Megválasztották Polt Pétert

2000.05.02. 19:40
Kisebb zavar után az Országgyűlés kedden legfőbb ügyésszé választotta Polt Pétert, az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettesét.

Kisebb zavar keletkezett a legfőbb ügyész személyéről döntő parlamenti szavazáskor, mivel néhányan már az előtt leadták voksukat, hogy az elnöklő Gyimóthy Géza elrendelte volna a titkos szavazás idejére a szünetet. Erre Vancsik Zoltán (MSZP) hívta fel a figyelmet, mire Gyimóthy Géza közölte: intézkedik arról, hogy az idő előtt leadott voksokat érvénytelenítsék, és az érintettek kapjanak új szavazólapokat.

Ezután az Országgyűlés Polt Péter helyettes ombudsmant május 16-i hatállyal legfőbb ügyésszé választotta. A képviselők közül 206-an támogatták Polt Péter megválasztását, 168-an pedig ellene szavaztak.

A helyettes ombudsmannt Göncz Árpád köztársasági elnök a Fidesz javaslatára jelölte a posztjáról március elején lemondott Györgyi Kálmán utódjául.

Megválasztását követően Polt Péter esküt tett az Országgyűlés előtt.

Polt Péter 1955. szeptember 6-án született Budapesten. 1980-ban summa cum laude minősítéssel elvégezte az ELTE állam- és jogtudományi karát, majd 1982-ben bírói-ügyészi szakvizsgát tett.

1984-ben Strasbourgban az összehasonlító jogi fakultáson, 1986-ban a Hágai Nemzetközi Jogi Akadémián, majd 1990-ben professzori ösztöndíjjal ismét Strasbourgban az Emberi Jogok Európai Igazgatóságánál képezte tovább magát.

1980-tól a Legfőbb Ügyészség felügyelete alá tartozó Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézetnél dolgozott, 1983-tól tudományos munkatársként. 1983-től az ELTE jogi karán tanársegéd, 1985 óta a Büntetőjogi Tanszék adjunktusa.

1986-95 között részmunkaidőben ügyvédként dolgozott, közben főelőadó, illetve eseti tanácsadó az Igazságügyi Minisztériumban ENSZ és Európa Tanács ügyekben.

1993-95-ben a Külügyminisztérium megbízásából szakértői tevékenységet folytatott a magyar álláspont kialakításáról a Nemzetközi Büntetőjogi Bíróság felállítása ügyében.

1988-tól a Nemzetközi Büntetőjogi Társaság tagja, 1990-től az ENSZ vezető nemzeti referense a bűnmegelőzés és a bűntettesekkel való bánásmód területén, 1991-től a Szakértői Munkacsoport, s egyben az Európa Tanács Környezetvédelmi Büntetőjoggal Foglalkozó Bizottságának tagja.

1992-től választott tagja az Egyéni Kriminológiai Ösztöndíjakat Elbíráló Bizottságnak, 1995-től tagja az Európa Tanács Korrupcióval Foglalkozó Bizottságának, 1997-től alapító tagja a Gyermekvédelmi Ombudsmanok Európai Hálózatának.

Polt Péter, aki 1995. június 30-tól az állampolgári jogok országgyűlési biztosának általános helyettese, 1994-ben a Fidesz jelöltjeként indult az országgyűlési választásokon, s 1995-ig a párt tagja volt.

A büntetőjog, a büntető eljárásjog és az emberi jogok területén mintegy hatvan publikációja jelent meg, közülük néhány angol, német és cseh nyelven.  • Hírek
  • Megtakarítás