József, Bánk
-7 °C
0 °C

Csak a veszélyes titkokra vonatkozna a tanári titoktartás

2004.01.05. 16:31
A pedagógusi titoktartással kapcsolatos rendelkezések változtatását kezdeményezi az Oktatási Minisztérium. Ennek értelmében a pedagógus dönthet arról, hogy a rábízott titkot elmondja-e a szülőnek. Az Igazságügyi Minisztérium azonban aggályosnak tartaná azt a megoldást, ha a pedagógusok megtagadhatnák a nyilatkozattételt a hatóságok előtt.
Az Oktatási Minisztérium a közoktatási törvény, a pedagógusok titoktartására vonatkozó rendelkezésével kapcsolatban tesz pontosító javaslatot. A tervezett változás lényege, hogy a jogszabály egyértelműen kimondja, hogy a pedagógus mérlegelhet: ha a gyereknek nem származik ebből kára, a rábízott titkot megoszthatja a szülővel, így a gyermek írásbeli hozzájárulása is feleslegessé válik. Ha a pedagógus úgy ítéli meg, hogy a gyermek érdekét sértheti a tudomására jutott bizalmas információ kiadása, továbbra is köteles megőrizni azt. A törvényjavaslat előkészítése október hónapban megkezdődött és az OM szerint a tavaszi ülésszakának megkezdésekor az Országgyűlés előtt lesz.

Hosszas egyeztetések

A szövegjavaslatot 2003. október-november folyamán többször is egyeztették az állampolgári jogok országgyűlési biztosával, az adatvédelmi biztossal, az oktatási jogok miniszteri biztosával. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa szövegszerű javaslatokat tett, és személyes egyeztetés során fejezte ki egyetértését. Az adatvédelmi biztos egyetértett azzal, hogy a nevelőtestület csak a tanuló nevelésével, oktatásával és előmenetelével kapcsolatos információkat ismerhesse meg, továbbá azzal is, hogy a pedagógust a neveléssel, oktatással össze nem függő kérdések tekintetében a hatósági eljárásban megillesse a tanúvallomás-tételi kötelezettség megtagadásának joga. A pedagógusnak a tanulóra vonatkozó egyéb információknak, a szülőkkel való közlésének kérdésében nem foglalt állást. Álláspontja szerint az alkotmányos alapelvek ütközésének feloldására az Alkotmánybíróság rendelkezik hatáskörrel. Az oktatási jogok miniszteri biztosa kifejezte egyetértését a javaslattal összefüggésben.

Az IM aggályosnak tartja

A javasolt szöveg végleges egyeztetése azonban még nem fejeződött be, mert az államigazgatási egyeztetés során az Igazságügyi Minisztérium (IM) aggályosnak tartotta azt a megoldást, hogy a pedagógus a hatóságok előtt megtagadhassa a nyilatkozattételt. Ezért az Oktatási Minisztérium tovább folytatja a javaslat egyeztetését, áll az OM sajtóközleményében.