint

- a kormányzásért és a parlamenti munkáért viselt közös felelősség vállalásában fejeződik ki.

c. A koalíciós pártok együttműködése a közös felelősségre alapozott egymás iránti kölcsönös bizalom elvére épül.

2. A koalíció működése

a. Kormányzati munka

A koalíciós kormányzás a kormányzati munka során kiérlelt közös álláspont megvalósítása.

a.a. A koalíciós partnerek együttesen

- határozzák meg a kormány ügyrendjét;

- fogadják el a kormány munkaterveit;

- hozzák meg a kormány rendeleteit;

- hozzák meg a kormány határozatait;

- teszik meg a kormány parlamenti előterjesztéseit.

a.b. A kormány tagjainak felsorolását és a politikai államtitkári helyek pártok szerinti megoszlását a koalíciós megállapodás 2. számú melléklete tartalmazza.

a.c. A kormányon belüli együttműködés részletes szabályait a kormány ügyrendje határozza meg.

b. Parlamenti munka

A koalíciós pártok frakcióvezetése folyamatos egyeztetés útján biztosítja a hatékony parlamenti munka feltételeit és a közös kormányzáshoz szükséges megfelelő parlamenti támogatást. A bizottságokban megvalósuló koalíciós egyeztetés, együttműködés felelőse a bizottság koalíciós frakciókból választott elnöke, ahol ilyen nincs, alelnöke.

b.a. Jelenlét

A koalíciós képviselőcsoportok működési szabályukban rögzítik a képviselők kötelező országgyűlési jelenlétét elősegítő megfelelően szankcionált szigorú szabályozást, illetve intézkedéseket.

b.b Előterjesztések benyújtása és támogatása

b.b.a. Parlamenti előterjesztés, képviselői kezdeményezés benyújtása és támogatása - beleértve a módosító és kapcsolódó módosító javaslatokat is - csak a két frakcióvezető egyetértésével történhet. Az ettől eltérő esetekről a koalíciós pártok frakcióvezetői külön állapodnak meg.

b.b.b. A koalíciós pártok frakcióinak tagjai interpellációikat, kérdéseiket előzetesen egyeztetik frakcióvezetésükkel és az érintett miniszterrel, illetve megbízottjával. A fentieken túl csak olyan interpellációt, illetve kérdést nyújtanak be, amellyel kapcsolatban frakcióvezetésük előzetesen egyeztetett a másik frakció vezetésével.

b.c. A szavazás módja

A koalíciós együttműködés érvényesítésének alapvető feltétele a koalíciós pártok frakcióinak együttes szavazása.

b.c.a. Az egyetértéssel benyújtott javaslatokat mindkét frakció tagjai egységes szavazással támogatják.

b.c.b. Az egyetértés nélkül vagy más frakciókhoz tartozó képviselők által benyújtott javaslatok tárgyában, a frakcióvezetések előzetes egyeztetését követően mindkét frakció azonos módon szavaz, azzal, hogy megegyezés hiányában a javaslatot egyik frakció sem támogatja.

b.c.c. Egyik koalíciós frakció sem támogat olyan önálló, módosító vagy kapcsolódó módosító javaslatot, amellyel a másik frakció nem ért egyet.

A szociáldemokrata-szabaddemokrata koalíció meggyőződése, hogy a magyar demokrácia írott és íratlan szabályait betartva is működhet hatékony kormány, s a magyar társadalom döntő, az MSZP-re és az SZDSZ-re szavazóknál jóval nagyobb hányada elkötelezetten képviseli a polgári demokráciák normáit.