Bernadett
0 °C
4 °C

Országos bálon hét tánczosa jutna minden kisasszonynak

2011.10.06. 10:52
A vadnyugat és az aranyláz nem vonzotta a nőket, alig találtak a férfiak között asszonyokat a népszámlálók 1903-ben az Egyesült Államokban. Korabeli lapszemle.

„A hol kevés az asszony. A népszámlálás, a melyet legutóbb az éjszak-amerikai Egyesült-Államokban tartottak, jóformán az egész világon páratlan eredménynyel járt. Kiderűlt, hogy míg másutt mindenütt a nőké a többség, az Egyesült-Államok lakosságában harmadfél millióval kevesebb a nő, mint a férfi. Az államok között egyetlenegy olyan sincs a dollárok hazájában, a melyikben több, vagy legalább ugyanannyi nő volna, mint férfi. Kaliforniában 239,604 legény vetélkedik, hogy megkaphassa a 88,755 leány közül valamelyiknek a kezét, Idahóban 23,421 gavallér forgolódik szorongó szivvel 3556 leány körűl, még udvariasabb a helyzet Montanában, a hol ha országos bált rendeznének hét tánczosa jutna minden kisasszonynak. Oregonban négyszer annyi, Washingtonban ötször annyi a fiatalember, mint a leány." Vasárnapi Újság, 1903. 26. szám, 424. oldal

A legfrissebb amerikai népszámlálási adatok szerint Kaliforniában már 49,9 százalék a nők aránya, Idahóban 49,8 Monatában már kereken 50, Oregonban pedig egyenesen több a nő, 50,4. Sőt, ha országos bált rendeznének Amerikában, akkor több lenne a nő, mint a férfi (50,7 vs. 49,3).

Magyarországon népszámlálási adatok még nincsenek,
de népesedési adatokhoz nem kell tíz évig várni. A KSH évente kiadott statisztikája szerint ezer férfira 1105 nő jut.