Zelma, Rajmund
-4 °C
3 °C

Polt Péter levelét megírta

2003.06.20. 16:14
A Legfőbb Ügyészség (LÜ) sajtóirodája pénteken az MTI-hez eljutatta a legfőbb ügyész április 17-i levelét, amelyet Polt Péter a miniszterelnöknek írt. Mint emlékezetes Medgyessy Péter csütörtökön azt mondta, nem kapott semmilyen dokumentumot Polt Pétertől. Alábbiakban szó szerint közöljük a dokumentumot.
Medgyessy Péter úrnak
a Magyar Köztársaság Miniszterelnöke részére!

Igen Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az Alkotmány 35. paragrafusa (1) bekezdés a) pontjának azon rendelkezésére figyelemmel, amely szerint a Kormány védi az alkotmányos rendet, védi és biztosítja a természetes személyek és a jogi személyek jogait, míg a h) pontban foglaltak szerint irányítja a rendőrség működését, Miniszterelnök Urat tájékoztatni szeretném a következőkről:

1. Az elmúlt napokban két írásbeli anyagot juttattak el hozzám "Vázlat a legfőbb ügyész politikai szerepvállalásáról", illetve "A jelenlegi legfőbb ügyész politikai szerepvállalására utaló jelek" címmel. Az első anyag több jelenleg is folyamatban lévő büntető ügyre (Millenáris Kht., Happy End, Nádor ,95 Rt., Postabank Rt.) vonatkozó olyan - döntő részében valótlan adatokra alapított - összefoglalót tartalmaz, amelyben a vázlat készítője az ügyészség és az ügyben eljáró nyomozó hatóság (ORFK SZBEI) eljárását, munkáját "értékeli, illetve elemzi". Ezen "értékelések és elemzések" végkicsengése az, hogy az ügyészség az ügyek egy részében megakadályozza a rendőrség - konkrétan az ORFK SZBEI - nyomozóit a hatékony felderítésben, és ezáltal a büntetőjogi felelősség megállapíthatóságát gátolja. Ugyanakkor az ügyek egy másik részében az ügyészség koncepciós eljárás folytatására ad utasítást, vagy saját maga folytat ilyen büntetőeljárást. Mindemögött "a legfőbb ügyész áll, aki viszont a volt Miniszterelnök utasításainak megfelelően jár el".

"A jelenlegi legfőbb ügyész politikai szerepvállalására utaló jelek" megnevezésű anyag az ún. Postabank üggyel kapcsolatos, és egyben utal dr. Toller László országgyűlési képviselő úr írásbeli választ igénylő kérdésére adott tájékoztatásomra. Ez a dokumentum azt sejteti, hogy az ügyészség törvénysértések révén kívánja felelősségre vonni a Postabank Rt. volt vezetőit, továbbá hogy az eljárási cselekmények politikai érdekek által motiváltak.

A két dokumentum a különböző ügyekben eljáró ügyészeket is nevesíti, rájuk nézve valótlan, dehonesztáló állításokat fogalmaz meg.

2. A két anyagot kibővített vezetői értekezlet tárgyalta meg, amely egyértelműen megállapította, hogy azok olyan valótlan, illetve valós adatok elferdítésével készült "alkotások", amelyek nagymértékben alkalmasak személyem és az ügyészi szervezet lejáratására, továbbá az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom megingatására.

......(olvashatatlan, törölt szövegrész)

Tekintettel arra, hogy még folyamatban lévő büntetőügyekről van szó, mindez súlyosan veszélyezteti a nyomozási és így az állam büntetőjogi igényének érvényesítéséhez fűződő alkotmányos érdeket is.

Ezért kértek fel a kibővített vezetői értekezlet tagjai, hogy minderről tájékoztassam Miniszterelnök Urat, az Országgyűlés Elnökét és a Köztársasági Elnök Urat. Beláthatatlan következményekkel járna ugyanis, ha közjogi döntéshozók a belső információkra alapított és ezáltal a hitelesség látszatát keltő "okfejtéseknek" hitelt adnának, figyelemmel egyébként arra is, hogy a rendelkezésemre álló információk szerint a szervezett bűnözés részben hasonló módszerekkel igyekszik az igazságszolgáltatás szerveit lejáratni.

A hivatkozott két anyagot mellékelten megküldöm, az ügyészi szervezet készen áll bármely ezzel kapcsolatos kérdés megválaszolására.
Igen Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Kérem segítségét abban, hogy a Magyar Köztársaság ügyészsége alkotmányos feladatait zavartalanul, eddigi - az Unió által is elismert - eredményeit és megbecsülését megőrizve láthassa el.

Budapest, 2003. április 17.

Őszinte nagyrabecsüléssel

Dr. Polt Péter
legfőbb ügyész