Sára, Márió
2 °C
6 °C

Jogorvoslat nélkül marad az MSZP szerverügyben

2006.02.17. 06:42
Az MSZP beadványát nem tudja érdemben elbírálni az Országos Választási Bizottság (OVB), mert lejárt a jogorvoslat háromnapos határideje. Az OVB azt követően döntött, hogy az MSZP állásfoglalást kért a testülettől, mivel február 3-án behatoltak az MSZP választási anyagait tartalmazó számítógépes rendszerbe.

"Az OVB rámutat arra, hogy azokra az esetekre, amikor a rendelkezés alkalmazásának objektív előfeltételei bármilyen okból nem állnak fenn - ideértve azt az esetet is, hogy a jogsérelmet elszenvedő az igényérvényesítésre rendelkezésre álló objektív határidőn túl értesült a jogainak sérelméről - a választási bizottság hatásköre nem terjed ki" - áll a négy igen és egy nem szavazattal elfogadott állásfoglalásban.

Az OVB hangsúlyozza: hatásköre nem terjed ki azokra a jogsérelmekre, amelyeket a jogorvoslati határidő lejárta után nyújtanak be. A Választási eljárási törvény kimondja ugyanis, hogy a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított három napon belül megérkezzen.

Bűncselekmény

A testület egy közleményt is kiadott, amiben a büntető törvénykönyv vonatkozó passzusát idézve arra hívta fel a figyelmet, hogy bűncselekményt követ el az, aki "számítástechnikai rendszerbe a számítástechnikai rendszer védelmét szolgáló intézkedés megsértésével vagy kijátszásával jogosulatlanul belép, vagy a belépési jogosultsága kereteit túllépve, illetőleg azt megsértve bent marad".

Az ugyancsak négy igen és egy nem szavazattal elfogadott közleményben az OVB felhívja a választási eljárásban szereplők figyelmét arra, hogy a többi közt "a választás tisztaságának megóvása" és a választási alapelvek megkövetelik az elektronikus adatkezelésre vonatkozó jogszabályok betartását is.

"Orbán Viktor kudarcot vallott"

Nyakó István közleményben reagált az OVB döntésére, az MSZP szóvivője úgy fogalmazott, hogy "Orbán Viktor kudarcot vallott: az Országos Választási Bizottság döntése után nincs más választása, mint kiállni a nyilvánosság elé, elszámolni a közvéleménnyel a kampánylopási ügyben, és levonni a szükséges személyi konzekvenciákat".

"A Fidesz elnöke mindeddig megpróbálta viccelődéssel elütni az elkövetett adatlopási ügyet. Orbán Viktor eddigi magatartása felelős politikushoz méltatlan, és - ami talán még ennél is nagyobb baj - a morális felelősségérzet hiányára utal. Reméljük, Orbán Viktor komolyan gondolja, hogy változni akar, és az Országos Választási Bizottság döntése után változtat eddigi álláspontján" - áll a csütörtök este kiadott kommünikében.