Piroska
-1 °C
5 °C

Torgyán hosszú politikai jövőre számít II.

2001.05.17. 15:53
A Fideszen belüli egyes erőcsoportosulások a szabad demokraták szövetségével kívánják az FKGP-t felcserélni - jelentette ki Torgyán József, a Független Kisgazdapárt elnöke az Index Törzsasztalában. Véleménye szerint Orbán Viktor az ő akaratuk ellenére vitte kormányzati szintre az FKGP-ben keletkezett kívülről gerjesztett belső vitákat, ugyanakkor megerősítette, pártja mindenképp kitölti a Fidesszel a kormányzati ciklus hátralevő idejét. A kisgazdapárt elnöke nagyra értékelte Berlusconi olaszországi győzelmét, mint kiemelte, a médiacézár korábban különrepülőgépet akart küldetni érte, hogy mindenképp ott legyen pártja kongresszusán. A politikai pályájának végét firtató kérdésre Torgyán kijelentette: még sokat kell várni, amíg a pályafutását összegző műve megjelenik.
Karhu: Tisztelt Torgyán úr! Nem zavarja, hogy a Fidesz folyamatosan bohócot csinál az FKGP-ből és személy szerint Önből?

Kérdésére válaszolván szeretném, ha megértené, nekünk nem az a fontos, hogy a Fidesz becsap-e minket vagy sem, hanem mindenek felett áll az ország kormányozhatóságáért való felelősségünk, hiszen Magyarország nemzetközi megítélésében az a dönt, hogy egy-egy kormányzati ciklus teljes egészében kitöltődik-e vagy sem. Az a tény, hogy a rendszerváltoztatás jogi lehetőségének megteremtése óta eddig minden kormánynak sikerült a kormányzati ciklust kitöltenie, olyan eredményeket hozott, mint pl. ide érkezett a legtöbb működő tőke, hiszen a kormányzat stabilitása a tőke számára meghatározó fontosságú. Történelmi felelőssége lesz annak, aki ezt a stabilitást nem fogja mindennél fontosabbnak tartani. Én számos alkalommal kijelentettem, hogy én apai ágon egy nagyon szegény szatmári paraszt családból, anyai ágon pedig egy Vereckei-hágó melletti családból származom, tehát nekem az adott szó szentsége mindenek előtt való. Attól függetlenül, hogy mit vagy mit nem csinál a Fidesz belőlem vagy a pártomból, én a kormányzati ciklus teljes idejét kitöltettem a pártommal.

Boldog ember: Doktor úr, Nagy tisztelője vagyok Önnek, és annak a következetes politizálásnak, amit Ön több mint 10 éve folytat, és ami eredményeképpen a kisgazdapárt jelentős kormányzati tényezővé vált '98-ban. Azonban egyre értetlenebbül állok az elmúlt hónapok eseményei előtt! Miközben a FIDESZ aljasabbnál aljasabb eszközökkel igyekszik mind a Doktor urat személy szerint, mind a kisgazdapártot, mint politikai erőt kiszorítani a politikai porondról, Ön "hűségnyilatkozatot" tesz Orbán Viktornak és "Viktor, barátomnak" nevezi, minden valószínűség szerint legnagyobb ellenségét. A Fidesz az elkövetkező egy évben, ha Ön nem lép sokkal határozottabban fel, olyan megélhetési politikusok segítségével, mint Lányi, Csúcs és a lista hosszan folytatható, teljesen megsemmisíti a kisgazdapártot. Gondoljon a Keresztény Demokrata Néppárt sorsára és az ottani megélhetési politikusok (Surján, Isépy stb. ) példájára! Miért nem áll végre a sarkára? Míg késő nem lesz! Ha 2002-ben a Fidesz célja megvalósul és a kisgazdapárt eltűnik, mint ahogy eltűnt a KDNP-is, Önt igen nagy felelőség fogja terhelni. Kitartást, jó egészséget és a koalíciós harchoz sok erőt kívánok!

Tisztelt Boldog ember!

Hozzám intézett kérdéseit nagy örömmel olvastam, hiszen egy olyan világos fejű ember, mint a kérdező elismerő szavai számomra a sok megpróbáltatás után az elismerést jelenti.

Az Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt legújabb kori története igazolja, hogy amikor Antall József valótlan indokokkal, félrevezetvén az Európai Unió meghatározó politikusait kirekesztett minket az Európai Unió polgári pártjainak családjából, olyan helyzetet teremtett, hogyha én nem tudom visszavezetni az FKGP-t az Európai Keresztény és Néppártok családjába, akkor az FKGP ugyanolyan helyzetbe került volna, mint most a MIÉP.

Amint bizonyára arról Ön is értesült, nekem sikerült visszavezetnem az FKGP-t az Európai Keresztény és Néppártok soraiba, és az FKGP-nek nemzetközileg is olyan tekintélyt szereztem, melynek kapcsán engem a világ egészében nemcsak az agrárminiszterek, hanem többnyire a miniszterelnökök, az államelnökök, a külügyminiszterek és az adott térség meghatározó politikusai is fogadtak. Úgy gondolom, ezzel jó alapot teremtettem azon kisgazda politikusok számára, akik majd valamikor engem fognak követni a kisgazdapárt élén.

Ha most kilépnénk a koalícióból, mindazt romba dönteném, amiért egész életemben küzdöttem, így kérem, legyen megértéssel, hogy mindenekelőtt az engem és családomat ért középkori támadások ellenére is kitartok a koalíciós partnerünk mellett, hiszen nekem nem a saját érdekeimből, hanem hazám érdekeiből kell kiindulnom. Magyarország érdekei pedig a kormányzás stabilitásához kapcsolódnak, ezért épít ránk a világ nyugati, de ma már keleti fele is.

A független kisgazdapártot természetesen nem tudja eltűntetni a Fidesz a politikai palettáról, amint azt Ön feltételezi. Az FKGP-t nem lehet ugyanis a KDNP-hez hasonlítani, miután nekünk közel 2400 helyi szervezetünk van, ami olyan erőt képvisel, amellyel nem lehet ugyanazt megtenni, mint a KDNP-vel. Már ma utaltam arra, hogy az FKGP nemcsak párt, hanem egy nagy család is és amíg én a családfő tisztségében megmaradhatok és eleget tudok tenni a családfővel szembeni elvárásoknak, addig az FKGP nem gyengülni, hanem erősödni fog, akik pedig az FKGP ellen törnek, éppúgy el fognak tűnni a politika mocsarában, mint ahogy az FKGP megsemmisítésére törekvők eddig is kerültek. Még egyszer megköszönöm kérdését.

Striegl: Torgyán úr! 1. Mivel magyarázza, hogy Önt nem szereti a média sem bal- sem jobboldalon? 2. Egy elfelejtett momentum: Az ön miniszteri lemondása előtt egy héttel Demszky határozottan kinyilatkozta: Orbán hamarosan meneszti Torgyánt...! Ön ezt természetesen cáfolta. Ön szerint Demszky honnan tudta meg? Lett-e ennek valamilyen következménye?

Szeretném mindenekelőtt az Ön figyelmét felhívni arra a tényre, hogy a média nemcsak engem nem szeretet mindez idáig, hanem egyáltalán konzervatív, népnemzeti politikust sem. Hagy utaljak arra, hogy Kohl kancellár urat miként gyalázták kancellárrá választása előtt, vagy miként történt ez Franz-Joseph Strauss egész életét illetően, de természetesen lehetne hosszasan folytatni a sort a francia államelnöktől kezdve egyéb konzervatív politikusokig, akik legfeljebb azután kaptak némi tiszteletet a médiától, ahogy a politika csúcsára kerültek.

Az FKGP-t illetően volt pártunk életének a két világháború között olyan szakasz is, amikor a kisgazdák még szaladni sem mertek a járdán, olyan üldöztetésben volt részük. Én, mint Szatmár egyik legszegényebb szülötte, mindig is vállaltam és vállalni fogom, hazám és szűkebb értelemben vett pátriám sorsát, és ezért a pénzügyi hatalmak által irányított média szemében én mindig olyan negatív személyiség leszek, akinek csak a média ellenében, de soha nem a média támogatásával kell számolnia. Ami Demszky Gábor felvetését illeti, a meglátásom az, hogy számos forgatókönyv létezett az én eltávolításomra, és az, hogy Demszky úr ebből ismert egynéhányat, az egyáltalán nem meglepő a számomra.

NickJagger: Ha jól emlékszem, 1996-ban volt egy stúdióban egy kis politikusi lemezfelvétel, amelyen egy zenei alapra rapeltek (ütemesen rábeszéltek-énekeltek) egyes politikusok. Sokan voltak, akik szerepeltek, de most csak önre és Fodor Gáborra emlékszem. Ugyanis a lemezfelvétel idején készült egy kis előzetes bemutató a publikumnak. Arra is emlékszem, hogy mutatták önt, ahogyan rappel. Nekem nagyon tetszett. :-) Akkor azt mondták, hogy néhány hónapon belül kiadják a felvételt. Azután-azóta viszont csend: valamiért nem jelent meg a szám. Tud-e erről valamit Elnök úr, miért nem jelent meg ez a nagyszabású "össznépi" politikusi könnyűzenei felvétel?

Valóban felvételre került az a lemez, amelyen politikusok a megadott szöveg keretein belül a lemezre rábeszéltek és ráénekeltek. Köszönettel nyugtázom, hogy Önnek tetszett az én szereplésem, és annak is örülök, hogy Fodor Gáborra is jól emlékezik, hiszen én Fodor Gabit egy rendkívül tehetséges politikusnak ítélem meg, aki előtt még nagy jövő áll. Az előbbi kérdésre adott válaszomból világosan megállapíthatja, hogy ha valaki valóban nem tudhat arról, hogy miért nem jelent meg ez a lemez, akkor az én vagyok.

Kabala: Én a húszas éveim végén járok. Az óvodában egyszer egy szovjet turistacsoporttól egy nyalókát kaptam, az általános iskolában voltam kisdobos és úttörő is, majd a gimnáziumban kétszer még részt vettem a honvédelmi napokon, egyszer kipróbáltam egy kubai szivart (de nem voltam semmilyen párt tagja). Na most, akkor én álnok ,balliberális, már-már kommunista , de mindenképpen hazaáruló vagyok? De komolyan!

Tisztelt Kabala úr (úrhölgy?)! A feltett kérdését illetően azaz érzés keletkezett bennem, hogy Ön semmilyen ismerettel sem rendelkezik az én eszmeiségemet illetően. Engem ugyanis soha nem az zavart, ha valaki hitt valamiben, hanem mindig az, ha a hitetlen azt a látszatot igyekezett kelteni, mintha ő hívő lenne. Én mindenkivel meg tudtam érteni magamat mindezidáig, akik hittek valamiben, és az ő elveiket én sosem kérdőjeleztem meg, még akkor sem, ha én a másik oldalon álltam, és más elveket vallottam. A lényeg, hogy a hívő maradjon hívő, a hitetlen pedig ne próbálja magát hívőnek feltűntetni.

Burung Kuntul: Én csak annyit mondhatok, hogy ha ne adj'isten ügyvédre lenne egyszer szükségem, valószínűleg Torgyán doktort kérném fel. Az utolsó csepp vérig küzd:)

Tisztelt Burung Kuntul!

Megköszönöm, hogy küzdőképességemről ilyen elismerően nyilatkozik, de én úgy gondolom, hogy ezért az érdem nem engem, hanem a szüleimet és közülük is az én rajongva szeretett édesanyámat illeti meg, aki olyan akaraterővel rendelkezett, amelyre én még a legeredményesebb küzdelmeim tudatában is a mai napig is elragadtatással és álmélkodással emlékezem. Az én küzdőszellememet egy figyelemre sem méltó erénynek tekintené, ha ismerte volna édesanyám küzdőképességét.

DakotaPress: Végül is azt azért a javára kell írnunk, hogy egyáltalán válaszolt. Hogy mit, és miként, az későbbi elemzés tárgya lesz. Képviselő úr! Szabadi Béla mivel zsarolja önt, hogy nem mer keresztbe tenni neki?

DakotaPress

Szeretném tájékoztatni a kérdezőt arról, hogy Szabadi Béla volt politikai államtitkár úr tudását és munkáját én mindig kiemelkedőnek minősítettem, hiszen többször bíráltak is a média hasábjain azért, mert én nevezettet pénzügyi zseninek neveztem. A munkabírása szinte legendásnak mondható, amikor a lényegében öt minisztérium feladatkörének megfelelő óriásira duzzasztott FVM-et megszerveztük, az ezt követő több mint két és fél év alatt nem igen tudtam úgy hazamenni a késő éjszakai órákban, amikor a lépcsőházban botorkálva ne találkoztam volna Szabadi Bélával. Jó lenne, ha Ön is tudná, hogy a Szabadi Béla által vezényelt FVM tulajdonosi körbe tartozó vállalatok döntő többsége nyereséges volt, míg az ÁPV Rt. alá tartozó mezőgazdasági cégek pedig kivétel nélkül ráfizetésesek voltak. Bizonyára ön nem gondolt még arra, hogy ezek után kinek és miért állt érdekében ezeket az eredményeket letagadva a büntetőjogi felelősség látszatát felvetni. Én meg tudnám nevezni azokat, akiket a nagyon eredményes Concordia vállalatot és az azokhoz tartozó gazdasági egységet kívánták megszerezni, és azokat is, amelyeket egy holdingba összefogva akart egy szűk érdekcsoport megszerezni. Hogy Ön is világosan értse, hogy miről van szó, a TIG korábban a költségvetéstől évente több milliárd forintot kapott, hogy a működési költségeit ekként fedezze. Most az államnak már nem kellett adni egy fillért sem, mert a TIG termelte ki működési költségeit. Ezek után Szabadit felelősségre vonni, ahelyett, hogy elismerést kapna, nem tartom korrekt eljárásnak.

Természetesen más kérdéskörbe tartozik az, hogy Szabadi Bélát ki és miért szerette vagy nem szerette, de a munkáját illetően csak felsőfokban nyilatkozhatom róla. És talán még egy megjegyzést, nem Szabadi Béla zsarol, hanem őt zsarolják, jusson önnek eszébe a teheráni rádió közleménye.

Laci: Ha Önnek választania kellene a tisztes, nyugodt nyugdíjas évek, illetve a meghurcolt, stresszes közéleti szereplés között, ön melyiket választaná?

Nem tudom, ön hány éves, de én biztosíthatom önt arról, hogy nekem még a nyugdíjba menetel gondolata nem jutott az eszembe. Egyébként is engem édesanyám a kötelességtudatra és az ígéreteim teljesítésére tanított, márpedig számos ígéretemet nem tudtam még teljesíteni, feladatok tornyosulnak előttem, ezért először ezeknek kell eleget tennem, majd utána elgondolkodom kérdésén.

VénólánzsahleF: Torgyán úr! Ön szerint ennek a tagságnak hány százaléka tart önnel, és hány százaléka a reformkisgazdákkal? ui.: Realista választ kérnék!

Tisztelt vénólandzsahleF!

Kérdésére Lányi Zsolt a Hozam Klubban Szolnokon egy hallgatóság előtt azt fejtette ki, hogy engem egy velem szemben kreált büntetőügy kapcsán olyan helyzetbe akartak hozni, hogy az ártatlan és szerinte beteg (szerintem hál' Istennek egészséges) gyermekem előzetes letartóztatásba helyezésével egy olyan koncepciós büntetőeljárást indítsanak ellenünk, amelyet elhúznak a választásokig, és hiába látja majd utána az ország társadalma, hogy ártatlanul hurcoltak meg, az az elv fog diadalmaskodni, amelyet az amerikai választási iskolákban drága pénzen tanítanak, rágalmazd meg ellenfeledet, és bár ő fogja megnyerni a pert, de tied lesz a mandátum.

Hála a jó Istennek, ma már nyilvánvaló, hogy ezek a hamis vád kreálására irányuló törekvések összeomlottak, de a hamis vád illúziójának a keltése kapcsán voltak olyan személyek, akiket átmenetileg el lehetett téríteni az FKGP-től. Ezek egy részét vádalkuval, másokat egyéb módon állítottak a saját oldalukra, de ezekről utólag kiderült, hogy semmiféle tömegbázis nincs mögöttük. Lányi Zsolt mögött mindösszesen az újpesti szervezet néhány tucat tagja áll, emellett a búzaégetőtől kezdve a pártba belépni korábban hajlandónak nem mutatkozó Csúcs Lászlóig bezárólag egy olyan zsoldossereget tudtak mindösszesen állítani, akik a ceglédi sportcsarnok elé meghirdetett tízezres tömegdemonstrációból jó, ha ötven ordítozó korábbi párttitkárt tudtak felvonultatni, Lányi Zsolték pedig a sok hónapon keresztül folytatott agitációval, mérhetetlenül sok levéllel, anyagi ráfordítással az olimpiai sportcsarnokbeli kezdésre jó, ha 150-200 személyt tudtak felvonultatni. Ugyanakkor a ceglédi sportcsarnokban 2247 regisztrált küldött jelent meg, akik a független kisgazdapárt hozzávetőlegesen 120 ezres tagságát reprezentálták. De ide nem jöhettek el például a küldöttként nem regisztrált Független Női Szövetség és Független Ifjúság tagjai sem, noha ők is mintegy 30 ezres létszámot tesznek ki.

Időközben Lányi Zsolték rájöttek arra, hogy a Fidesznek nincs szüksége mandátumvadászokra, és ma már nyilvánvaló előttük, hogy mindösszesen a foga fehérjét kimutató Turi-Kovács Bélának fognak a Fidesz oldalán a listán helyet szorítani, ezért Lányi Zsolttól kezdve a volt párttitkárok hadáig, beleértve a miskolci kongresszuson még az MSZMP küldöttjeként jelen lévő Balogh Gyulától a Nemzeti Bank volt párttitkáráig, Boros Imréig bezárólag kerülő úton mindenki szeretne velem találkozni, és a Független Kisgazdapárt soraiba visszakerülni, de mi nem vesszük vissza az árulókat, az álláspontunk az, hogy a mandátumokra a tisztességes, a Független Kisgazdapárt eszmeiségét magukénak valló személyek számára van szükségük Lányi Zsolt egész luftballonhadjárata rövidesen össze fog omlani, és utána a szétpukkadt luftballonból visszamaradó roncsokat majd Turi-Kovács Béla igyekszik ellenünk összeforrasztani, de reálisan prognosztizálható, ez a kísérlet össze fog dőlni.

az online interjú <<< első, harmadik >>> része