Sára, Márió
2 °C
6 °C

Torgyán hosszú politikai jövőre számít III.

2001.05.17. 15:53
A Fideszen belüli egyes erőcsoportosulások a szabad demokraták szövetségével kívánják az FKGP-t felcserélni - jelentette ki Torgyán József, a Független Kisgazdapárt elnöke az Index Törzsasztalában. Véleménye szerint Orbán Viktor az ő akaratuk ellenére vitte kormányzati szintre az FKGP-ben keletkezett kívülről gerjesztett belső vitákat, ugyanakkor megerősítette, pártja mindenképp kitölti a Fidesszel a kormányzati ciklus hátralevő idejét. A kisgazdapárt elnöke nagyra értékelte Berlusconi olaszországi győzelmét, mint kiemelte, a médiacézár korábban különrepülőgépet akart küldetni érte, hogy mindenképp ott legyen pártja kongresszusán. A politikai pályájának végét firtató kérdésre Torgyán kijelentette: még sokat kell várni, amíg a pályafutását összegző műve megjelenik.
Mr. Pink: Reménykedhetünk-e abban, hogy politikai pályája vége felé közeledve egy őszinte visszaemlékezésben feltárja zavarbaejtő viselkedésének mozgatórúgóit, valós motivációkat?

Mr. Pink

Üzenem, hogy nem az én viselkedésem zavarba ejtő, hanem az Ön tévelygései a politika világában, amellyel képtelen megérteni az én politikai eszmefuttatásaimat. De azt ígérhetem Önnek, ha Ön kellően vigyázz az egészségére és hosszú ideig megőrzi testi-szellemi frissességét, akkor megérheti még azt a kort, amikor politikai pályafutásomat összegező művemet megjelentetem. Ennek közeli megjelentetését azonban semmi esetre sem prognosztizálhatom.

Hitetlen Tamáska: Én önt egy kissé excentrikus de értelmes embernek tartom. Végéhez érőnek látszó politikai pályájára visszanézve nincs -e lelkiismeret furdalása azoknak az alakoknak a helyzetbehozása miatt akikkel körülvette magát, és akik több kevesebb habozás után, most önt egymás sarkát letaposva szúrják hátba.

Üzenem, hogy a politikai pályám nem végéhez érőnek látszik, hanem eddig nem ismert magasságokba törőnek, legfeljebb az Ön politikai látása lehet egy olyan csőlátás, amely ezekbe a régiókba már nem képes követni az én politikai pályafutásomat. Teljes mértékben egyetértek azonban azzal, hogy az én személyzeti politikám csapnivalóan rossz volt, ugyanis én semmiféle személyzeti politikát nem folytattam, hiszen a különböző ' egymásnak ellent mondó ' állítások közül a valóságos tényállást nem tudtuk felderíteni, miután sem a Történelmi Hivatal, sem az állambiztonság, sem a Belügyminisztérium titkos aktái nem tárulhattak fel mindezidáig előttünk. Ez a negatív körülmény mindig is hátráltatni fogja azt a lehetőséget, hogy időben felismerjük a hozzánk behelyezett taposóaknákat. Ezt a veszélyt a jövőben úgy igyekszem csökkenteni, hogy külön humánpolitikai csoportot hozok létre a pozícióba kerülhető személyek múltjának felderítésére. De a dolog csak akkor fog eredményesen működni, ha nem utólag fogják nekünk megmondani, hogy kiről és mit tudtak, hanem ez még időben történik meg.

A meglátását illetően konkrét felelősségemet érzem fennforogni azért, hogy nemzeti politikusként olyan 'nemzeti' politikusokat is behoztam az FKGP-be, akikről utólag kiderült, hogy nem nemzeti, hanem nemzetközi-megélhetési politikusok. Ha Ön konkrétabb módon is fel tudná nyitni a szemeimet, úgy érezhetném igazán, hogy a kérdése baráti és segíteni szándékozó volt.

BahnScorper: Ja és még egy kérdés: Nem fél attól, hogy pártja a KDNP sorsára fog jutni ezzel a civakodással? Mert hogy ezzel nagyon sok szavazót fognak veszteni, az sicher! Még a vadmagyarokat is, mert azok is inkább a MIÉP-re fognak szavazni!

Kérdésére válaszolom, hogy én senkivel sem 'civakodom', éppen ellenkezőleg szeretném az FKGP bázisát olyan széles alapokra helyezni, aminek az eddigi eredményei most már látványosan kezdenek mutatkozni. Hiszen az ország 19 megyéjéből és a fővárosból összesen 19 megye 100 százalékos kisgazda szervezettsége megtörtént. A sorainkba igyekeznek a KDNP nemzeti szárnyának azok a tagjai is, akikre Ön utalt.

A MIÉP-et illetően kénytelen vagyok az Ön figyelmét felhívni arra a tényre, hogy minden a MIÉP-re leadott szavazat az MSZP-t fogja erősíteni. Mivel a MIÉP kormányzati tényezőnek semmiképpen nem vonható be, ehhez a világ nyugati fele nem járulna hozzá. Ezért tehát az Ön 'vadmagyar' kifejezését én vadmagyarellenesre helyesbíteném.

Mubo: Nem zavarja, hogy a FKGP-n kívül általában úgy vélekednek, hogy senki sem akarja a pártot eltiporni csak hagyják főni a levében? Mi a véleménye a korrupciós ügyekről? Hogyan élte meg, hogy saját módszerével sikerült kizárni a frakcióból? 2002-ben SZ-SZ-B megyében indul újra a választásokon?

Üzenem, hogy nem kell rendkívüli éles látás ahhoz, hogy mindenki megértse, az FKGP-t a közel 100 éves történelme alatt számos alkalommal akarták megsemmisíteni, és sajnálatos, hgoy erre 1991-92-ben sor került, és szinte hajszálnyira pontosan ugyanolyan forgatókönyvvel indul az FKGP megsemmisítése, mint 2000-ben, mint 1991-92-ben.

Bizonyára örömmel veszi, hogy a 2000-ben indult puccs, éppúgy össze fog omlani, mint ahogy az 1ö991-92-ben indult puccs is pancser puccsnak bizonyult. Az FKGP egész fennállása tanúsítja, hogy a párt a legszegényebb, a korrupcióktól teljesen mentes párt. Ezért azok, akik az ország vagyonának 90 százalékát ellopták érdekeltek abban, hogy az egyetlen korrupciómentes pártot korrupciótól fertőzött pártnak tüntessék fel, úgy ahogy azt a tolvajkiállító tolvaj szokta tenni, hogy a gyanút önmagáról elterelje.

Én személy szerint soha senkit ki nem zárattam az FKGP-ből, természetesen mint a párt elnöke köteles vagyok azt a párt alap és helyi szervezeteinek, valamint megyei szervezeteinek álláspontját tiszteletben tartani és a párt határozatát végrehajtani. Az állított 1000-s létszámmal szemben, a valóság az, hogy eddig 17 személy ellen indítottak eljárást, ami alapján a párttagság felfüggesztésére került sor.

Úgy gondolom, Ön téved akkor, amikor az én frakcióból történő kizárásomról beszél. Ugyanis ez egy alkotmányellenes, törvényellenes, a frakció szabályzatával ellenes olyan puccs kísérlet, ami a bírósági kereszttűz értelmében hatályon kívül helyezésre fog kerülni, és ezzel az a 19 áruló, aki a párt egészével szembehelyezkedve úgy gondolja, hogy egy ilyen törpe kisebbség szembehelyezkedvén a párt egészével és a hatályos jogrenddel a párt elnöke nélküli pártot vagy frakciót akar létrehozni, kénytelen lesz belátni, hogy a pártok helyzetét az alkotmány tükrében az alkotmánybíróság jogosult hivatalosan meghatározni. Ennek értelmében pedig a pártnak van frakciónak, nem pedig a frakciónak pártja.

Destroyer: Hogy érzi, milyen a független képviselők élete? Gondolkodott-e azon, hogy miről fog abban a pár másodpercben beszélni, ami rendelkezésére áll majd?

Kérem megértését, amikor akként fogalmazok, hogy Önnek fogalma sincs a politikáról és az én politikai adottságaimról. Én természetesen nem vagyok, és nem is leszek független képviselő, hiszen én az FKGP országos elnökeként az országgyűlési képviselőcsoport elnöke is vagyok, nélkülem nincs kisgazda képviselőcsoport. Ha Ön ezt nem érti, később, az általam megtett jogi lépések ismeretében meg fogja érteni. Egyebekben tájékoztatom arról, hogy én az alkotmányellenes, valamint az alkotmánybíróság döntésével, valamint az FKGP országgyűlési képviselőcsoportjának szabályzatával ellentétes puccskísérletével szemben le fogom rántani a leplet a törvénysértő árulók machinációjáról, az ennek kapcsán elkövetett intellektuális okirat-hamisításról és biztosíthatom Önt arról, hogy az árulók arra sorsra fognak jutni, amire az árulók jutni szoktak. Ami pedig az én személyes terveimet illeti, a három hetes ülésezés és a korábbi közvetítési rend népellenes megváltoztatása következtében eljelentéktelenedő országgyűlési munka(hiány) ellensúlyozására a Kis Újság mai napon megjelenő számától kezdődően 'Napirend előtt, a Nép előtt' címen fogom a gondolataimat kifejteni. Érdeklődéssel várom az ezzel kapcsolatos véleményét.

Kane: Csak egy kérdésem lenne: Miért van az az érzése az embernek, hogy ön egy a pártjával? Most ön egy párt? Vagy egy személy? Arra a világ már ráfizetett, amikor egy ember volt a párt.

Tisztelt Kane!

Kérdésére válaszolom, hogy a rendszerváltoztatás lehetőségének megteremtése idején a békés rendszerváltók a magyarországi Szociáldemokrata Pártnak és a Független Kisgazdapártnak nem akartak teret engedni a rendszerváltó pártok között. Ezt én időben felismervén a saját pénzemen, a saját autóimat magam vezetvén egyedül bejártam keresztül-kasul az országot és a sokszor rendkívül sivár körülmények között (teherautó platójáról vagy egyéb nehéz körülmények között) elmondott beszédeimben felhívtam hazánk lakosságának figyelmét, milyen negatív következményei lesznek annak, ha a legnemzetibb pártot, a vidéket képviselő egyetlen pártot kirekesztenék a rendszerváltó pártok sorai közül. Ezért igen sokan az én tevékenységemet összekapcsolták az FKGP újraélesztésével. Ma már azonban közel 2400 alapszervezetünk, durván 120 ezres tagságunk van, amelyhez hozzá kell még adni a Független Nőszövetség és a Független Ifjúság mintegy 30 ezer tagját. A székházunkat nem elvesztegettük, hanem kevéske pénzünkből több újabb székházat is vásároltunk és ma már egy olyan erős Független Kisgazdapárt létéről számolhatok be, amelyet még azzal az elképesztő sajtó hajtóvadászattal sem tudtak szétverni, amely Gróf Bethlen István óta elképzelhetetlen volt Magyarországon.

Én a Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Pártot nemcsak pártnak, hanem mindenekelőtt egy nagy családnak tekintem. Igaz, hogy engem tekintenek családfőnek és a családhoz történő látogatásaim kapcsán megölelnek, megcsókolnak, Józsikámnak, vagy Józsi bácsinak neveznek, de én úgy gondolom, hogy ha egy családban van egy családfő, azt talán nem kellene a fasizmus németországi létrehozásához hasonlítania, különösképpen azért nem, mert én az Isten haza család pártjának vagyok az elnöke, tehát a pártelnököt megelőzi az Isten, megelőzi a haza, és megelőzi az ország tízmilliós lakosságát jelképező családok sora és csak ezt követően jön valahol a sorban leghátul az a személy, aki Józsikámnak hívnak.

Sir Contact: Mi vezette arra a döntésre, hogy egy Ön által árulónak titulált Horn szekeret tolónak nevezett G Nagynét vissza vette a pártba, sőt úgy néz ki igencsak a gyeplőre harapott Ágnes asszony? Ezt a lépést lehet úgy értelmezni, hogy az árulás pár év alatt elévülhet kisgazda berkekben?

Kérdésére válaszolván szeretném, ha az én személyiségemet olyannak értékelné, amilyen a valóságban vagyok. Én a közel 35 év alatti gyakorló ügyvédi pályám alatt mindig abból a tényből indultam ki, hogy többféle igazság létezik a felperes igazsága, az alperes igazsága, létezik a tanuk igazsága, létezik az ügyvédek igazsága és végül létezik az ügyet elbíráló bírák igazsága is. Amikor szembe kellett néznem azzal a ténnyel, hogy a nemzeti politikusoknak tartott, a széthullt Demokrata Fórumból átigazolt, a valóságban nemzetközi-megélhetési politikusoknak minősülő személyek hátba szúrták az új pártjukat is, akkor önkritikusan végiggondoltam, kik lehetnének azok, akik a Független Kisgazdapártból korábban távozottak közül a Független Kisgazdapártba visszavehetőek lehetnének. Így jutottam el G. Nagyné dr. Maczó Ágnes személyéig és én úgy gondolom, az egyetlen lehetséges helyes módszert választottam, amikor a legmagasabb testületi ülésünk elé vittem a kérdést, az országos nagygyűlésünk elé, megkérdezvén, megengedik-e nekem, hogy visszavegyem G. Nagyné dr. Maczó Ágnest vagy nem.

Szinte egyhangú többséggel a hozzájárulást megkaptam és én örültem annak, hogy G. Nagyné dr. Maczó Ágnes személyében egy olyan politikussal sikerült az FKGP-t erősítenem, aki alapvetően megfelel a kisgazda vezetőkkel szembeni elvárásnak. Ugyanis éppúgy görög katolikus papi dinasztia tagja, mint ahogy én vagyok. A nemzet szolgálata számára éppolyan fontos, mint az én számomra, a család iránti elkötelezettségét pedig mi sem bizonyítja jobban, mint hogy öt gyermeket szült a magyarság számára. Nem hinném, hogy a Független Kisgazdapárt elnöke bármikor és bárki előtt is a tévedhetetlenség látszatában tetszeleghetne, ezért én nem tartom most hibának azt, hogy felismertem a korábbi hibát, amikor is egyesek a Független Kisgazdapártból G. Nagyné dr. Maczó Ágnest eltávolították.

Tájékoztatom egyben Önt arról, hogy folyik a Független Kigazdapártból korábban távozott személyek egyenkénti átvilágítása is, azzal a kötöttséggel azonban, hogy minden egyes esetben az alap és helyi szervezeteknek és megyei vezetésnek kell az ügyben az álláspontjukat kialakítani, melyet az országos elnökség fog felülvizsgálni és a végső szót ezekben az ügyekben a legmagasabb testületünk az országos nagygyűlés fogja kimondani. A többségi döntés márpedig mindenkire kötelező, hiszen a demokratikus működésnek ez az alapja. Ez érvényesült G. Nagyné dr. Maczó Ágnes esetében is.

Szeretném ezúton köszönetemet nyilvánítani mindazoknak, akik megtiszteltek kérdéseikkel és észrevételeikkel, és higgyék el, még a legnegatívabb megnyilvánulás is fontos számomra, hiszen az önök véleménye egy torziós tükörben mutatja meg az én személyiségem és az FKGP megítélését is. Remélem, megnyerte tetszésüket, hogy nem én válogattam ki az önök kérdései közül a megválaszolandókat, hanem a szerkesztőség, de be kell látniuk, hogy annyi kérdést kaptam, amelyek megválaszolása ugyancsak hosszú életet feltételez a részemről, de ennyi ideje a szerkesztőségnek rám nincsen.

Önöknek olyan sorsot kívánok, amely sokkal simább lesz, mint az enyém, de ugyanakkor, hogy megértsék az én lelkületemet is, én az egész életemet úgy éltem le, hogy számomra mindig fontosabb volt a küzdelem és a harc, és ha én a saját erőmből értem el valamit, az az igazi érték számomra. A mikor politikus lettem, láttam, hogy elvtelenséggel és megalkuvással milyen rövid idő alatt milyen kényelmes helyzetbe kerülhetnék, ekkor megfogadtam magamban, hogy én akként fogok politikusként működni, hogy az méltó legyen egész életemhez, és édesanyám törhetetlen jelleméhez, hogy szolgálni tudjam azt a társadalmat, amely egész történelmünk folyamán mindig a rövidebbet húzta.

Az én gyökereimet jelentő Vereckei-hágó melletti kis falvacska és a szatmári Gebe község lakossága azt vallja, nem az a legény, aki adja, hanem, aki állja. Én igyekeztem az ősi gyökerek által vallott elveknek megfelelni, ezért én egész életemben, legfeljebb visszaütöttem, de a kapott ütéseket álltam és a jövőben is állni fogom. Remélem, hogy Önöknek nem kell ilyen kemény feltételrendszert szabniuk önmaguknak.

Köszönettel: Torgyán József