Emília
18 °C
26 °C

Negyven százalékos átalakítás a rendszerben

Legalább 50 milliárd forintos megtakarítást tervezett be a kormány a költségvetési intézményrendszer átszabásából. Az Index információi szerint a következő években darabszámra 332-vel csökkentenék az idén januárban még 823-ra rúgó költségvetési intézményállományt. A drasztikusnak tűnő intézményreformban teljes megszűntetésre azonban csak a szervezetek tizedét ítéleték, a többségtől összevonás, beolvasztás vagy átszervezés útján szabadul meg a kormány.

A kormány nemrégiben véglegesítette a központi költségvetési szervezeti rendszer átalakításáról szóló javaslatát, a miniszterelnök pedig határozatban utasította a karcsúsítás különböző tételeiért felelős tárcavezetőket az átalakítások előkészítésének megkezdésére.

A kormány "idõhiányos cselekvéskényszerben" van: az Index birtokába került, még ki nem hirdetett kormányhatározat kidolgozása során Gyurcsány Ferenc és csapata megállapította, hogy hiába voltak hasonló racionalizálási próbálkozások az előző ciklusok idején, azok a szervezeti ellenállás miatt már a pályáztatás idején elbuktak. A kényszer miatt most már nincs halogatás: 2008-ig újrarendezik a sorokat, ami a kormány várakozása szerint évente legalább 50 milliárd forint "támogatásarányos költségmegtakarítást" eredményezhet.

Tizedét számolják fel

A drasztikusnak tűnő intézményszám-csökkenés azonban a dokumentumok tanúsága szerint nem jelenti azt, hogy jövőre végleg bezár a minisztériumi fenntartású szervezetek 40 százaléka. Jóllehet a 823 intézményből az átszervezés következtében kevesebb mint 500 marad, a végelszámolással, vagy egyéb módon történő megszűntetés a tervek szerint csupán egy kis hányadot, összesen 32 szervezetet érint. Megszűnik például hat, eddig a földművelésügyi tárca fenntartásában működő mezőgazdasági szakterületű oktatási intézmény, három vidéki határőr igazgatóság, a MÁV Közegészségügyi Intézet.

A Sportfólió megint mehet

A legnagyobb arányú ritkítás a "nem költségvetési szervi" közhasznú és gazdasági társaságok, alapítványok és közalapítványok körében történik. 2007-ben befejezi működését a Magyar Koraszülött Mentő Közalapítvány, az Épület- és Lakásgazdálkodási, -Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány, a Magyar Távoktatási Alapítvány, az Energia Központ Kht. és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Xterrum Immobilia Ingatlanhasznosító nevű kft-je. Ismét megerősítették többek között az ÖTM felügyelete alá került Sportfólio Kht. végelszámolással történő megszüntetését. Hasonló sorsra jut a Hazai Sportlapok Lapkiadó Kft. és a KPKI Konzervipari Kutató-Fejlesztő és Minőségvizsgáló Kht., a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány valamint a MEH-hez tartozó In-Forrás XXI. Kht.

Szerencsejáték és adó

A pénzügyi és hatékonysági érvekkel indokolt átalakítás legnagyobb részét az összevonások teszik ki. Számos országos intézményt, köztük az APEH-ot, a közigazgatási hivatalokat, az egészségbiztosítási pénztárakat, a katasztrófavédelmet és a korábbi bejelentéseknek megfelelően a határőrséggel együtt a rendőrséget regionális és területi alapon átszervezik, ezekből a hálózati változtatásokból jön össze a legtöbb megszűnés. Szintén sok szervet tüntet el a kormány egyes intézményeknek egy másik szervezetbe való beolvasztásával. Példaként említhető, hogy a Szerencsejáték Felügyelet és az Illetékhivatal a jövőben az APEH részegységévé válik, a Határon Túli Magyarok Hivatala a Miniszterelnöki Hivatal, az Országos Egészségfejlesztési Intézet, a Johan Béla Országos Epidemiologiai Központ pedig két másik egészségügyi háttérintézménnyel együtt az Országos Tisztifőorvosi Hivatal keretein belül működik tovább, az oktatási tárcához tartozó "suliNova" Közoktatási Fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. pedig megosztva olvad be az EDUCATIO Kht-ba és az Oktatási Hivatalba. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium is beszippant több eddig önálló szervezetet: idekerül a Magyar Turisztikai Hivatal, a Nemzeti Sporthivatal és Országos Lakás és Építésügyi Hivatal.

Újakat is alapítottak

34 esetben új intézménybe olvadnak össze az eddig külön működő szervek. A kormánydöntés értelmében a 2007 január 1-én felálló Elektronikus Közszolgáltatások Központjában egyesülnek többek között a minisztériumok informatikai részlegei, a Választási Iroda kivételével a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal, a Távközlési Szolgálat és a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal. A most létrejövő Kormányzati Személyügyi Központ veszi át az összes tárca humánerőforrás menedzsment feladatait, az új Egységes Közlekedési Hatóság pedig HM Katonai Légügyi Hivatal és a Polgári Légiközlekedési Hatóság tevékenységi körét. A Nemzeti Fejlesztési Hivatal átalakításával július 1. óta már működik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség is. Több intézmény viszont csak helyet vált, vagyis a racionalizálás jegyében egy másik tárcához kerül át.

Földművelésügyi csomag

A legtöbb intézkedés a földművelésügyi valamint az oktatási és kulturális tárca költségvetési fejezetéhez tartozó intézményeket érinti. Az FVM-ben a már említett iskola megszűntetések mellett egy szakigazgatási szervbe vonják össze a talajvédelmi szolgálatot, a földművelésügyi hivatalokat, és a megyei állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző állomások rendszerét. Gazdasági társasággá alakítják az Állami Ménesgazdaságot, valamint a badacsonytomaji, a pécsi, a kecskeméti és az egri szőlészeti és borászati kutatóintézeteket, amelyeket később privatizálnának vagy felsőoktatási intézménynek adnának át. Eladják többek között a Országos Mesterséges Termékenyítő Rt. és a Geodéziai és Térképészeti Rt. eladható tulajdonrészét, és öt minisztériumi fennhatóságú kht.-t.

Kis egészségügyi csapat

Az átalakításokkal együtt a kormány meghatározta a minisztériumokban és költségvetési szerveikben alkalmazhatók létszámhatárát. A javaslat szerint összesen legfeljebb 6203-an állhatnak a központi kormányzat ezen szerveinek szolgálatában. A legnagyobb létszámú tárca a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium lett a 745 fős felső határral, amit a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság gárdája nélkül számolt Kancellária követ 686 fős engedélyezett kerettel. A legkisebb apparátusa az egészségügyi miniszternek lesz, ő csupán 244 alkalmazottat irányít.