Jucika drága, hát kegyed is belép a Minőségi Ktsz-be?

Minőségi divatszalon és cukrászda a dolgozói igények kielégítésére, a telepakolt kirakatok fölött golyószaggatta falak. A Vérmezővel szemben sétálunk, másfél évvel a forradalom leverése után, közeledik a húsvét, a játékboltból mereven bámulnak a nyuszifigurák.

A Fortepan a legnagyobb, szabadon használható, magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

A Fővárosi Tanács korabeli fényképei a kora-kádári Budapest utcaképét mutatják nagy részletgazdagsággal. Semmi művészkedés, a Városrendezési és Építészeti Osztály intézkedési terveihez dokumentálták a főútvonalak épületeit. A készülő adatbázisba végül 2737 fotó került, főleg Budáról, átfogó képet nyújtva a megsebzett városarculatról. Utcabútorok, reklámtáblák, homlokzatok, igyekvő járókelők - 58 esztendővel ezelőttről.