József, Bánk
-6 °C
0 °C

Szabályozták az ügyvédi díjazást

2003.08.27. 19:03
Az igazságügyi tárca szeptember elsejétől rendeletben szabályozza a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségeket. Ez jelentős lépés, mert eddig semmiféle jogszabály nem adott iránymutatást az ügyvédi költségek pontos megállapításához. A bírósági eljárásban a pervesztes felet képviselő pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére, valamint a büntetőeljárásban részt vevő védő részére megállapítható díjról és költségekről ez a jogszabály nem rendelkezik.
A pernyertes ügyfél kérheti hogy a bíróság kötelezze a vesztest az ügyvédi megbízási szerződésben kikötött megbízási díj, és az ügyvéd indokolt kiadásainak együttes összegének megfizetésére. Az így megállapított munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a pertárgy értékével, vagy a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel, de ilyenkor a bíróság döntését indokolni köteles.

Ha a pernyertes fél és az ügyvéd között nincs díjmegállapodás, vagy ha a fél ezt kéri, a bíróság állapítja meg a költségeket. Ez az elsőfokú eljárásban a pertárgyértéktől függően 10 millió forintig annak 5 százaléka, de legalább 10 ezer forint, ehhez járul 10 millió és 100 millió forint között a 10 millió forintot meghaladó rész 3 százaléka, de összesen legalább 100 ezer forint, 100 millió forintot meghaladó pertárgyérték esetén pedig a fentieken túl a 100 millió forint feletti összeg 1 százaléka, de összesen legalább 1 millió forint.

Ha a perben a pertárgy értéke nem állapítható meg, a munkadíj minden megkezdett tárgyalási óránként, valamint az ügyvédnek a pert megelőző és a peren kívül végzett igazolt tevékenységéért óránként ötezer forint, de legalább tízezer forint. Nemperes eljárásban és a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban a munkadíj az alapösszeg legfeljebb ötven százaléka.

A másodfokú és a felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi munkadíj az első fokra megállapított összeg 50 százaléka, azzal, hogy a pertárgy értékeként ezekben az esetekben a fellebbezésben, felülvizsgálati kérelemben vitatott összeget kell alapul venni. Az ügyfél kérheti, hogy az ügyvédnek az eljárásban felmerült készkiadásait a bíróság az ügyvéd által benyújtott tételes kimutatás alapján állapítsa meg. A bíróság szükség esetén kötelezheti az ügyvédet a kimutatásban szereplő kiadások igazolására.