Márk
13 °C
28 °C

Elegük van a városi kutyatartókból

2006.11.06. 14:43
A kutyapest.hu sajátos megközelítésből ábrázolja a kutyások és a nem kutyások közti ellentéteket, az oldal szerkesztői azt kifogásolják, hogy a ma Magyarországon hatályos jogszabályok nem védik a kutyáktól az állampolgárokat. Álláspontjukat a Legfelsőbb Bírósági egy 2000-ben hozott határozatával támasztják alá.

Magyarországon a Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében senki nem kötelezhető arra, hogy kutyáját legalább olyan mértékig fegyelmezze, amivel biztosítja a lakókörnyezetében élők nyugalmát, derül ki a kutyapest.hu-n közzétett határozatból.

A weboldal egy, a kutyatartás ritkán firtatott oldalát mutatja be elsősorban a téma jogi oldalát vizsgálva, egészen pontosan azt, hogy a ma Magyarországon hatályos jogszabályok és bírói gyakorlat hogyan áll a kutyatartókhoz és a városi kutyatartást ellenzőkhöz. A szerkesztők szerint teljes mértékben ki vagyunk szolgáltatva a kutyáknak.

A Legfelsőbb Bíróság döntése

Álláspontjukat egy hét évvel ezelőtt kezdődött perben a Legfelsőbb Bíróság által hozott döntéssel támasztják alá. A felperes panaszt tett lakókörnyezetének ebtartói ellen, mert a kutyák a folyamatos ugatással és az alkalmanként szabadon engedésükkel zavarták és veszélyeztették őt. A felperes kérte, hogy a tulajdonosokat csendesebb ebtartásra kötelezzék, amivel nem zavarják környezetük nyugalmát.

A 2000-ben kelt határozatban a testület a felperes keresetét elutasította, mivel a vonatkozó Fővárosi Tanácsi rendelet nem szabályozza, hogy az ebtulajdonos mennyi ideig engedheti meg, vagy tűrheti más kutya ugatását, a bizonyítékokból továbbá kiderült, hogy a kutyák a felperes lakókörnyezetében csak a szükséges mértékig ugattak az arra elhaladó járókelőkre.

A vonatkozó rendelet egyébként mindössze annyit szabályoz, hogy az ebtulajdonos köteles ebét úgy tartani, hogy az eb a házban vagy annak szomszédságában lakók nyugalmát ne zavarja, anyagi kárt ne okozzon, illetve testi épséget és egészséget ne veszélyeztesse.

Az ugatáshoz való jog

A honlap szerkesztői közzéteszik a kutyatartók állásfoglalását is a témában, akik szerint „ha a kutyatartás minden ember joga (a tulajdonhoz való jogként alkotmányos alapjog), akkor ebből a jogból a kutya számára következik az ugatáshoz való jog, mint az állattól el nem választható sajátosság, a lakókörnyezet számára pedig következik ennek tűrésének a kötelezettsége, minthogy minden ember köteles a másik ember jogát tiszteletben tartani”.

Az állattartással kapcsolatos problémákat, például ha az állat zajos, vagy más okból zavarja mások, különösen a szomszédok nyugalmát, a Polgári Törvénykönyv birtoklással kapcsolatos paragrafusai szabályozzák, hangzott el a Fővárosi Közigazgatási Hivatal állattartási és birtokvédelmi szakmai értekezletén 2004-ben.

Az állatok védelmében már született törvény, kínzásuk a Büntető Törvénykönyv hatálya alá esik, a honlapon felvetett kérdések azonban valamiért kimaradtak a jogalkotók látóköréből, pedig legalább ugyanolyan érdekérvényesítés illeti meg a városi kutyatartást ellenzőket, mint a kutyatartókat.

15%
4999 Ft
4250 Ft
15%
5999 Ft
5100 Ft