Mátyás
-6 °C
1 °C

Patrubány: 800 bőkezű adakozó az MVSZ működését két évre garantálná

2001.02.14. 11:00
A május 26-án meg választott erdélyi származású új elnök szerint az MVSZ-t a demokratikus értékeket elfogadni képtelen szereplők osztják meg és a megosztás nem a tagok között, hanem a vezetésre pályázók sorában születik. A szövetség pénzügyi gondjainak leküzdésében Patrubány számít a kis összegeket tiszta szívvel felajánlókra. Eddig jelentős adománnyal 15-en jelentkeztek. "Ha akadna 800 ilyen bőkezű adakozó, akkor az MVSZ teljes működését két évre garantálni tudnánk" - mondja. Az eredeti online interjút itt olvashatják.
(darab): - Azt szeretném megkérdezni, hogy az elnök úr nevének a végén kell-e mondani az i betűt?

- Nevem végén az 'y' betűt nem kell kiejteni

(heartland): - Tisztelt Patrubány Úr! Nem gondolja, hogy az Ön személye osztja meg az MVSZ tagságát?

- Dőreség lenne azt feltételezni, hogy bármely vezető mögött ott áll a teljes tagság. Ez még a közfelkiáltásos választások esetén is így van. A megosztás soha sem a tagok sorában születik, hanem a vezetésre pályázók sorában. Ha Magyarországon a demokratikus értékek nagyobb mértékben nyertek volna polgárjogot, akkor 2000. május 26-án a Magyarok Világszövetsége elnökválasztásának lezárása után az alulmaradt táborhoz tartozó szereplők fel kellett volna sorakozzanak a nyertes mögé - valahogy úgy, ahogy a hosszas szavazatszámlálási huzavona után Al Gore felszólította híveit, hogy támogassák az őt legyőző új elnököt. Nálunk ez nem így történt, nálunk a vesztes fél szűnni nem akaró botrány- és tiltakozás-sorozatba kezdett.

Az én felfogásom szerint a demokrácia ott kezdődik, ahol a szavazás módszerével történő kiválasztás eredményét a vesztes fél tudomásul tudja venni, és el tudja fogadni. Persze, vannak más eszközök is, úgy mint "pénz, paripa, fegyver", amelyek alkalom adtán ugyancsak eldönthetik a vezér kérdését, de ezek a módszerek és ezek az eszközök nem a demokratikus értékválasztás eszközei. Ezek végső soron a nyers erőig visszanyúló eszközök, melyeknek semmiképpen nincs helye a civil szférában. Úgy gondolom, hogy az MVSZ tagságát a demokratikus értékeket elfogadni képtelen szereplők osztják meg.

(heartland): - Ha Önök a Világszövetség nevét viselik, és tagságuk igen nagy számú, nem ennek a tagságnak kellene a zsebébe nyúlnia és elnöküket ill. a szövetséget megsegíteni anyagilag?

- A világszövetségben a tagdíjat eddig az egyes országos tanácsok maguk állapították meg, és a teljes összeget legjobb belátásuk szerint saját maguk használták fel. A február 1-én megtartott elnökségi ülés hozta meg az MVSZ újkori történetének legfontosabb, tagdíjra vonatkozó döntését. Ennek a lényege: az MVSZ elnöksége ajánlja minden egyes országos tanácsának, hogy az egy évre eső egyéni tagdíjat az alábbi két módszer valamelyikével állapítsák meg:
- az illető ország GDP-jének egy főre és egy napra eső része (ez Magyarország esetében mintegy 3000 Ft)
- egy napi munka bére az adott országban érvényes minimálbér másfélszeresével számítva (Magyarországon 40000*1,5=60000/20=3000 Ft)
A nyugdíjasok 50%-os, a tanulók 75%-os engedményt kapnak.

Az elnökség most első ízben kéri, hogy az egyes országos tanácsok a tagdíjból származó bevételek 20 százalékát utalják át az MVSZ központi testületei részére. Ez azonban távlatilag szül pénzt. Ön is elismeri bizonyára, hogy egy olyan gépezetet, amely napi 600 ezer forint fogyasztással működött nem lehet sem egy nap, sem egy hónap alatt nullára átállítani, anélkül, hogy komoly "megvonási tünetek" ne lennének.

(Ibolya): - Most, hogy pénz nélkül maradt az MVSZ, hogyan tovább? Olvastam az Indexen, hogy adományokat gyűjtenek, mennyit sikerült összeszedni? És milyen erdélyiként egy magyarországi szervezetet vezetni?

- Eddig jelentős adománnyal 15-en jelentkeztek, öten Erdélyből, öten az Egyesült Államokból, négyen Svájcból és egy személy Belgiumból, akik 1000-1500 USD-t ajánlottak fel. Ha akadna 800 ilyen bőkező adakozó, akkor az MVSZ teljes működését két évre garantálni tudnánk. Számítunk természetesen a kis összegeket tiszta szívvel felajánlókra is. A napokban történik a szja 1 százalékának megajánlása. Az MVSZ adószáma: 19672081-2-42. Mindazoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal garantálom támogatásuk érdemi, hatékony és áttekinthető felhasználását, amit majd az MVSZ honlapján követhetnek (http://www.mvsz.hu).

(Hartland): -Miért használják fel Grosics Gyulát arra, hogy magukat jó színben tüntessék fel?

- Lehet, hogy Ön félreértette Grosics Gyula kitüntetését. Az eset mindkét fél számára élményt jelentett: az MVSZ örült annak, hogy Grosics Guyla elfogadta kitüntetését, Grosics gyula pedig meghatottan szólt arról, hogy az MVSZ kitüntetése számára milyen érték.

(TataTata): - T. Elnök Úr! Érdekel, hogy a demagógian és üres ígérgetéseken kívül (amitől a szekszárdi előadása hemzsegett), milyen konkrét elképzeléseket tudott kitalálni a MVSZ jövőjével kapcsolatban, milyen anyagi erőforrásokhoz fog nyúlni. Képes lesz-e arra, hogy az egészségesen hazafias, külföldön elő magyarokból pénzt csaljon ki, amit aztán zsebretesz... mert az az itthoniak számára nyilvánvaló, hogy ez történne... Köszönettel: T. G.

- Kérem, ne sértegessen, és ne rágalmazzon. Ha nem tudná, öt éve viselek az MVSZ-ben olyan tisztséget, amelyért tiszteletdíj jár, de ezt a díjat maradéktalanul közcélra ajánlottam fel mindezidáig és a jövőben is így gondolom. Kérem, népszerűsítse ezt a gondolatot azoknak a kiváló embereknek a körében, akiktől Ön nem sajnálná és nem féltené a közpénzt!

Ha figyelte életutamat, akkor tudhatja, hogy csak azt szoktam megígérni, aminek a megvalósulásáról - amennyiben az tőlem, illetve tőlünk függ -, meg vagyok győződve. Így volt ez a kolozsvári Visszhang című diákrádióval, és a hozzá kapcsolódó fogadóestekkel, kórussal, labdarúgó-bajnoksággal, amelyeket a 70-es években kolozsvári egyetemisták, akiknek egyik vezetője voltam, létrehoztak. De így volt ez az első romániai személyi számítógéppel, a PRAE-vel is. De ajánlanám figyelmébe az MVSZ erdélyi országos tanácsát, vagy az általunk 33 ember év munkával, egyetlen fillér közpénz felhasználása nélkül megteremtett internetes honlapról, amely a Kárpát Medencében minden magyar ember számára teljes eligazodást nyújt. (www.kiut.net)

Pontosan azért nem tudok Önnek konkrét gazdasági tervekről ma ígéretet tenni, mert értékelésem szerint e téren ma még nem ígérhetek semmit teljes felelősséggel. Azt vállaltam, hogy március 15-ig kidolgozzuk az MVSZ fokozatos gazdasági önállósulásának programját. Előzetesen csak az elvi kinyilatkoztatásig tudok elmenni: az MVSZ-ben felhalmozódott helyismeret, magyarságismeret és általában az információ és a tudás értékesítésének körében szeretnénk a magunk értékeit pénzzé változtatni.

(petard2): - Tisztelt elnök úr! Sok embernek bántja a csőrét, hogy nem egy magyarországi magyar került az MVSZ élére. Mikor lesz valami a státusztörvényből, mennyire tudja a magyar kormány döntését befolyásolni az MVSZ ? Hogy fogja a működéshez szükséges pénzt beszerezni az MVSZ ? Ha az ön személye az MVSZ fennállását fogja veszélyeztetni, lesz-e ereje visszalépni?

- Keserű tapasztalatot szereztem külhoni magyarként. Az MVSZ valóban nem csak magyarországi szervezet, bár központi hivatala ott működik. A státusztörvényt a kormány márciusra ígéri az Országgyűlés elé letenni. Az MVSZ mindvégig korszakos jelentőségűnek nevezte a kezdeményezést. Ugyanakkor a magyar-magyar integráció legfőbb eszközének a minél teljesebb jogközösség megteremtését tekinti. Éppen ezért dolgozta ki a külhoni magyar állampolgárságról szóló törvény tervezetét, amely öt éves módszeres munka gyümölcse, A státusztörvény decemberben ismertetett változata az MVSZ külhoni állampolgársági törvénytervezetéből sok helyen merített, amit üdvözlünk.

Már mondtam, és csak ismételni tudom: a hirtelen jött megvonás okozta nehézségekből csak gyorssegéllyel tudunk kilábalni. Két-három év alatt meg kell tudjuk teremteni teljes önállóságunkat. Az 1 százalék felajánlóinak megismételném adószámunkat: 19672081-2-42. Harmadik kérdésre: ha nem látnám majd esélyét annak, hogyaz MVSZ hajóját a most háborgó tengerből kivezessem, akkor biztosan lenne erőm ezt olyannak átadni, akiről feltételezem, hogy erre képes lesz. De sem a kormánykereket elengedni, sem "a gyeplőt a lovak közé bedobni" mindaddig, amíg attól akár egyetlen tag vagy szervezet jövője is függ - nem szokásom. A végső szó az MVSZ küldöttgyűléséé.

(zolkiena mester): - MVSZ-nek mi a véleménye a Fideszről, vagyis általuk kezdeményezett ösztöndíjszerződés módosításról., ami az itten tanuló határontúli magyar egyetemistákat érint?

- A Fidesz-hez magamat szellemileg és lelkileg közel érzem. Kezdetektől tagja vagyok a Fidesz erdélyi pendant-jának, a Reform Tömörülésnek, bár ebben pontosan az MVSZ-ben viselt tisztségeim miatt, soha sem vállaltam előljáró szerepet. Ez a közelség nem lehet azonban akadálya annak, hogy az MVSZ költségvetési lenullázását egy hibás lépésnek tekintsem. És ezt nem érintettségem okán mondom, hanem azzal támasztom alá, hogy a legnagyobb és közismerten nemzeti értékeket felmutató magyar civil szervezet költségvetésének megvonása, amellyel 62 éves zaklatott története alatt soha sem fordult ez elő, a magyar nemzeti táborban értetlenséget, döbbenetet és végső soron egységesülés helyett megosztást szült.

A külhoni magyar fiatalok magyarországi tanulásával kapcsolatban az MVSZ álláspontja már 1998 tavaszán kialakult és a Nemzeti Minimum hat pontjának egyikét képezte. Ekkor a még ellenzéki Fidesz nemzeti minimumumkat maradéktalanul támogatta. Az oktatással kapcsolatos tétel lényege: minden tehetséges magyar fiatalnak, függetlenül attól, hogy hol született, biztosítanunk kell a tehetségéhez mért legmagasabb szintű képzés esélyét. Ez akár tengeren túli ösztöndíjakig is terjed. A magyarországi egyetemi képzésre vonatkoztatva, úgy gondoljuk, hogy azt a külhoni magyar fiatalok számára is liberalizálni kell. Tehát, ha valaki magyarországi versenyvizsgán felvételt nyer, kapjon ösztöndíjat, és a magyarországiakkal azonos bánásmódot. Ahhoz, hogy ez teljes körűen működhessen, meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a külhoni magyarok a magarországi közpénzekhez hozzájáruljanak. Lásd külhoni magyar adóalap.

Ennek fejében elvárható, hogy az anyaországi kedvezményben részesülő külhoni magyar fiatalok legkevesebb 3-5 éves szülőföldükön való munkálkodásra elkötelezzék magukat, tanulmányaik befejezése után.

Ezt a rendszert évről-évre igazítani kell az európai és a globális nagypolitika szülte feltételekhez.

Egy érdekesség: szokva vagyunk annak az emlegetésével, hogy a magyar adófizető pénzéből mennyit fordítanak a külhoni magyarok támogatására. Ez az adat (10 milliárd forint/évnél mindenképp kevesebb) politikai hangulatkeltésre is alkalmas. Kevesen vagy talán senki sem számítja ki, hogy mennyivel gyarapítják a külhoni magyarok Magyarország államháztartását. Erről szólnék én most. Hivatalos adatok szerint a kolozsvári magyar főkonzulátuson 2000-ben több mint 10 ezren váltottak magyarországi munkavállaláshoz szükséges tartózkodási vízumot. Ezért fejenként 100 DEM-t fizettek. Az így keletkezett bevétel, tehát több mint 1 millió DEM, megközelíti a 200 millió forintot. Továbbmenve, ez a 10-12 ezer személy minden bizonnyal legálisan vállalt munkát Magyarországon és itt megvalósított jövedelme után adót fizetett. Ha 100 ezer ft bruttó havi kereset után számítjuk ki a befizetett adót, jelentős összegre jutunk. Nem kétséges, hogy ennél sokkal kevesebbre nem tehető a legálisan munkát vállalók jövedelme, mert ellenkező esetben a fekete munkások sorait gyarapítanák. Ez mintegy 10 milliárd forintot eredményez évente!! Ugye, nem kevés?