Ott, ahol a tábori posta lassan, a golyó gyorsan járt: hadisírok a fronton

fortepan 140721
Miklós Lajos kocsigyárosnak Kőbányán volt műhelye, a második világháborúban az ukrán fronton katonáskodott és fotózott. A Fortepanon újabban felbukkant hagyatékában (mellyel később részletesen is foglalkozunk majd) több fotó szerepel második világháborús hadisírokról, rajtuk néhány jól olvasható névvel, születési és halálozási dátummal. Felvetődött a kérdés: vajon megtudható-e több ezekről a katonákról, apákról és fiúkról, nagyapákról, akik szinte minden családból hiányoztak a nagyjából 360 ezer magyar katona életét követelő második világháború után.

Így jutottunk el a  HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisir.hu nevű site-jához, ahol több, a Fortepan-képeken szereplő hősi halott adatlapjára, veszteségi kartonjára, sőt civilruhás fotójára találtunk. Nagyanyáinknak és dédanyáink sokszor évekig várták a bajtársak híreit vagy a szerettük elestéről való hivatalos értesítést, most egy kattintásra akár a veszteségi kartont is láthatjuk. A veszteségi jelentések 1941 júniusának végétől, vagyis a Szovjetunió elleni hadműveletek megkezdésétől 1944 őszéig érkeztek a hadszíntérről a Honvédelmi Minisztériumhoz, és ezek tartalmazták a veszteség jellegét (elesett, meghalt, eltűnt stb.), helyét, idejét és az eltemetés helyét, időpontját, illetve a hozzátartozó kiértesítésének időpontját is. A hadisir.hu-n egyelőre a második világháborúban meghalt magyar katonákra lehet keresni, a néven kívül segít, ha a születési évet és helyet, esetleg a rendfokozatot is ismeri a kutató. Az online adatbázist működtető Hadtörténeti Intézetet és Múzeumot levélben, emialen és személyesen is meg lehet keresni.

Ha hozzátartozójának nevére ismert egyik katonasíron, írjon nekünk!

További adatbázisok: a  katonakagulagon.hu szovjet hadifogolytáborokban elhaltakról és a  magyarezredek.hu az Osztrák-Magyar Monarchián belüli Magyar Királyság területéről felállított alakulatokról, térképes keresővel az egyes hadtestekre.

Köszönet a háttérinformációkért dr. Kiss Gábor őrnagynak, a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár vezetőjének.