Zsuzsanna
-3 °C
3 °C

Veres András lett Szombathely püspöke

2006.06.20. 12:57
Veres Andrást, a püspöki kar titkárát nevezte ki XVI. Benedek a szombathelyi püspök utódjának. A Konkoly István egyike volt annak a három magyar egyházi vezetőnek, aki az elmúlt egy évben 75. életéve betöltése miatt kénytelen volt benyújtani lemondását. Gyulay Endre Szeged-csanádi püspököt pedig az Esztergom-budapesti egyházmegye segédpüspöke, Kiss-Rigó László váltja.

Az Index információi szerint a katolikus püspöki kar titkára, Veres András lesz a szombathelyi egyházmegye új vezetője.

Három üresedés

Elkeseredés vagy osztozás

Veres András
A katolikus egyházi vezetők köréből Veres András nyilatkozott meg leggyakrabban az aktuális politikai ügyekkel kapcsolatban. Az országgyűlési választásokat követően arról beszélt, hogy szomorú a választások eredménye, tehát az MSZP és az SZDSZ koalíciójának győzelme miatt, és elkeserítőnek tartja, hogy hívő emberek is szavaztak olyan politikai irányzatokra, amelyek az elmúlt időszakban nemegyszer a keresztény és az alapvető erkölcsi értékrenddel szemben foglaltak állást, illetve olyan pártra, amely egyenesen antiklerikálisnak vallja magát. Veres elvi megnyilvánulásai mellett gyakorlatba is átültette szembenállását a kormányoldallal. Az egyházi fenntartású oktatási intézmények állami finanszírozása miatt közte és a korábbi oktatási miniszter, Magyar Bálint között kirobbant vita során aktív szereplője volt a minisztérium épülete elé szervezett tüntetésnek. A Verestől megszokott állásponthoz képest sokkal engedékenyebb hangnemet ütött meg a héten Erdő Péter bíboros. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szerint még nem tudni ugyan, miként alakul az új kormány és az egyházak jövőbeni együttműködése, de az általános helyzet nehézségei mindenkit érintenek, ezért nincs illúziója atekintetben, hogy az egyházaknak is osztoznia kell a nehézségekben.
A magyar "médiapüspök" azt követően kapta meg a kinevezést, hogy a Szentszék elfogadta a szombathelyi megyéspüspök lemondást. Az 1930-as születésű Konkoly István 1987-től látta el a szombathelyi püspöki teendőket. Konkoly egyike volt annak a három magyar egyházi vezetőnek, akik tavaly 75. életévük betöltése miatt, a kánonjogi kötelezettségüknek eleget téve jelzték a Szentszéknek visszavonulási szándékukat.

Egerbe várták

Egyházi berkekben korábban Veres Andrást a szintén visszavonuló Seregély István egri érsek utódjaként is esélyesnek tartották, különösen azért, mert a katolikus egyház hazai főkommunikátora eddig az egri segédpüspöki címmel rendelkezett, és szorosan együttműködött a Püspöki Konferenciában a kar korábbi elnökével. Veres András 1959. november 30-án született Pócspetriben, 1996-1998 között a Pápai Magyar Intézet rektora volt Rómában. Püspöki kinevezését még II. János Pál pápától kapta Rómában 2000 januárjában.

Egyetemi tanár

XVI: Benedek pápa elfogadta Gyulay Endrének az Egyházjogi Törvénykönyv 401. kánon 1. paragrafusa szerint benyújtott lemondását is, és felmentette a Szeged-Csanádi Egyházmegye vezetői feladatai alól. A püspökség élére Kiss-Rigó László esztergom-budapesti segédpüspök kapta meg a szentszéki kinevezést. Az ötvenegy éves Kiss-Rigó László 1986-tól az Esztergomi Érseki papnevelő Intézet, majd pedig 1998-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanára, 2004-ben Esztergomban szentelték püspökké.

Az Index információi szerint Veres posztján a püspöki kari titkárságra Németh László Pápai Magyar Intézet jelenlegi rektora a legesélyesebb.