Valér
2 °C
8 °C

Nem tetszik az erdőtörvény a zöldombudsmannak

2009.03.09. 15:48
4 hozzászólás

A jövő nemzedékek ombudsmanja felkérte a kormányt, hogy szüntesse meg az alkotmányos visszásságokat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvénytervezetben (pdf). Fülöp Sándor szerint a tervezet nem nyújt megfelelő garanciákat a környezet magas szintű védelmére, sőt az eddigi védettség szintjét csökkenti, ezért elfogadását ebben a formában nem javasolja.

„Veszélyezteti az erdővagyon védelmét és a természeti értékek megőrzését az erdőgazdálkodásról szóló törvénytervezet, mert a változtatások túlzottan liberalizálják az erdőgazdálkodás szabályait és megfelelő társadalmi és természetvédelmi hatósági kontroll nélkül csökkentik a hatósági jogköröket" - olvasható a biztos hétfői közleményében.

A zöldombudsman szerint a környezetvédelmi törvény preambulumából egyértelműen kitűnik, hogy a környezeti, természeti értékeket nemzetünk tulajdonának kell tekinteni, amivel az állam és polgárai kizárólag bizonyos keretek között - elsősorban a nemzet és a társadalom javára - gazdálkodhatnak.

Az erdőgazdálkodás szabályozásakor tehát az erdőknek mindhárom, egymástól elválaszthatatlan alapfunkcióját (környezeti, gazdasági és társadalmi funkció) figyelembe kell venni, és folyamatosan meg kell őrizni. Ennek megfelelően az erdőműveléskor a gazdasági érdek mellett érvényesíteni kell a környezetvédelmi és társadalmi érdekeket is.

A tervezet szerint ugyanakkor a természetvédelmi hatóságok, az érintett közösségek és társadalmi szervek kizárásával hozott döntések túlzott teret engednek a gazdasági tényezőknek. Ellehetetlenítik az egészséges környezethez való jog, mint alkotmányos alapjog védelme szempontjából kiemelkedő alapelv, a megelőzés elvének társadalmi részvétel melletti alkalmazását, ezért alkotmányos visszásságot idéznek elő.

Fülöp Sándor kitér arra is, hogy az erdőgazdálkodás szabályait - különös tekintettel az egyes erdők eltérő ökológiai értékére, védettségi szintjére és funkciójára - differenciáltan és sokkal részletesebben kellene meghatározni, mint azt a törvényjavaslat teszi.

Az ombudsman kifejtette, hogy az állami tulajdonban lévő Natura 2000 besorolású erdők forgalomképtelenségének kimondása jelenthet megfelelő közjogi garanciát arra, hogy a rövid távú gazdasági érdekekkel szemben az legyen az elsődleges szempont, hogy az erdőket meg lehessen őrizni a jövő nemzedékek számára.

Az ombudsman bírálta, hogy a törvénytervezet alapján a természetvédelmi hatóság nem vesz részt Natura 2000 területen lévő erdők gazdálkodásának tervezési szakaszában, sem az éves gazdálkodási tervek bejelentésében. Kiemelte, hogy a Natura 2000 erdőknél legfontosabb szempontként a közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok védelmét kell figyelembe venni.

Az ombudsman hivatalból indított vizsgálatot, miután a kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvénytervezetet. A jelenleg hatályos törvény módosítását az EU követelményei, a megnövekedett erdőgazdálkodói létszám és az erdészeti igazgatást is érintő közigazgatási reform tette szükségessé.