István, Vajk
19 °C
33 °C

Idén hangkultúrából is lehet érettségizni

2008.04.22. 07:26
Több mint 125 ezer diák jelentkezett idén érettségi vizsgára, májusban tartják az írásbeli, júniusban pedig a szóbeli vizsgákat. A tanulók vizsgázhatnak például arab, újgörög vagy beás nyelvből, de katonai alapismeretekből, hangkultúrából, bibliaismeretből vagy környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretekből is.

A tavaly tavaszinál nyolcszázzal többen jelentkeztek az idén érettségire, így a május 5-én kezdődő vizsgákon várhatóan 125546 diák ad majd számot tudásáról. A tételek biztonsága érdekében az ellenőrzési folyamatba egy pluszlépést épített be a szaktárca.

Bár a végzős diákok száma csökken, közülük várhatóan 85-86 ezer diák szerez majd érettségi bizonyítványt, az összes érettségiző száma mégis nő, az előrehozott, szintemelő, kiegészítő, pótló, javító vizsgák miatt, tartalmazza az oktatási tárca által összeállított tájékoztató.

A végzős diákok száma elsősorban azért csökken, mert több mint 10 ezer diák a nyelvi előkészítő évfolyamok 2004 szeptemberi bevezetésekor ilyen típusú (öt éves) középiskolai képzésbe került, ezért ők korosztályuknál egy évvel később, azaz csak jövőre tesznek rendes érettségi vizsgát.

A tavaszi érettségi írásbeliken és szóbeliken 125546 diák összesen 455557 vizsgát tesz le. A vizsgák közül 27987 emelt szintű, 427570 pedig középszintű. Idén az idegen nyelven tett vizsgák tárgyait külön számolva 182 tárgyból jelentkeztek középszintű és 96 tárgyból emelt szintű vizsgára a diákok.

Az írásbeli érettségi vizsgák május 5-től 27-ig tartanak, ezeket az emelt szintű szóbelik követik június 5-11. között, míg a középszintű szóbeli érettségi vizsgákat június 16-27. között tartják. A nyilvántartás szerint a tavaszi vizsgaidőszakban 3414 vizsgabizottság működik majd.

Az idei érettségi vizsgákra összesen 1150 millió forintot különítettek el az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) fejezeti kezelésű előirányzataiból.

A tavaszi érettségi vizsgaidőszakban a vizsgák menetét vagy a vizsgázók felkészülését érintő jelentős változás nem lesz. Az OKM tájékoztatása szerint új, központi követelményekre épülő vizsgatárgy nem lépett be a rendszerbe. Érdekesség, hogy a tanulók vizsgázhatnak például arab, újgörög vagy beás nyelvből, de katonai alapismeretekből, hangkultúrából, vagy környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretekből is.

Várhatóan vizsgát tart a Hit Gyülekezete iskolája is, bibliaismeretből. Pósfai Péter, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese korábban azt mondta, hogy a katolikus, a református és az evangélikus hittan, valamint a judaisztika mellett néhány éve lehet érettségit tenni bibliaismeretből. Ez a Hit Gyülekezetéhez köthető, a felekezet 2005/2006-ban akkreditáltatta a vizsgát. Erre egyébként minden középiskolának és fenntartónak lehetősége van; ha egyház a fenntartó, akkor az a feltétel, hogy bejegyzett egyház legyen.

Az idén is rendkívül szigorú biztonsági előírások mellett készülnek a tételek. A tapasztalatok alapján az érettségi feladatsorok tartalmi és formai ellenőrzésének - amúgy is többlépcsős - folyamatába a leggyakoribb tárgyak esetében még egy ellenőrzési fázist iktatott be a minisztérium.

Az idén is minden szinten, minden tárgyból több, egymással egyenértékű feladatsor készült, amelyek közül sorsolással választanak. Az érettségi feladatlapok csomagolását az Oktatási Hivatal logisztikai osztálya végzi megfelelő biztonsági berendezésekkel felszerelt épületében, a csomagolás és tárolás idején 24 órás őrség garantálja a biztonságot. A tételek szállítása plombált csomagterű gépjárműveken történik, a gépkocsivezető mellett legalább még egy kísérővel.

A vizsgatételek a lehető legkésőbbi időpontban, a vizsganap reggelén kerülnek ki az iskolákba, addig őrzésük az illetékes körzetközponti jegyzők feladata.

A tételeket tartalmazó biztonsági tasakok a vizsgák előtt harminc perccel bonthatók fel, erről jegyzőkönyv készül. A tételeket a tantestület három tagjából álló bizottság előtt kell felbontani. Jegyzőkönyv készült, illetve készül a nyomtatási folyamatokról és a selejtekről is.

A tételek idő előtti felbontása, továbbítása, terjesztése bűncselekmény, amely minimális esetben is egyéves szabadságvesztéssel büntethető. Azért, hogy a korábbi érettségi idején történtekhez hasonlóak ne fordulhassanak elő, a tételeken a szolgálati titok felirat nagy betűkkel szerepel, a feladatlapok formailag teljesítik a titokvédelmi követelményeket.