Antal, Antónia
3 °C
9 °C

Ne meneküljön, ez itt csak egy próbanépszavazás!

2007.10.16. 16:40

Megadjuk a lehetőséget, hogy a közélet megtisztítása, a kormánybuktatás és hasonló sorskérdések ügyében nyugodtan, a nemzet jövőjét befolyásoló következmények súlyától nem nyomasztva elgondolkozzon a népszavazási kérdésekről. El fog tartani egy darabig. Az Index mérései szerint egy diszlexiával nem küzdő, átlagos felfogású magyar állampolgár esetében nyugodt körülmények között is igénybe vehet tíz percet, hogy végigrágja magát, és értelmezze azokat a dilemmákat, amelyek elé a két nagy párt akarja állítani. Fogja fel edzésként, és szavazzon 31 fideszes és szocialista kérdésre, mert tavasszal lehet, hogy még többre kell igent vagy nemet mondania.

A szavazásnak vége

"Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tegye kötelezővé a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok illetményének, valamint az állami költségvetés terhére biztosított egyéb juttatásainak, továbbá mindezek változásainak személyenkénti nyilvánosságra h

"Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tegye kötelezővé a miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok illetményének, valamint az állami költségvetés terhére biztosított egyéb juttatásainak, továbbá mindezek változásainak személyenkénti nyilvánosságra hozatalát?"
92% Nem
összesen: 19917 szavazat, 1582 Igen, 18335 Nem

"Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök, a miniszterek, valamint az államtitkárok illetménye a 2002. december 31-én hatályos - a miniszterelnökre, miniszterekre, illetve a politikai államtitkárokra vonatkozó - törvényi rendelkezések szerinti összegben

"Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök, a miniszterek, valamint az államtitkárok illetménye a 2002. december 31-én hatályos - a miniszterelnökre, miniszterekre, illetve a politikai államtitkárokra vonatkozó - törvényi rendelkezések szerinti összegben kerüljön meghatározásra és ez az összeg az euró bevezetéséig ne változzon?"
63% Nem
összesen: 19460 szavazat, 7182 Igen, 12278 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?

51% Nem
összesen: 20152 szavazat, 9839 Igen, 10313 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szak-ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?

57% Igen
összesen: 20196 szavazat, 11422 Igen, 8774 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy a közpénzekből finanszírozott egyedi támogatásokból a támogatási döntés előkészítésében részt vevők ne részesülhessenek?

96% Nem
összesen: 19948 szavazat, 778 Igen, 19170 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy a közpénzekből finanszírozott egyedi támogatásokból a támogatási döntés meghozatalában részt vevők ne részesülhessenek?

97% Nem
összesen: 19913 szavazat, 564 Igen, 19349 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy a közpénzekből finanszírozott egyedi támogatásokból az állami vezetők közeli hozzátartozói ne részesülhessenek?

91% Nem
összesen: 19984 szavazat, 1864 Igen, 18120 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy a közpénzekből finanszírozott egyedi támogatásokból az állami vezetők ne részesülhessenek?

95% Nem
összesen: 19951 szavazat, 929 Igen, 19022 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy a közpénzekből finanszírozott egyedi támogatásokból az állami vezetők tulajdonában álló gazdasági társaságok ne részesülhessenek?

91% Nem
összesen: 19973 szavazat, 1731 Igen, 18242 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy a közpénzekből finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos adatok közérdekből nyilvánosak legyenek?

98% Nem
összesen: 19951 szavazat, 421 Igen, 19530 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok és az országgyűlési képviselők személyi jövedelemadó bevallásai a nyilvánosság számára hozzáférhetőek legyenek?

86% Nem
összesen: 20024 szavazat, 2712 Igen, 17312 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy a pártok a központi költségvetésen kívül csak természetes személyektől fogadhassanak el támogatást?

80% Nem
összesen: 19894 szavazat, 4065 Igen, 15829 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy a pártok kiadásait a szokásos piaci árak figyelembevételével ellenőrizze az Állami Számvevőszék?

97% Nem
összesen: 19980 szavazat, 691 Igen, 19289 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy a pártokkal együttműködő ifjúsági szervezetek gazdálkodására a pártokra irányadó szabályok vonatkozzanak?

92% Nem
összesen: 19858 szavazat, 1506 Igen, 18352 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy a pártoknak a kampánykiadásaikat nyilvános forgalmú bankszámláról kelljen kiegyenlíteni?

95% Nem
összesen: 20015 szavazat, 1081 Igen, 18934 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy a soron következő választástól az országgyűlési képviselők száma jelentős mértékben, a jelenlegi háromszáznyolcvanhatról kettőszázra csökkenjen?

92% Nem
összesen: 20072 szavazat, 1561 Igen, 18511 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy az állami vezetők esetében rendszeresen vagyongyarapodási vizsgálatot kelljen lefolytatni?

95% Nem
összesen: 20039 szavazat, 1043 Igen, 18996 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?

55% Igen
összesen: 20195 szavazat, 11176 Igen, 9019 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a benyújtott javaslat szerint fogadja el a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló, T/4120. számú törvényjavaslatot?

87% Nem
összesen: 17644 szavazat, 2366 Igen, 15278 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a benyújtott javaslat szerint fogadja el a pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről szóló, T/4119. számú törvényjavaslatot?

87% Nem
összesen: 17764 szavazat, 2284 Igen, 15480 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a benyújtott javaslat szerint fogadja el az állami vezetők javadalmazásának átláthatóságához szükséges egyes törvénymódosításokról szóló, T/4116. számú törvényjavaslatot?

86% Nem
összesen: 17640 szavazat, 2475 Igen, 15165 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a benyújtott javaslat szerint fogadja el az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló, T/4117. számú törvényjavaslatot?

85% Nem
összesen: 17473 szavazat, 2703 Igen, 14770 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvényt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés összege az euró bevezetéséig ne emelkedhesse

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés úgy módosítsa az országgyűlési képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és kedvezményeiről szóló 1990. évi LVI. törvényt, hogy a tiszteletdíj és a költségtérítés összege az euró bevezetéséig ne emelkedhessen?
65% Nem
összesen: 19764 szavazat, 6953 Igen, 12811 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselői tisztség összeférhetetlen legyen a polgármesteri tisztséggel?

69% Nem
összesen: 20026 szavazat, 6191 Igen, 13835 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy azok a társadalmi szervezetek ne részesülhessenek közpénzekből finanszírozott egyedi támogatásokból, amelyek vezetői között pártoknak az alkotmányban meghatározott valamely választáson mandátumot szerzett képviselői vannak?

81% Nem
összesen: 19775 szavazat, 3674 Igen, 16101 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy jogszabályban meghatározott munkakört betöltő köztisztviselők esetében rendszeresen vagyongyarapodási vizsgálatot folytasson le az állami adóhatóság?

92% Nem
összesen: 19977 szavazat, 1557 Igen, 18420 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy szűnjön meg az országgyűlési képviselők elszámolási kötelezettséggel nem terhelt költségtérítése?

95% Nem
összesen: 20096 szavazat, 995 Igen, 19101 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tegye kötelezővé a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok és az országgyűlési képviselők vagyongyarapodásának évenkénti vizsgálatát?

95% Nem
összesen: 20042 szavazat, 1023 Igen, 19019 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tiltsa meg a kormány, a helyi önkormányzat és a költségvetési szerv tevékenységét és terveit ismertető, magyarázó vagy népszerűsítő hirdetés sajtó és szabadtéri reklámhordozó útján történő közzétételét?

52% Igen
összesen: 19861 szavazat, 10386 Igen, 9475 Nem

Egyetért-e Ön azzal, hogy törvény tiltsa meg politikai hirdetés sajtó és szabadtéri reklámhordozó útján történő közzétételét?

51% Igen
összesen: 19970 szavazat, 10272 Igen, 9698 Nem