Emőke
-4 °C
9 °C

Nem tartják sokra a politikusokat

2004.08.10. 15:38
Európában és az Egyesült Államokban is a sor végére kerültek a bizalmi indexekben a politikusok. A GfK Ad Hoc Research Worldwide cég Európa tizenkilenc országában és az USA-ban végzett kutatása alapján az emberek leginkább a tanárokban, és az orvosokban bíznak.
A térség országai közül Lengyelországban és Csehországban drámaian alacsony a politikai pályát választókba vetett bizalom. A GfK által kiadott kutatási eredmények szerint a politikusok Magyarországon viszonylag jobb reputációval rendelkeznek, de így is messze a többi foglalkozás mögé kerültek a listán.

Gyatra megítélés világszerte

Legjobb a politikusok imázsa Hollandiában, Törökországban, Spanyolországban és Svájcban, ahol tízből hárman bíznak politikai vezetőikben, a másik végletet képviselő Németországban, Lengyelországban és Olaszországban viszont tíz válaszadóból átlagosan egynél is kevesebb nyilatkozott róluk pozitívan. Kicsit jobb a helyzet Csehországban, Franciaországban és Oroszországban, ahol tízből egy megkérdezett gondolja, hogy lehet bízni a politikusokban.

Rendőr, katona, ügyvéd

A GfK Ad Hoc Research Worldwide cég Európa tizenkilenc országában és az USA-ban megkérdezett 1000-1000 válaszadó általában nem bízik a politikusokban. A nagy cégek vezetői és az újságírók megítélése valamivel kedvezőbb, míg a tanárok és orvosok a bizalmi verseny bajnokai. Mindegyik vizsgált országban, köztük Magyarországon is a megkérdezettek többsége az összes felsorolt foglalkozás közül a tanárokban és orvosokban bízik leginkább. A két hivatás GfK Bizalmi Indexe Magyarországon 75, illetve 81 százalék. Őket követik Magyarországon a rendőrök 55, a hadsereg 54, az ügyvédek 52, majd a papok 44, a nagy cégek vezetői 32, az újságírók 26, valamint a politikusok 14 százalékos indexszel.

A menedzserek és az újságírók is hátul

Többé-kevésbé más országokban is hasonló az egyes foglalkozások képviselői iránti bizalom sorrendje. Eltérések tapasztalhatók azonban Oroszországban, Romániában és Csehországban, ahol a rendőrök imázsa elmarad a többi országétól. S bár pozitív, de átlag alatti a papokkal szemben érzett bizalom Csehországban, Spanyolországban, Franciaországban és Belgiumban. A nagyvállalati menedzserek iránt rokonszenvet táplál a többség Dániában, Finnországban, Svédországban és Törökországban. Különösen kritikus viszont a közvélemény a gazdasági vezetőkkel szemben Magyarországon, Görögországban és Franciaországban. A leggyengébb bizonyítványt mégis a német és lengyel menedzserek kapták: öt emberből csak egy tartja őket bizalomra méltónak.

Európában és az USA-ban is sokan kételkednek az újságírók megbízhatóságában. Tízből több mint hatan adtak hangot kételyeiknek. Átlagon felüli az újságírók elismertsége Romániában, Lengyelországban, Spanyolországban és Belgiumban. Nagyarányú viszont a bizalmatlanság a görögökben, olaszokban és amerikaiakban a média-hivatások iránt.

Módszer
A Bizalmi Index révén a GfK Ad Hod Reserarch Worldwide azt kívánta megállapítani, hogy az egyes országok közvéleménye mennyire bízik az ügyvédekben, újságírókban, papokban, tanárokban, menedzserekben, orvosokban, a hadseregben, politikusokban és a rendőrökben. 2004 áprilisban és májusban a GfK Ad Hoc Research Worldwide a felnőtt lakosságot fontos szempontokból reprezentáló, összesen 20 818 embert kérdezett meg. Az indexet 1-től 4-ig terjedő skálán adható értékelés alapján számítják ki. Az 1-es jelentése "nagyon nem bízom", a 2-esé "kicsit bizalmatlan vagyok", a 3-as "kis mértékben bízom", a 4-es "erősen bízom."