Valér
4 °C
8 °C

Pongyolán fordított Medgyessy tolmácsának cége

2003.05.12. 15:33
Tömegesen előforduló pontatlan mondatszerkesztés és pongyola fogalmazás tarkítja a kormányfő tolmácsa cégének 100 milliós fordítói munkáját. Egy hónapja derült ki, hogy a hosszú ideje Medgyessy Péter mellett dolgozó Bereczky Tamás vállalkozása kapta a MeH megbízatását az angol nyelven készült Nemzeti Fejlesztési Terv dokumentumainak magyarítására.
"A humán tőke fejlesztésére irányuló fejlesztések képesek áthidalni a képzettségbeli hiányosságokat." "A foglalkoztatás növekvő szintje" pedig "megkívánja a munkahelyteremtés előmozdítását." A foglalkoztathatóság javítása és a munkaerő-piaci szükségletek az egész életen át tartó tanulás koncepcióján belül olyan terület, amely a humántőke fejlesztéséhez járul hozzá." A megállapítások a MeH Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatalának honlapján található dokumentumokból származnak, amely a Bereczky, Paller és Társai Fordító és Szolgáltató Bt. magyarításában készült.

Angolról magyarra

Mint emlékezetes, április közepén derült ki, hogy a MeH meghívásos közbeszerzési pályázaton a miniszterelnök mellett nyolc éve tolmácsként tevékenykedő Bereczky Tamás bt.-jét választotta ki a Nemzeti Fejlesztési Terv fordítói munkálataira. A MeH tájékoztatás szerint a megbízás 10 ezer oldal lefordítására szólt, értéke pedig 2002-ben nettó 29 millió forint, 2003-ban pedig nettó 60 millió forint keretösszeg volt, amelynek kifizetése részletekben, a lefordított oldalak száma alapján történt. A céget a német, és francia változat elkészítése mellett a magyarra való átültetéssel is megbízták. Mint ahogy az Index akkor beszámolt róla: a Baráth Etele vezetése alatt álló hivatalban ezt azzal magyarázták, hogy a dokumentumot a kancellária munkatársai a határidők miatt eredetileg angol nyelven készítették.

Irányába történő elmozdulás érdekében

A MeH honlapján a Brüsszelbe küldött angol változat mellett olvashatók az NFT magyar dokumentumai is. A szakfordítás eredményeként létrejött szöveg megértését azonban számos ponton mondatszerkesztési és stiláris hibák nehezítik. A magyar társadalom és a hazai gazdaság állapotát taglaló Helyzetelemzés című részben olvasható: "A szocialista gazdaságokra jellemzően a rejtett munkanélküliség miatt rengeteg rejtett munkanélkülit alkalmaztak." Majd később: "A gazdaság kedvező makrogazdasági fejlődése, ami hosszú ideig tartott, 2001-ben több szempontból megtört és a kedvező trendek megszakadtak." A turizmus elemzése során megállapítja: "Az ágazatban dolgozókra jellemző a megfelelő készségek hiánya" illetve "Az elmúlt években komoly erőfeszítések történtek az egyedi, magas színvonalat nyújtó turizmus irányába történő elmozdulás érdekében".

Európai szinten betöltött folyosó

Az informatika helyzetét elemző rész szerint "Az emberi erőforrások fejlesztése ugyanolyan fontos, mint az infrastruktúra és a változás legfőbb motorja lehet. A két kezelendő összetevő a készségek fejlesztése és az általános oktatás szélesebb spektrumú kérdése, különösen a felnőtt korú lakosság tekintetében." "A távközlési szektor fejlesztési hiányosságai részben törvényhozási problémákra vezethetőek vissza, és hátráltatják az infrastrukturális fejlesztéseket. Az elektronikus aláírásokról szóló 2001. évi XXXV. sz. törvény nem volt elégséges az elektronikus aláírások használata platformjának megteremtéséhez." - folytatódik az elemzés. A dunai hajózás lehetőségeit pedig a következő mondatokkal magyarázza a magyarra fordított Terv: "Az érintett országok által közösen kialakított vizi közlekedésre vonatkozó fejlesztési stratégia megvalósításával ezen folyosó jelentős pozíciót tölthetne be a keleti-nyugati folyosók között, európai szinten. A belföldi hajózás előnyei - a környezetterhelés csökkentése tekintetében - tisztán le vannak fektetve a közösségi stratégiában a -közlekedés környezetvédelemre gyakorolt hatása-Zöld Könyvben ???"

A fogyatékos nők gyerekvállalása

A szöveg a munkaerő-piac és annak szociális vonatkozásainak tárgyalásánál is tartalmaz kevéssé érthető fordítási megoldásokat: "Az Észak-Magyarországra, az Észak-alföldre és a Dél-Dunántúlra irányuló befektetések hiánya is hozzájárul a munkaerő-piaci kereslet és a munkaerő kínálat között fennálló meg nem felelésnek." "Azok a nők, akik vállalják a gyermeknevelés és az idősebb családtagok gondozásának felelősségét, általában falvakban és kisvárosokban élnek illetve hátrányos szociális helyzetű réteghez tartoznak (pl. fogyatékosok, cigányság)." "Számos nők uralta foglalkozásban a nőknek nincs vagy a férfiak uralta foglalkozásoknál kevesebb lehetőségük nyílik fizetések, jó munkakörök, műszakban végzendő munka vagy többletkereset megszerzésére." "A romaság rossz egészségi feltételek mellett rossz életkörülmények között él"