Nyomuló szcientológusok

2001.01.25. 11:12
Minden idők legviccesebb tüntetését rendezték a csütörtök reggeli szemerkélő esőben a Francia Nagykövetség előtt. A Magyarországi Szcientológiai Egyház száz hívője az ellen a francia törvénytervezet ellen tiltakozott, amely lehetőséget ad arra, hogy 173 kisegyházat a francia politika kigolyózzon a saját közéletéből. Marseilles, szlogenek, de a riporter hiába várta Tom Cruise feltűnését, csupán Beleznay Endre érkezett meg. A sztori ugyanakkor nem annyira vicces: az Index információi szerint ugyanis a magyar titkosszolgálatok is érdeklődnek a különös egyház különös dolgai iránt.
"Most állítsuk meg a diszkriminációt Franciaországban!"
A csütörtöki tüntetést a Fidesz Lendvay utcai székházából, valamint az omladozott falú Ovi-Suli ablakaiból lehetett a legjobban látni, bár a meghirdetett fél kilences kezdőpontra csak néhány hívő érkezett meg időben. A rendőrök azonban rendezetten felvonultak, és appeláta nélkül lezárták a terepet.
- Miénk itt a pálya - szólt a lassan terebélyesedő minitömeghez Tasnádi Gábor, a magyarországi Szcientológiai Egyház szóvivője, és a tüntetők arcukon mosollyal, szemeikben pedig némi megilletődöttséggel belakták a Francia Nagykövetség előtti utcarészt. A követség ablakai mögött villanyfény, lent pedig két kék ruhába öltözött biztonsági őr vigyázott. A tüntetők úgy érzik, a mai napon a Francia Szenátus elé terjesztett törvényjavaslat lehetőséget ad a francia politikai elitnek arra, hogy 173 vallást gyakorlatilag jogorvoslati lehetőség nélkül betiltson az országban.

Veér szerint hazánkban is veszélyben vannak
Veér András pszichiáter szerint - akinek februárban immár a harmadik leleplező könyve jelenik meg a szcientológiai egyházról - a francia példa azért különbözik a magyartól, mert ott az állam és az egyház teljes szétválasztására törekednek, míg nálunk, hasonlatosan a német vonalhoz az állam is beszáll az egyházak támogatásába. Veér szerint a hazai szcientológusok minden bizonnyal február környékén is az utcára vonulnak majd, amikor a vallásszabadságról szóló törvény módosítása kerül a magyar országgyűlés elé. A pszichiáter véleménye szerint amennyiben a parlament elfogadja a jelenleg sok vitát kiváltó módosító javaslatot, az a magyar Szientológiai Egyház működésének végét is jelentheti. Az ügyészség ugyanis visszamenőleg vizsgálhatja, jogosult-e egy egyház tevékenységi köre alapján a működésre, és visszamenőleg is visszavonhatja annak engedélyét.
Kommunikálás a világ felé

Negyed óra múlva érkezett meg a traszparenseket hordozó nejlontáska, és kisebb tülekedés után mindenkinek kiosztották a saját szlogenét hirdető kartonlapot. Néhány vicces beszólás már jelezte, hogy van abban némi pikantéria, hogy magyar hívők a francia követség előtt egy francia törvénytervezet ellen tüntetnek, de mint Tasnádi az Indexnek elmondta, az a lényeg, hogy ez egyfajta ,,kommunikálás a világ felé". A szóvivő elmondása szerint a követség meglepődött a tüntetés bejelentésén, azt sem tudták, miről van szó: hogy miért akar néhány hívő kora reggel ricsajozni, és rossz francia kiejtéssel Marseillaise-t énekelni a követség polgári háza előtt.

Tiltakozás

Innetől kezdve beindult a burleszk, amelynek mozdulatsora könnyen kupírozható elemekből állt össze. Kijött egy a csoportnál magasabb úriember, kirendelt maga mellé egy transzparenssel a kezében mosolygó párost, és a tömeg felé fordítva őket hangosan felolvasta a jelszavakat. Plasztikusan, így nézett ki:
- Franciaország: Az emberi jogok elpusztítása! Mi ez? (hangosan)
- Franciaország: Az emberi jogok elpusztítása! - ismételte meg a tömeg (halkabban), aztán mégegyszer és mégegyszer, amíg a felolvasó elégnek nem tartotta. Kilenc tábla volt.

A rend és őre
- Most már beszédet is kellene mondani - súgta oda egy szakállas férfi Tasnádinak, ő bólintott, de még megvárta, hogy a minitömegből kivált spontán kórus befejezze a francia himnusz levezénylését. Aztán elkezdett beszélni az emberi jogok sárbatiprásáról, hogy Franciaország eddig a szabadság, testvériség, egyelőség otthona volt, most meg néhány korrupt politikus megvétózza a szabadságjogokat.
Erre pfújolt mindenki - bár kezdetben noszogatni kellett őket -, de mint a jól nevelt statiszták könnyen belejöttek a dologba. Azt persze már nem egészen érti az ember, hogy a korrupt francia politkusok tetteinek mi miért is érezzük hatását, mert ugye ez is elhangzott, és erre is spontán ováció tört ki.

- Mentális manipuláció ez! - zárta le a következtetéseket Tasnádi, mikor a beszéd végén azt elemezte, hogy ezek a francia politkusok a ,,vélemények ismétlésével" befolyásolják a tiszta szívű francia választópolgárokat.

A nyugati gyakorlat
A szcientológusokat a nyugati kormányok meglehetős ellenszenvvel figyelik. Németország nem fogadja el az egyházat, szektának minősíti. Az egykori bonni kormány töröltette a szcientológia tagjának számító vendégművészek németországi fellépését, és bojkottot hirdetett egy olyan film bemutatása ellen, amelynek főszereplője, Tom Crusie, ismert szcientológia-hívő volt.

A kormány akcióira a szcientológusok nyílt levelek záporával válaszoltak, melyekben élesen elutasították, és a náci Németországhoz hasonlatos eljárásnak minősítették a diszkriminatív fellépést. Svájcban egy magániskola tanárnőjét menesztették állásából, mert kiderült róla, hogy szcientológia-hívő. Miután az iskola több alkalmazottjáról is bebizonyosodott, hogy ugyanahhoz az egyházhoz tartoznak, az iskolát bezárták. A két ellenséges tábor közötti harc legtöbbet emlegetett eseménye az ún. Fishman-vallomás története: Steven Fishman maga is szcientológus volt, akit Los Angelesben sikkasztás miatt elítéltek. Fishman a bírósági eljárás során azzal védekezett, hogy az egyház sugalmazására lopta a pénzt, és letartóztatásakor arra utasították, hogy ölje meg bizalmas ügyeibe beavatott pszichológusát, ezt követően pedig hajtson végre öngyilkosságot.

Tasnádi Gábor a Magyar Szcientológia Egyház szóvivője az Indexnek elmondta: A francia szenátus csütörtökön tárgyalja azt a törvényjavaslatot, amely 173 vallást ítél veszélyesnek, és amely alapján, ha egy vallás vezetői ellen két elmarasztaló ítélet születik, akkor a közösség feloszlatható. A törvény az újjászervezési kísérletet is büntetné.

Titkosrendőrség

A követségre érkezők nem igazán értették, miért van ennyi rendőr a Lendvay utcában, gallér mögé bújtak vagy éppen esernyő alá, az egyik dolgozó pedig pont akkor lépett be a követségre, amikor a tömeg pfujolni kezdett az egyik passzusra. Némi tanácstalanság: vajon neki szól-e, ,,és egyáltalán mit tud rólam, kicsi kis sanscullotte-ről ez a sok ember" - gondolhatta magában.

- Nézd az is az, meg az is - fordultak egymáshoz néhányan, közben titkosrendőrségről beszéltek, meg hogy ,,tulajdonképpen semmi gond ezzel, nyilvánvaló, hogy figyelnek". Ezt az Index riportere is megerősítheti, aki tanúja volt egy nemzetbiztonsági sólyomszem és egy rendőr konkrét találkozásának, az igazolvány diszkrét felmutatásának és a szájszögletből elhadart bemutatkozásnak.

Esernyő és aláírás

Talán Beleznay Endre is látta, aki a tömeg szélén homevideo nélkül hagyta történni a dolgokat. Aztán egy váratlan mozdulattal mobilért nyúlt, hogy a riporter számára ismeretlennel ossza meg az új kor új könyvelési technikáit. Ez persze lényegtelen kérdés, nem úgy mint az a tömegmorált meghatározó felkiáltás, amikor egy érces hangú úr: ,,Emberek, nem esik az eső!" mondattal felnyitotta a szemeket, ami után az esernyők azonnal össze is csúkódtak, egymás után valamennyi, amely azért valljuk be, alapjában könnyítette meg a tiltakozó proklamáció aláírását.

A szcientológus egyház
Bár vallásnak nevezik, a szcientológusokhoz csatlakozók szabadon gyakorolhatják korábbi vallásukat is. L. Ron Hubbard, a vallásalapító egy szcientológus-összejövetelen elhangzott előadás szerint a második világháborúban szerzett háborús sérülésekor tapasztalt látomását követően dolgozta ki elméletét. A szcientológia eszközei és módszerei a szcientológusok szerint ahhoz nyújtanak segítséget, hogy az emberi elme megszabaduljon a múltbéli káros hatásoktól, és eljusson a szellemi szabadság magasabb fokára: a clear-állapotba, az operatív thetán szintjére. Utóbbit viszont csak egy Karib-tengeren cirkáló hajón lehet elsajátítani, melynek legénysége 1 milliárd évre szóló szerződésben kötelezte el magát a szcientológia mellett.

A Szcientológia Egyház híveinek megszerzésének egyik módszere, hogy az általa szervezett személyiségfejlesztő tanfolyamok iránt érdeklődőkkel tesztet töltet ki, amely alapján felmérik személyiségüket. Az eredmény alapján felajánlják, hogy az illető az egyház tanfolyamain változtasson ,,csonka" személyiségvonásain.

A szervezetet kritizálók felhívják a figyelmet arra, hogy a tanfolyamok több tízezer forintba kerülnek, a résztvevőket teljesen kiforgatják vagyonukból, s ha nem tudnak fizetni, akkor az egyház javára kell dolgozniuk. A magyar szcientológusok által kínált életjobbító tanfolyamok tarifája jelenleg 5 ezer forinttól indul, a közepes árfekvésű auditorképzés 28 ezer forintba kerül, az ,,Új tanulói kalap" tanfolyamért viszont jegyzetekkel és kazettákkal együtt már közel 100 ezer forintot kell fizetni.

A szolgáltatásról számlát adnak, amelyen az ,,adomány" megnevezés szerepel, ami adómentes bevétel az egyháznak. Sok támadás éri az egyházat adatkezelési gyakorlata miatt is, mert számos esetben nem közlik a tesztet kitöltővel, hogy később mire használják fel személyes adatait.

Forrás: HVG  • Hírek
  • Hírek