Tekla
8 °C
20 °C

Munkavállalási engedély

2000.10.19. 11:46
A külföldiek magyarországi munkavállalását a Szociális és Családügyi Minisztérium 8/1999. számú rendelete szabályoz, az intézkedések 2000. január 1-én léptek életbe. A törvény értelmében egyéni és csoportos engedélyt lehet kérelmezni.

A foglalkoztató a kérelem benyújtását megelőzően, a külföldi által ellátandó tevékenységre vonatkozóan érvényes munkaerőigénnyel rendelkezett és a munkaerőigény benyújtásától kezdődően nem közvetítettek ki részére olyan kiközvetíthető magyar munkaerőt, aki rendelkezik a jogszabályban előírt, illetve a foglalkoztató munkaerőigényében megjelölt alkalmazási feltételekkel.

A törvény szerint érvényes munkaerőigénynek azt a munkaerőigényt kell tekinteni, amelyet a foglalkoztató a kérelem benyújtását megelőzően: a. legalább harminc nappal korábban, de hatvan napnál nem régebben nyújtott be, vagy
b. hatvan napnál régebben nyújtott be, de azt legalább hatvannaponként megújította, és a legutolsó megújítás a kérelem benyújtását megelőzően hatvan napnál nem régebben történt.

A különböző munkaügyi központokban beszerezhető formanyomtatványok kitöltésén kívül kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek:
A. a külföldi szakképzettségéről szóló okirat hiteles másolata, valamint hiteles magyar fordítása,
B. a külföldi munkaköri egészségügyi alkalmasságáról szóló orvosi igazolás (ha külföldről származik az igazolás ennek hiteles másolata, valamint hiteles magyar fordítása).

A kérelemhez kiegészítésként csatolandó mellékletek (a foglalkoztató működési jogosultságát megalapozó iratok):
- társasági szerződés, alapító okirat hiteles másolata,
- cégbejegyzés, bírósági végzés, vállalkozói igazolvány hiteles másolata.

A kérelem benyújtásának helye:
- az általános szabályok szerint a kérelmet a külföldi foglalkoztatásnak helye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani.

Kivételek:
- a foglalkoztatás megkezdésének helye szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani, ha a munka természetéből adódóan a foglalkoztatás több megye területére terjedhet ki,
- a foglalkoztató székhely szerinti munkaügyi központnál kell benyújtani, ha a foglalkoztató a külföldit több, különböző megye területén lévő telephelyén kívánja foglalkoztatni