Edina
-12 °C
-3 °C

Ne meneküljön, ez itt csak egy próbanépszavazás!

2007.10.16. 16:40

Megadjuk a lehetőséget, hogy a közélet megtisztítása, a kormánybuktatás és hasonló sorskérdések ügyében nyugodtan, a nemzet jövőjét befolyásoló következmények súlyától nem nyomasztva elgondolkozzon a népszavazási kérdésekről. El fog tartani egy darabig. Az Index mérései szerint egy diszlexiával nem küzdő, átlagos felfogású magyar állampolgár esetében nyugodt körülmények között is igénybe vehet tíz percet, hogy végigrágja magát, és értelmezze azokat a dilemmákat, amelyek elé a két nagy párt akarja állítani. Fogja fel edzésként, és szavazzon 31 fideszes és szocialista kérdésre, mert tavasszal lehet, hogy még többre kell igent vagy nemet mondania.

A szavazásnak vége

"Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tegye kötelezővé a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok illetményének, valamint az állami költségvetés terhére biztosított egyéb juttatásainak, továbbá mindezek változásainak személyenkénti nyilvánosságra h

"Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tegye kötelezővé a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok illetményének, valamint az állami költségvetés terhére biztosított egyéb juttatásainak, továbbá mindezek változásainak személyenkénti nyilvánosságra hozatalát?"
92%
összesen:19917 szavazat, 1582 , 18335

"Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök, a miniszterek, valamint az államtitkárok illetménye a 2002. december 31-én hatályos - a miniszterelnökre, miniszterekre, illetve a politikai államtitkárokra vonatkozó - törvényi rendelkezések szerinti összegben

"Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök, a miniszterek, valamint az államtitkárok illetménye a 2002. december 31-én hatályos - a miniszterelnökre, miniszterekre, illetve a politikai államtitkárokra vonatkozó - törvényi rendelkezések szerinti összegben kerüljön meghatározásra és ez az összeg az euró bevezetéséig ne változzon?"
63%
összesen:19460 szavazat, 7182 , 12278

Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?

51%
összesen:20152 szavazat, 9839 , 10313

Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szak-ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?

57%
összesen:20196 szavazat, 11422 , 8774

Egyetért-e Ön azzal, hogy a közpénzekből finanszírozott egyedi támogatásokból a támogatási döntés előkészítésében részt vevők ne részesülhessenek?

96%
összesen:19948 szavazat, 778 , 19170

Egyetért-e Ön azzal, hogy a közpénzekből finanszírozott egyedi támogatásokból a támogatási döntés meghozatalában részt vevők ne részesülhessenek?

97%
összesen:19913 szavazat, 564 , 19349

Egyetért-e Ön azzal, hogy a közpénzekből finanszírozott egyedi támogatásokból az állami vezetők közeli hozzátartozói ne részesülhessenek?

91%
összesen:19984 szavazat, 1864 , 18120

Egyetért-e Ön azzal, hogy a közpénzekből finanszírozott egyedi támogatásokból az állami vezetők ne részesülhessenek?

95%
összesen:19951 szavazat, 929 , 19022

Egyetért-e Ön azzal, hogy a közpénzekből finanszírozott egyedi támogatásokból az állami vezetők tulajdonában álló gazdasági társaságok ne részesülhessenek?

91%
összesen:19973 szavazat, 1731 , 18242

Egyetért-e Ön azzal, hogy a közpénzekből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos adatok közérdekből nyilvánosak legyenek?

98%
összesen:19951 szavazat, 421 , 19530

Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok és az országgyűlési képviselők személyi jövedelemadó bevallásai a nyilvánosság számára hozzáférhetőek legyenek?

86%
összesen:20024 szavazat, 2712 , 17312

Egyetért-e Ön azzal, hogy a pártok a központi költségvetésen kívül csak természetes személyektől fogadhassanak el támogatást?

80%
összesen:19894 szavazat, 4065 , 15829

Egyetért-e Ön azzal, hogy a pártok kiadásait a szokásos piaci árak figyelembevételével ellenőrizze az Állami Számvevőszék?

97%
összesen:19980 szavazat, 691 , 19289

Egyetért-e Ön azzal, hogy a pártokkal együttműködő ifjúsági szervezetek gazdálkodására a pártokra irányadó szabályok vonatkozzanak?

92%
összesen:19858 szavazat, 1506 , 18352

Egyetért-e Ön azzal, hogy a pártoknak a kampánykiadásaikat nyilvános forgalmú bankszámláról kelljen kiegyenlíteni?

95%
összesen:20015 szavazat, 1081 , 18934

Egyetért-e Ön azzal, hogy a soron következő választástól az országgyűlési képviselők száma jelentős mértékben, a jelenlegi háromszáznyolcvanhatról kettőszázra csökkenjen?

92%
összesen:20072 szavazat, 1561 , 18511

Egyetért-e Ön azzal, hogy az állami vezetők esetében rendszeresen vagyongyarapodási vizsgálatot kelljen lefolytatni?

95%
összesen:20039 szavazat, 1043 , 18996

Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?

55%
összesen:20195 szavazat, 11176 , 9019

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a benyújtott javaslat szerint fogadja el a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, T/4120. számú törvényjavaslatot?

87%
összesen:17644 szavazat, 2366 , 15278

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a benyújtott javaslat szerint fogadja el a pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről szóló, T/4119. számú törvényjavaslatot?

87%
összesen:17764 szavazat, 2284 , 15480

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a benyújtott javaslat szerint fogadja el az állami vezetők javadalmazásának átláthatóságához szükséges egyes törvénymódosításokról szóló, T/4116. számú törvényjavaslatot?

86%
összesen:17640 szavazat, 2475 , 15165

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a benyújtott javaslat szerint fogadja el az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló, T/4117. számú törvényjavaslatot?

85%
összesen:17473 szavazat, 2703 , 14770

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvényt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés összege az euró bevezetéséig ne emelkedhesse

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvényt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés összege az euró bevezetéséig ne emelkedhessen?
65%
összesen:19764 szavazat, 6953 , 12811

Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselői tisztség összeférhetetlen legyen a polgármesteri tisztséggel?

69%
összesen:20026 szavazat, 6191 , 13835

Egyetért-e Ön azzal, hogy azok a társadalmi szervezetek ne részesülhessenek közpénzekből finanszírozott egyedi támogatásokból, amelyek vezetői között pártoknak az alkotmányban meghatározott valamely választáson mandátumot szerzett képviselői vannak?

81%
összesen:19775 szavazat, 3674 , 16101

Egyetért-e Ön azzal, hogy jogszabályban meghatározott munkakört betöltő köztisztviselők esetében rendszeresen vagyongyarapodási vizsgálatot folytasson le az állami adóhatóság?

92%
összesen:19977 szavazat, 1557 , 18420

Egyetért-e Ön azzal, hogy szűnjön meg az országgyűlési képviselők elszámolási kötelezettséggel nem terhelt költségtérítése?

95%
összesen:20096 szavazat, 995 , 19101

Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tegye kötelezővé a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok és az országgyűlési képviselők vagyongyarapodásának évenkénti vizsgálatát?

95%
összesen:20042 szavazat, 1023 , 19019

Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tiltsa meg a kormány, a helyi önkormányzat és a költségvetési szerv tevékenységét és terveit ismertető, magyarázó vagy népszerűsítő hirdetés sajtó és szabadtéri reklámhordozó útján történő közzétételét?

52%
összesen:19861 szavazat, 10386 , 9475

Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tiltsa meg politikai hirdetés sajtó és szabadtéri reklámhordozó útján történő közzétételét?

51%
összesen:19970 szavazat, 10272 , 9698