Vita a kormány és a Mol között

2000.06.28. 17:17
Napok óta zajlik az a szópárbaj és vádaskodás, amely nem két politikus, hanem a kormány és a legnagyobb magyar vállalat, a Mol között bontakozott ki. A hazai piac(?)gazdaság mibenlétéről is folyó vita során kiderült, az állam megvásárolná azt a gázüzletágat, amelyet a Mol szerint éppen a kormány áremeléseket halogató politikája tesz veszteségessé. A deficitet korábban egyébként százmilliárd forintban jelölték meg szakértők. Az Index információi szerint hamarosan a Mol igazgatósága elé kerül a kormány ajánlata, ám az korántsem biztos, hogy a társaság belemenne a nagy értékű (ám veszteséges gázüzletág eladásába.

Orbán Viktor szerint nem bonyolult a konfliktus a Mol és a kormány között. A miniszterelnök szerda reggeli rádióinterjújában úgy vélte, hogy az olajvállalat a saját maga érdekeit figyelembe véve szeretné a gáz árát minél magasabbra emelni. Egy olyan szintre, ami a társaság megítélése szerint biztosítja a vállalat gáz-üzletágának nyereséges működését.

,,A kormány pedig azt mondja" - fogalmazott Orbán -, ,,hogy nem lehet a gázárakat égbe emelni, nem lehet megtenni azt nyugdíjasokkal, gyermekes családokkal, hogy egyik napról a másikra olyan mértékű gázáremelés történjen, ami őket lehetetlen helyzetbe sodorja."

A kormány nem enged a hat százalékból

A kormány, mint ármegállapító hatóság, nem enged hat százaléknál nagyobb emelést - tette hozzá a miniszterelnök. ,,Az a helyzet, hogy jövőre is lesz a kormánynak egy antiinflációs politikája. Ennek a mértéke valahol öt százalék körül lesz, ezért jövőre sem akarunk ezeken a területeken öt százaléknál nagyobb áremeléseket engedni" - tette hozzá.

A kormányfő hozzátette: ,,most itt szokták fölhozni azt, hogy a kormány beleavatkozik a piac működésébe. Amire én azt mondom, hogy ez azért nem igaz, mert Magyarországon gázellátás ügyében nincsen piac. Piachoz ugyanis az kellene, hogy versenyezzenek egymással gázszolgáltatók. Magyarországon ma nincs ilyen verseny. Monopolhelyzet van, a Molnak van monopolhelyzete. A világon mindenütt úgy van, hogy ahol monopolhelyzet van, ott valamilyen állami ár-meghatározási lehetőséget is fenntartanak."

Orbán szerint felajánlották a Molnak, hogy ha neki veszteséges a gázüzletág, akkor ők ,,megszabadítják tőle", visszavásárolják. Aztán az állam eldönti, hogy maga kívánja fönntartani és működtetni a magyar gázellátás rendszerét, esetleg több részbe vágja, hogy verseny legyen, esetleg csak önmagában a gáz-üzletágat piacosítja, de megfelelő árkontrollal, esetleg verseny mellett.

Részletkérdés, hogy mi lenne az állami gázüzletből

,,Tehát ez már egy részletkérdés. Nekem több elgondolásom is volna, a kormányban több javaslat is elhangzott, hogyha az állam tulajdonában lenne a gáz üzletág, akkor azzal mit kellene tenni. De hát ezidáig, meg kell mondjam, ezt az áthidaló megoldást sem sikerült elfogadtatnunk. A Mol nem hajlott arra, hogy az általa horribilisen veszteségesnek mondott üzletágtól megszabaduljon. Pedig ez mindenkinek jó lenne. Ő megszabadulna egy veszteséges üzletágtól, az állam pedig lehetőséget kapna arra, hogy egy ésszerű gázellátást és gázárrendszert alakítson ki Magyarországon" - folytatta a miniszterelnök.

Orbán az állam vételi javaslatáról elmondta: ,,nem jutottunk el odáig, olyan elutasító volt a magatartás a másik oldalról, hogy nem volt értelme azt írásban megismételni, habár ennek egyébként semmi akadálya nincs. Ha olyan veszteséges ez az üzletág, akkor nyilván előbb-utóbb majd értő fülekre is talál ez az ajánlatunk".

Mol: hamarosan igazgatóság elé kerülhet az ügy

Az Index kérdésére a Mol Rt.-nél nem kívánták kommentálni a miniszterelnök állításait, ugyanakkor megtudtuk, hogy a gázüzletág esetleges eladása hamarosan az igazgatóság elé kerülhet. A Mol vezető testületének döntését azonban nem lehet előre ,,borítékolni", egyelőre nem tudni, eladnák-e vagy megtartanák az üzletágat.

A Mol hezitálónak tűnő álláspontját jobban megérthetjük, ha figyelembe vesszük a cég internetes honlapján található információkat. Eszerint Magyarország energiamérlegében 1997-ben a földgáz részaránya 38 százalék volt, s ennek további növekedése várható. Ma a magyar háztartások 60 százaléka jut földgázhoz, mely a következő évezred elején eléri a 70 százalékot.

A Mol tehát stratégiai fontosságúnak ítéli meg a gázüzletágat, de tudatában van annak, hogy a jelenlegi magyar szabályozás egyáltalán nem minősíthető ,,EU-konformnak".

Elképzelések a földgázpiac megnyitására

A Mol internetes oldalán egy vázlatos tervezet is található arra, miként lehetne liberalizálni a hazai piacot. Az Európai Unió 1998-as hatállyal fogadta el a belső földgázpiac közös szabályairól szóló irányelvét, amely a versenyképes földgázpiac létrehozásának érdekében a nemzeti gázpiacok megnyitását írja elő.

A magyar kormány 1998. november 30-án Brüsszelben az Európai Unió és Magyarország energetikai joganyagának átvilágítása során úgy nyilatkozott, hogy Magyarország a csatlakozásig a közösség energetikára vonatkozó jogszabályait honosítja. Ugyanakkor a Mol tervezete megjegyzi, hogy Magyarország EU-csatlakozása a korábban várt 2002-höz képest várhatóan késni fog. Ettől függetlenül a cég szorgalmazná a gázpiaci EU-irányelvek alkalmazását.

A Mol szerint a földgáz piac megnyitása során az EU által elvárt követelményeknek teljes körűen meg kell valósulniuk, azaz a liberalizálás során diszkrimináció- és keresztfinanszírozás-mentes, átlátható és objektív megoldásokat kell találni.

Többszereplős piac - minimális árak

A többszereplős versenypiac biztosítja társadalmi szinten a legalacsonyabb árú földgázellátást, a valós monopóliumok, keresztfinanszírozások megszüntetését, mely összességében a nemzetgazdaság versenyképességének erősítését eredményezi.

A gázpiaci tevékenységek közül a szállítás és elosztás természetes monopóliuma miatt ki kell dolgozni a hozzáférés szabályozását, melyet a direktíva is előír, ugyanakkor a többi tevékenységet a versenynek kell szabályoznia.

A magyar gázpiacot a verseny kedvező hatásainak mielőbbi érvényesülése érdekében egy lépcsőben, 2002-ben kell megnyitni. Ez előnyös a kormányzatnak is a gazdaság versenyképességének javulása, a gazdasági növekedést és befektetés-ösztönzést generáló hatások miatt. Az EU elvárások érvényesítése várhatóan nem okoz nehézséget és megvalósítható, hiszen a magyar és az uniós energiapolitika alapjai megegyeznek.

Egy jövőbeni terv, a gáztőzsde

A valódi gázkereskedelem egyik feltétele a Mol szerint a tőzsde működése, amihez többek között megfelelő tárolókapacitások szükségeltetnek. A tőzsde működésének másik feltétele, hogy a piacon kellő számú szereplő - eladó és vevő - jelenjen meg. A tőzsde a kereslet és kínálat koncentrálását szolgálja, szervezett keretek között, az ügyletek realizálását a tőzsde garantálja.  • Tippek
  • Lakáshitel