Vince, Artúr
-5 °C
2 °C
Index - In English In English Eng

Beintenek a kamera előtti tiniszexnek a pártok

2007.02.20. 17:29
Jövő héten kerül a parlament elé az a Petrétei József nevével fémjelzett törvénymódosítási javaslat, ami a tiltott pornográf felvételekkel való visszaéléssel foglalkozik. Mindegyik parlamenti párt nyújtott be módosítási javaslatot, ugyanis kifogásolják, hogy az igazságügyi miniszter javaslata nem büntetné, ha 14-18 éves fiatalokról pornográf felvételek készülnének saját használatra. Az SZDSZ és a Fidesz jogilag azonos állásponton van, a különbség csupán annyi, hogy a Fidesz lemondatná Petréteit.

Nem tartották megfelelőnek a parlamenti pártok az igazságügyi és rendészeti miniszter törvénymódosítási javaslatát a büntető törvénykönyv (Btk.) gyermekpornográfiára vonatkozó részével kapcsolatban. Petrétei József januárban nyújtotta be javaslatát a parlament elé, a témát a jövő héten kezdik tárgyalni.

A pártok már benyújtották módosító javaslataikat, a Fidesz egyenesen Petrétei lemondását követeli. Pelczné Gáll Ildikó közölte, Szilvássy György kancelláriaminisztert levélben kéri, hozzák nyilvánosságra annak a januári kormányülésnek a jegyzőkönyvét, amelyen a miniszter előterjesztésére elfogadták a módosítást.

A benyújtott törvényjavaslat szerint ugyanis nem büntetnék, ha valaki 14 és 18 év közti fiatal beleegyezésével, saját célra készítene vagy tartana pornográf felvételt. A jogszabály-módosítást az a kerethatározat írja elő, amit az Európai Unió Tanácsa 2003 decemberében fogadott el a gyermekek szexuális kizsákmányolása ellen.

A vitatott 6. bekezdés

A parlamenti pártok módosító javaslatai alapján egyértelmű, a törvény legproblémásabb része a 8. paragrafus, melynek címe Tiltott pornográf felvétellel visszaélés, ezen belül pedig 6. bekezdés.

„Nem büntethető, aki tizennegyedik életévét meghaladott, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről annak beleegyezésével, saját használatra készít vagy tart pornográf felvételt. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a tizennegyedik életévét meghaladott, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személy az elkövető hozzátartozója, vagy az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll.”

Mi az a magánindítvány?

A magyar büntetőjog alapelvei szerint az államnak joga van hivatalból büntetőeljárást indítani, néhány esetben azonban ezt a lehetőséget visszahelyezi a sértett kezébe. Ilyenek lehetnek a viszonylag csekély súlyú magatartások (például a levéltitok megsértése, a magánlaksértés, a becsületsértés vagy a kegyeletsértés), vagy ha az elkövető és a sértett rokoni kapcsolatban állnak egymással (például sikkasztás, csalás, orgazdaság, rongálás).

Egyes szexuális bűncselekmények esetén is a sértettnek kell eldöntenie, vállalja-e az eljáráskor felmerülő nehézségeket: a számára sokszor tragédiaként megélt eseményeket többször kell ismeretleneknek elmondania, szembesülnie kell az elkövetővel, vagy hogy egy partneri kapcsolatban, kisközösségben az eset kiderül. Így az erőszakos közösülés, a szemérem elleni erőszak, illetve a megrontás alapesetében nem feltétlenül indul büntetőeljárás, csak ha a sértett úgy dönt. A magánindítványt nem lehet visszavonni.

Dávid Ibolya, az MDF elnöke szerint csak fenntartásokkal támogatható a javaslatnak az a kitétele, hogy egy 18. életévét be nem töltött ember beleegyezéssel, saját célú felhasználásra készíthet vagy tarthat pornográf felvételt. Indoklásában kitér arra, hogy például gyermekprostitúció esetében elfogadott az az érvelés, hogy veszélybe kerül a gyermek egészséges nemi fejlődése és erkölcsi tudata. Az MDF elnöke ezért aggályosnak tartja, hogy pornográf felvételek készítésekor a 18 év alatti fiatal beleegyezése kizárja a büntethetőséget. Megjegyzi, hogy elképzelhető olyan élethelyzet is, amikor a beleegyezés és a saját célra történő felhasználás mellett is indokolt lehet az elkövető megbüntetése, Dávid Ibolya ezért magánindítványhoz kötné a büntethetőséget.

Nem egységes a kormánypártok álláspontja

Szili Katalin MSZP-s házelnök szintén módosító javaslatot nyújtott be, ami néhány formai és nyelvi javításon túl szintén a 6. bekezdést kifogásolja. Szerinte összhangban az uniós kerethatározattal büntethetővé kell tenni, ha valaki 18 évesnél fiatalabbat pornográf felvételen megjelenít, vagy pornográf jellegű műsorban szereplésre felhív.

A szintén MSZP-s Bárándy Gergely Szili Katalinétól eltérő módosító javaslatot nyújtott be, indoklása szerint ugyanis a 6. bekezdés visszaélésre ad lehetőséget. Bárándy tehát úgy véli, főszabályként büntetni kéne, ha valaki 18 év alattiakról pornófelvételt készít vagy tart, függetlenül a beleegyezéstől és a saját használattól, ugyanakkor mérlegelési jogot biztosítana a bíróságnak, mellyel korlátlanul enyhíthetnék a büntetést. Bárándy szintén javasolt néhány nyelvi és értelmezést megkönnyítő módosítást.

Egy véleményen az SZDSZ és a Fidesz

Sándor Klára az SZDSZ nevében nyújtotta be módosítási javaslatát, ő egészen egyszerűen kihagyná a 6. bekezdést, ami szerinte súlyos visszaélésekre teremtene lehetőséget.

Pelczné Gáll Ildikó fideszes képviselő hétfői parlamenti felszólalásában a pedofília védelmével bírálta a kormányt, ezért is érdekes, hogy a benyújtott módosítási javaslat megegyezik az SZDSZ álláspontjával. Az indoklásban azért van némi eltérés, Pelczné ugyanis a 14-18 éves korosztály pszichológiai és szexuális éretlenségével érvel, amit bűnözői körök kihasználnak.

A KDNP nevében Salamon László és Soltész Miklós dolgozott ki módosító javaslatot, melynek indoklásában megtalálható a Fidesz indoklása szóról szóra, a kereszténydemokraták azonban tovább mennek, ők szigorúbban szankcionálnák, ha egy rokon él vissza egy 18 évesnél fiatalabbról készült tiltott pornográf felvétellel. Javaslatuk szerint a kiskorúról készült pornográf felvétel és az ezzel való visszaélés veszélyezteti a gyermek testi és szellemi fejlődését, így sokszor a család intézménye elleni romboló tevékenységet jelenti. A KDNP így javasolja, hogy a paragrafus maradjon továbbra is a Btk. A házasság, a család és az ifjúság című fejezetében, és ne kerüljön át a kormány által javasolt A nemi erkölcs elleni bűncselekmények közé.