Revizionista tüntetés a szlovák nagykövetség előtt

2002.02.23. 22:16
Tiltakozó demonstrációt tartott szombaton a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom a Szlovák Köztársaság budapesti nagykövetsége előtt. A szónokok többek között azt követelték, hogy a szlovák parlament mihamarabb fogadja el a magyar kedvezménytörvény alkalmazását, töröljék el a benesi dekrétumokat, valamint állítsák vissza Komárom megye "függetlenségét".
Budapesti tüntetés - szlovák külügyi nyilatkozat

A szlovák külügyminisztérium szombaton csodálkozásának adott hangot a budapesti szlovák nagykövetség előtt lezajlott tüntetés miatt.

A Pozsonyban kiadott közlemény szerint a magyar tüntetők ultimátumaikkal megkérdőjelezték a Szlovák Köztársaság szuverenitását. A közlemény felteszi a kérdést, vajon a szombati megmozdulás nem tekinthető-e a magyar belpolitikai életben észlelhető és nyugtalanító nacionalista megnyilvánulások egyfajta logikus következményének ?

A szlovák külügyi szóvivő által jegyzett nyilatkozat szerint Pozsony elvárja, hogy a legfelsőbb hivatalos magyar politikai körök egyértelműen elhatárolódjanak a megmozdulástól. A közlemény szerint Szlovákia a kétoldalú kapcsolatok időszerű kérdéseit európai módon, érzelmek és kényszerek nélkül, érvekre alapozva kívánja rendezni, s a két ország integrációs törekvéseire is kedvezően ható jószomszédi kapcsolatok továbbfejlesztése, a stabilitás és a közép-európai biztonság megszilárdítása mellett száll síkra .

Toroczkai László, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom elnöke a demonstrálók előtt elítélte a szlovák politikusok törekvését a kedvezménytörvény alkalmazásának megakadályozására. Amikor meg akarják fosztani az idős és fiatal felvidéki magyarokat a magyarigazolványtól, akkor a múltjukat és a jövőjüket akarják elvenni ? mondta a szónok.

Vesszen Trianon!

Toroczkai László elmondta, hogy a szlovák politikusok "nyeregben érzik" magukat, fenyegetik az ott élő magyarokat, de tudomásul kell venniük, amennyiben atrocitások érik a felvidéki magyarokat, akkor nem 520 ezer, hanem 15 millió magyarral kerülnek szemben. A mozgalom elnöke kijelentette: az ifjú generáció fejében meghalt Trianon, a kijelentés után a demonstrálók perceken át kiáltozták: Vesszen Trianon!

Lészko Károly, a mozgalom felvidéki elnöke követelte a benesi dekrétumok eltörlését, mert azok minden magyart háborús bűnösnek neveznek. Elmondta: kívánatos lenne magyar püspököt kinevezni a felvidéki római katolikus magyar hívők élére, jó lenne visszaállítani a független Komárom megyét és amennyiben ezt nem valósítják meg, akkor csatolják vissza Magyarországhoz az elszakított területeket.

Mauer Oszkár a mozgalom délvidéki, tiszteletbeli elnöke elmondta, hogy az ifjúsági mozgalom hisz a békében, a toleranciában és az egymás mellett élésben, de az utóbbi hónapok eseményei alapjaiban rengetik meg ezt a hitet. Miért van Finnországban több joga 100 rénszarvasnak, mint egy magyarnak Kassán - tette fel a kérdést Mauer Oszkár.

Petíció a szlovák kormánynak

A Szlovák Köztársaság nagykövetsége képviselőjének átadott petícióban a mozgalom tiltakozik a szlovák parlamenti pártok, valamint a pozsonyi kormány magyarellenes támadásai miatt. A petícióban követelték, hogy a szlovák parlament mielőbb fogadja el a magyar kedvezménytörvény alkalmazását és a szlovák kormány határolódjon el nyilvánosan azoktól a nyilatkozatoktól, amelyek sértik a magyar nemzetiségű állampolgárok elemi, emberi és kollektív jogait. A szlovák belügyminisztérium tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a magyarigazolványt kérő polgárokat életveszélyesen megfenyegető személyek elnyerjék méltó büntetésüket - tartalmazza a petíció.

A petícióban foglaltak szerint, ha a Szlovák Köztársaság kormánya nem tesz eleget a kéréseknek, akkor Szlovákia indokolatlanul várja el Magyarországtól, hogy támogassa az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való csatlakozási törekvéseiben. A demonstrálók transzparensein olvasható volt magyarul és szlovákul: "szlovák igazolvány igen? magyarigazolvány nem?, magyarigazolvány vagy határrevízió, most még választhattok!" A demonstráción jelen volt és forgatott számos szlovák televíziós stáb és tudósítottak az eseményről az szlovákiai rádiók és újságok is.