Henrik, Roland, Örkény
16 °C
30 °C

Tartózkodási engedély

2000.10.19. 11:51
A tartózkodási engedély kiállításának módozatait a 64/1994. számú Kormány rendelet a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szabályozza.

A tartózkodási engedély megszerzésére egy külképviselet - nagykövetség, konzulátus - által kibocsátott vízum szükséges. Miniszteri engedéllyel a vízum kérelem rendőrkapitányságokon is benyújthatóak. Nyolcféle vízumot sorol fel a törvény magáncélú utazásra: turistavízum, látogatóvízum, üzleti vízum, munkavállalási vízum, jövedelemszerzési vízum, tanulmányi és más tudományos, továbbképzési célú beutazásra jogosító vízum, gyógykezelés céljából történő beutazásra jogosító vízum, átutazóvízum, repülőtéri tranzitvízum. A vízum sürgősségi kiállításának ára 100 DEM.

A külföldinek a tartózkodási kérelem benyújtásakor, valamint tartózkodása során rendelkeznie kell érvényes útlevéllel, magyarországi megélhetést biztosító anyagi eszközökkel, magyarországi lakással, a tovább- vagy visszautazáshoz szükséges feltételekkel, valamint hat hónapon túl érvényes útlevéllel. A tartózkodási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a tartózkodási célt, a magyarországi megélhetést és lakást, valamint a kiutazás feltételeit igazoló okiratokat, 2 darab fényképet, a kérelem benyújtásakor be kell mutatni az érvényes útlevelet. A kérelemhez 4000 Ft-os okmánybélyeget kell mellékelni.

Magyarországon munkát vállaló személy huzamos tartózkodási engedély kérésekor Budapesten a következő iratokat kell felmutatni a rendőrségen: munkaszerződés (eredeti és fénymásolat), munkavállalási engedély (eredeti és másolat), munkaszerződés, munkáltató által kibocsátott, a nettó jövedelemről szóló igazolás, az APEH-től személyi jövedelemadó igazolása, a magyarországi lakás hat hónapnál nem régibb földhivatali tulajdonosi lapja, bérelt lakás esetén nyilatkozat a tulajdonos részéről a lakásban tartózkodás jogcíméről, a tulajdonos által kitöltött szállásbejelentő, két fénykép, okmánybélyeg, egészségügyi igazolás.