Az FVM útjai a legköltségesebbek

2001.01.12. 16:16
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal pénteken nyilvánosságra hozott összefoglaló ellenőrzési jelentése 17 minisztériumi szintű kormányszerv vezetőinek utazását vizsgálta meg. A 60 oldalas, 5 összefoglaló táblázatot tartalmazó jelentésből - többek között - kiderült, hogy az FVM útjai a legköltségesebbek, a KÜM utazik a legtöbbet, a HM pedig általában nagy létszámú delegációval utazik. A 982 úton 1035 fő állami vezető vett részt.
Az anyagot a kormány eredetileg titkosítani akarta, ám Orbán Viktor kormányfő a jelentés nyilvánosságra hozatalára utasította a KEHI vezetőjét. A vizsgálat - amely "A minisztériumok állami vezetőinek külügyi tevékenységével kapcsolatos utazások és azok költségeinek bemutatása, valamint az utazások eredményessége" címet viseli és a MeH honlapján is elérhető - 15 minisztériumi szintű szerv 59 vezetőjének (miniszter, politikai államtitkár, közigazgatási hivatalvezető és államtitkár) utazását vizsgálta meg, azonban nem érintette az állami vezetők külföldi vendégeinek fogadását és azok költségeit. ,,A vizsgálat az adatok feldolgozására és nem azok pénzügyi ellenőrzésére koncentrált. A pénzügyi adatokat valamennyi minisztérium megadta, azonban a szakmai megítélés a cél és eredmény megfogalmazása több esetben elmaradt, illetve hiányos volt" - olvasható a KEHI-jelentésben.

A legtöbb utat a Külügyminisztérium bonyolította le

Az egész vizsgálat 133 fő állami vezetőt érintett. A 982 úton 1035 fő állami vezető vett részt, akik 2848 napot töltöttek külföldön. A legtöbb útja feladatából adódóan a KÜM-nek volt (182), ezt az NKÖM 117 úttal, a MEH 95 úttal, a GM 91 úttal és a HM 84 úttal követi. Az állami vezetők költségei minisztériumonként 5 millió 156 ezer Ft (ISM) és 43 millió 414 ezer Ft (KÜM) között szóródnak. Személy szerint 10 millió Ft feletti kiadása a KÜM és az FVM minisztereinek, illetve az FVM politikai államtitkárának volt.

Területi megoszlás
Az Európai Unió országaiba a Miniszterelnöki Hivatal vezetői utaztak a legtöbbet, pontosan 66-szor. A Külügyminisztériumból 91-szer, az NKÖM-ből 66-szor. Az összutazásaihoz képest legnagyobb arányban a Külügyminisztérium vendégeskedett Európában - 17 százalékban utaztak az Unióba. Észak-Amerikában a külügyesek jártak a legtöbbször (10), második helyen a MeH munkatársai (9), a honvédelmi tárca vezetőivel osztoznak. Közép és Dél-Amerikában az FVM és a Gazdasági Minisztérium vezetői jártak a legtöbbször (3-3), a tizenöt minisztériumból pedig 6-an egyáltalán nem repültek délre. A többiek egyszer-egyszer - a norvégmintát a PM két darab utazása töri meg. Afrikában érdekes színfoltként a belügy osztozik az első helyen az FVM-mel, valamint a külügy és a kulturális tárcával, két utazásával a Környezetvédelmi Minisztérium futott be másodiknak. Ázsiában az FVM és a Külügyminisztérium vezetői elé masíroztak ki legtöbbször a vendéglátók (7-7), a Gazdasági Minisztérium vezetői elé viszont nyolcszor. Három minisztériumunk nem képviseltette magát Ázsiában: az igazságügy, a környezetvédelmi, és az egészségügyi tárca. Ausztráliában senkisem utazott kétszer, a BM, az FVM, a GM, a KÜM, az EÜM és a PM járt csupán a legtávolabbi földrészen.

A legtöbbet a külügyminiszter utazott, ő 43 kiutazásra 103 napot fordított, a legkevesebbet az oktatási miniszter, aki 1 napot töltött Ausztriában. Az átlag 16 utat meghaladta a HM 27, az IM és a GM 22-22 úttal és az NKÖM 21 úttal. A miniszteri 47 napos átlagot túllépte az FVM 90 nap, a GM 79 nap, a HM 67 nap, a NKÖM 62 nap és az IM 52 nappal. A politikai államtitkárok közül a legtöbbet az SZCSM politikai államtitkára utazott, 14 úton 94 napot volt távol. A közigazgatási államtitkárok közül a NKÖM államtitkára 29 úton vett részt, és 87 napot töltött távol.

A jelentés szerint a vizsgált 15 minisztérium 1999-ben külföldi kiküldetésre 2 milliárd 350 millió forintot költött. Az állami vezetők közvetlen kiadásai 273 millió forintra rúgtak, ez átlagosan az összintézményi kiküldetési költség 12 százalékát teszi ki. A közvetlen vezetői kiküldetési költségek abszolútértékben legmagasabbak a KÜM-nél, 43 millió 414 ezer Ft, a GM-nél 31 millió 58 ezer Ft, és az FVM-nél 28 millió 721 ezer Ft. A legalacsonyabbak az OM-nél, 7 millió 201 ezer Ft, az EÜM-nél 6 millió 262 ezer Ft, és az ISM-nél 5 millió 156 ezer Ft voltak.

Az FVM útjai a legköltségesebbek

Delegációval együtt a legmagasabb a kiadás az FVM-nél volt, 82 millió 297 ezer Ft, a KÜM-nél 71 millió 214 ezer Ft és a HM-nél 70 millió 487 ezer Ft. Részesedésük az összkiadásból 15,6 százalék; 13,5 százalék, illetve 13,3 százalék, ami jelzi, hogy az FVM útjai a legköltségesebbek, a KÜM utazik a legtöbbet, a HM pedig általában nagy létszámú delegációval utazik. Alacsony a kiadása az ISM-nek, az EÜM-nek, OM-nek, IM-nek, akik részesedése a delegációval növelt vezetői költségek kiadásaiból 3 százalék alatti.

Szabadi Béla:
a legdrágább utazó

Szabadi államtitkár négyszer annyit költ, mint egy átlagos miniszter

A jelentésből kiderül: Szabadi Béla, az FVM politikai államtitkára utazott 1999-ben a legdrágábban. A dokumentum megállapítja, hogy az államtitkár utazásai éppen négyszer annyiba (1 millió 288 ezer forint) kerültek, mint egy átlag magyar miniszter külföldi kiküldetése. Az USA-ba például éppen nyolcszor annyiba kerül egy első osztályú jegy, mint a kormány saját rendeletében az államtitkároknak engedélyezett turista osztály.

Átláthatatlan és kaotikus a kiutazások szervezése és lebonyolítása

Az ideiglenes külföldi kiküldetések módja kormányzati szinten nem szabályozott, és az egyes minisztériumok eltérően szabályozzák a költségeket és az eljárási rendet - vonja le a következtetést a KEHI, és egy egységes szabályozást javasol. A félévenként megtervezett utakról a minisztériumok semmilyen tájékoztatót nem küldenek a Külügyminisztériumnak, még akkor sem, ha azok módosultak. A kötelező, az utaztató minisztérium számára készített úti jelentéseket nem dolgozzák fel, erre nincs is külön szervezeti egység meghatározva. Ezért az utak eredményességét igen nehéz felmérni, pénzügyi mérőszámokat nem dolgoznak ki. Ennek ellenére a miniszteri utakról készült jelentéseket 62 példányban köröztetik, de a KEHI szerint "nem eléggé hasznosan". Ráadásul az úti szerződések titkos volta lehetetlenné teszi az ellenőrzést.

Közbeszerzési eljárást javasol a KEHI

A KEHI mindezért közbeszerzési eljárást javasol az utaztató partnerek kiválasztására, erről a MEH-nek vagy a KM-nek kellene gondoskodnia az összes minisztérium számára. Javasolják ezenfelül, hogy a kormány határozza meg az állami vezetőkkel együtt utazók jogosultságainak szabályait, valamint a látogatási, fogadási terv, az úti jelentések készítésének kötelezettségét terjessze ki az állami vezetők teljes körére.

A miniszterek tartsák be továbbá az állami köztisztviselõk külföldi kiküldetésével kapcsolatos szolgáltatások (utazási jegyek, szállás) megrendelése során a közbeszerzésről szóló 1995. évi XL. törvény elõírásait. A javaslatok részletesen kitérnek a konkrét minisztériumok vezetőire: a honvédelmi miniszter például intézkedjen a külföldi kiküldetési költségek határidõn belüli elszámolásáról.

A javaslatok részletesen a Word-dokumentumban olvashatóak.

A jelentés számokban
  • A minisztériumok 1999. évi külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadásai és az állami vezetői kiutazások költségeinek viszonya az intézményi szintű kiadásokhoz

  • Az 1999.évi állami vezetői szintű ideiglenes külföldi kiküldetések útjairól és résztvevőiről

  • Az állami vezetők közvetlen költségei beosztások szerint és azok részaránya

  • A külföldi utak költségei jogcímenként állami vezető és delegáció bontásban

  • A külföldi utak területi megoszlás szerint

  • A külföldi utak területi megoszlás szerint