Százmilliárdra perlik a Postabank volt könyvvizsgáló cégeit

2001.01.11. 21:16
A magyar állam százmilliárdos kártérítési pert indított a Postabank 1994-1998 között tevékenykedő könyvvizsgáló cégei, nevezetesen a Deloitte and Touche Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., az Arthur Andersen Adó- és Vezetési Tanácsadó Kft., valamint a Prudentia Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. ellen. Magyarországon ez az első olyan eljárás, amelyet nemzetközi auditáló cégek ellen indítottak.
Navracsics Tibor, a Miniszterelnöki Hivatal főosztályvezetője szerint a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumánál kezdeményezett perben az államot a Pénzügyminisztérium, illetve a megbízásából eljáró ügyvédi iroda képviseli majd. A felperesek között szerepel még az ÁPV Rt., a Magyar Fejlesztési Bank, a Magyar Villamos Művek Rt., a Magyar Posta és a Szerencsejáték Rt.

Navracsics Tibor kifejtette: az állam álláspontja szerint a három könyvvizsgáló cég tevékenysége hozzájárult ahhoz, hogy a Postabank gazdasági helyzetét nem a valóságnak megfelelően ismerhették meg a befektetők, annál is inkább, mert e könyvvizsgáló cégek által auditált postabanki mérlegek alapján került sor az 1997-es, illetve 1998. tavaszi tőkeemelésre, majd a bank konszolidációjára.

A főosztályvezető szerint a per tárgya eldönteni, hogy mennyiben fedi a valóságot a három könyvvizsgáló cég egybehangzó állítása, miszerint magas színvonalon a szakmai szabályok szerint látták el tevékenységüket.

Az üzleti világ valótlan képet kapott a Postabankról

A keresetlevél szerint a társaságok az 1995 és 1998 vége közötti időben problémamentesnek minősítették a pénzintézet gazdasági, pénzügyi helyzetét. Jelentéseiket olyan záradékkal látták el, amely szerint a menedzsment által készített éves beszámolók szabályosak és valósághűek voltak. Ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy az üzleti világ valótlan képet kapjon a Postabank gazdasági, pénzügyi helyzetéről - állítják a felperesek.

Az államnak és a többi nagyrészvényesnek mindez 170 milliárd forintjába került, amelyet 1997-ben és '98-ban a bank tőkeemelésére és konszolidációjára költöttek. A felperesek minél nagyobb összeget szeretnének visszakapni a bank stabilizálására fordított közpénzekből.

A három érintett könyvvizsgáló cég, a Deloitte & Touche, az Arthur Andersen és a Prudentia értetlenségét fejezte ki a perrel kapcsolatban, hivatalosan egyik cég sem értesült a perindításról. Magyarországon ez az első olyan eljárás, amelyet nemzetközi auditáló cégek ellen indítottak.

Százmilliárd forint egyébiránt a 2001-es költségvetés bevételi összegének mintegy harmincnyolcadrésze, a tervezett költségvetési hiánynak pedig mintegy egyötöde, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy a várhatóan hosszú ideig elhúzodó pernek mi lesz a végkimenetele.