Emőke
-4 °C
9 °C

Kovács László nem tartja a biztosi függetlenséget

A Külügyminisztériumban kapott ideiglenesen irodát Kovács László, a magyar diplomácia korábbi irányítója, az Európai Bizottság adóügyi biztosa. Kovács a külügyi szóvivő, Polgár Viktor szerint autót csupán átmeneti időre jutattatott a külügy, és az EU-biztos nem irodát kapott, hanem csak egy tárgyalót. Az Index munkatársa mindesetre a Külügyminisztériumban érte el Kovács László titkárnőjét.

Az Európai Bizottság tagjai nemzeti kormányaiktól teljesen függetlenül dolgoznak, a szabályok szerint a bizottság tagjai feladataik ellátása során nem fogadhatnak el utasításokat kormányoktól vagy más szervektől. Az EU-ban olyan szigorúan veszik az összeférhetetlenség kérdését, hogy a bizottság tagjai elé például nem mehet ki küldő országuk nagykövete a repülőtérre, világított rá az EU-s gyakorlatra egyik forrásunk. Így teljességgel szokatlan, hogy a nemzeti kormányok bármilyen infrastruktúrát biztosítsanak az általuk delegált EU-biztosnak.

Kapcsoljuk Kovács Lászlót

Kiemelt juttatások
Kovács László jövedelme 2004 novemberétől - uniós biztosi kinevezésétől - korábbi, magyarországi jövedelmének négy és félszeresére növekedett. A politikus külügyminiszterként és pártelnökként havonta összesen bruttó 1 millió 10 ezer forintot keresett, Brüsszelben 18 106 eurós alapfizetéssel kezdete bizottságbeli munkáját. A közel 4,5 millió forintot kitevő havi apanázs mellett - számlák bemutatása után - 150 ezer forintos (600 eurós) keret is jár a biztosoknak reprezentációs célokra, valamint felvehetnek 660 ezer forintot (2700 euró) lakástámogatásra. Kovács Brüsszelben egy Audi A8-as szolgálati autót kapott. Választhatott volna a bizottság autóállományából BMW-t vagy Mercedest is.

Az Index több, egymástól független forrásból megerősített információja szerint Kovács László magyar EU-biztosnak most is saját irodája és titkársága működik a Külügyminisztérium Bem téri épületében, és használhat egy Saabot is. A Külügyminisztérium telefonközpontosa meglepődött, amikor Kovács Lászlót kerestük, némi tanakodás után azonban egy olyan mellékre kapcsolt, ahol elsőre adták a magyar EU-biztos ott székelő titkárnőjét, akinél üzenetet is hagytunk Kovács Lászlónak.

Nincs rendben

"Nyilvánvalóan nincs rendben" - nyilatkozta az Index megkeresésére Alexander Stubb, az Európai Parlament néppárti frakciójának finn tagja, aki az EU-bürokraták hivatali költéseit vizsgálja. Stubb a részletek ismerete nélkül nem kívánt bővebben nyilatkozni az ügyről, mindenesetre megerősítette, hogy az EU alapszerződései megkövetelik a biztosoktól a delegáló államok kormányától való teljes függetlenséget.

Polgár Viktor külügyi szóvivő megkeresésünkre tagadta, hogy irodája volna a volt miniszternek a Bem téren, és azt állította, a magyar biztos mindössze egy tárgyalót használ, ahol a holmijait is tartja. Polgár ezt azzal magyarázta, hogy az Európai Bizottság budapesti képviseletét átépítik, így ott nincsen méltó helye a magyar biztosnak.

Kovács László életútja
Az idén 66 éves Kovács László Budapesten született. 1968-ban közgazdász diplomát szerzett, majd vegyésztechnikus lett. 1975 és 86 között az MSZMP Központi Bizottságának külügyi osztályán dolgozott, 1983-tól mint helyettes vezető. 1986. májustól három éven át külügyminiszter-helyettes, utána a Németh-kormány külügyminisztériumi államtitkárává nevezték ki, ahol a rendszerváltásig dolgozott ott. Kovács 1983-ban lépett be az MSZMP-be, 1989-ben pedig a MSZP egyik alapítója, következő évben bekerült a szocialista párt országos elnökségébe. 1990. májustól négy éven át az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlésébe delegált magyar küldöttség tagja volt. 1994. július 15-től a Horn-kormány külügyminisztere. 1998–2000-ig a szocialista párt parlamenti frakcióvezetője, 1998-ban az MSZP elnökévé választották, a posztot 2004-ig töltötte be, amikor a pártelnökségről és a külügyminiszteri tisztről lemondva az Európai Unió adó- és vámügyi biztosa lett.

Udvariassági formula

A szóvivő szerint nem adtak szolgálati autót sem Kovácsnak, mindössze arról van szó, hogy a tárca vezetése úgy döntött, az első hónapokban egy gépjárművel segítik Kovács munkáját. Polgár Viktor szerint az ilyesfajta "segítségek" az udvariasság tárgykörébe tartoznak. A volt külügyminiszter magyarországi mobilszámát híva egyébként egy olyan számot kapunk üzenethagyási lehetőségként, amelyik a külügy miniszteri titkárságán csörög.

Félreeső tanácsterem

Kovács László, az Európai Bizottság adó- és vámügyi biztosa az Index megkeresésére tagadta, hogy irodát tartana fenn a Külügyminisztériumban. "Egy senki által nem használt tanácstermet vehetek igénybe néha, ha Magyarországon vagyok - mondta Kovács megjegyezve, hogy erre azért van szükség, mert az Európai Bizottság magyarországi képviseletén lévő irodája pillanatnyilag olyan, mint egy raktárhelyiség. - Ha találkozni akarok például az APEH-elnökkel, mégsem hívhatom a lakásomra, vagy egy presszóba."

Bukás után új poszt
Kovács László eredetileg a bizottság energiaügyi biztosa lett volna, de mivel meghallgatásain nem győzte meg maradéktalanul alkalmasságáról az illetékeseket, és mert a testület más okok miatt átalakult, az adóügyek uniós felügyeletét kapta meg. Mivel az Európai Unióban az adózás szinte teljes egészében állami hatáskör, az adó- és vámügyi tárca nem tartozik a legfontosabbak közé.

Kovács arra a felvetésünkre, hogy valaki a titkárnőjeként mutatkozott be telefonon, azt mondta, nincs titkársága a külügyben, és az, aki felvette a telefont, tizenöt méterre ül a kihasználatlan tanácsteremtől, az egyik helyettes államtitkárságon. Kovács azt is elmondta, hogy a tanácsteremben egy telefon és egy számítógép van, de a telefont egyáltalán nem használja, mert "mobilozik", a számítógépen pedig elektronikus leveleket szokott fogadni.

Arra a kérdésünkre, hogy miért használja a magyar külügy Saabját, azt felelte, hogy amikor az Európai Bizottság nem tud neki járművet biztosítani, akkor egy-egy alkalommal "udvariasságból" a külügyi tárca ad neki gépjárművet, de bármelyik tagállam EU-biztosa is számíthat hasonló segítségre. "Csak amíg én sofőr nélkül kapok autót, tehát csak elhozom a kulcsot, addig például a lengyel biztos sofőrt is kap" - mondta az egykori külügyminiszter.

Megkérdeztük az Európai Bizottság magyarországi képviseletét, náluk van-e irodája Kovács Lászlónak. A bizottság sajtósa azt mondta, elvileg van irodája, gyakorlatilag azonban a költözködés miatt méltó szobája nincsen. Arra, hogy autót kap-e budapesti tartózkodásai idejére, az illetékes elmondta, hogy szükség esetén a bizottság autót biztosít a magyar biztosnak, sofőrrel.


A függetlenség biztosítéka

Az Európai Közösségről szóló szerződés 213. cikkelyének (2) paragrafusa meglehetősen tisztán fogalmazza meg a biztosok függetlenségének követelményét.

"A Bizottság tagjai feladataik ellátása során teljes mértékben függetlenek, és a Közösség általános érdekében járnak el. Feladataik ellátása közben nem kérhetnek és fogadhatnak el utasításokat kormányoktól vagy más szer­vektől. Tartózkodnak a feladataikkal összeegyeztethetetlen cselekedetektől. Vala­mennyi tagállam vállalja, hogy tiszteletben tartja ezt az elvet, és nem kísérli meg a Bizottság tagjainak befolyásolását feladataik ellátása során. A Bizottság tagjai hivatali idejük alatt nem folytathatnak semmilyen egyéb - akár kereső, akár ingye­nesen végzett - foglalkozást. Hivatalba lépésükkor ünnepélyesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy hivatali idejük alatt és után tiszteletben tartják a hivatalukból eredő kö­telezettségeiket, és különösen azt, hogy megbízatásuk megszűnése után feddhetetlenül és tartózkodóan járnak el kinevezések vagy előnyök elfogadásakor. E kötele­zettségek megsértése esetén a Bíróság a Tanács vagy a Bizottság kérelmére az érintett tagot, a körülményektől függően, a 216. cikknek megfelelően felmentheti, vagy megvonhatja tőle nyugdíjjogosultságát vagy az ezt helyettesítő egyéb juttatásokhoz való jogát."

Az idézett passzus angolul, illetve az Igazságügyi Minisztérium honlapján magyarul).