Jusztin
13 °C
30 °C

Nem lehet egységesen kezelni az önkormányzatok hitelproblémáit

2011.08.10. 18:52
A Bankszövetség szerint szükségtelen és jórészt kivitelezhetetlen is az önkormányzati szektor egységes hitelátütemezéséről tárgyalni, ehelyett azt javasolják, hogy a helyzetük különbözősége miatt minden önkormányzat a saját bankjával folytasson tárgyalásokat.

A Bankszövetség közleménye szerint az MNB június 30-ai adataiból kitűnik, hogy az 1017 milliárd forintra rúgó, a GDP mintegy 4 százalékát kitevő teljes önkormányzati adósságállománnyal a magyarországi helyhatóságok eladósodottsága megfelel az uniós átlagnak.

A tartozások mintegy fele hitel, amely azonban meglehetősen kisszámú – és alapvetően városi – önkormányzathoz tartozik. Ők közbeszerzési eljárás keretében, tanácsadók és hozzáértő szakértők megbízásával, a bankokat versenyeztetve döntöttek a hitelfelvételről, és határozták meg előre a finanszírozás devizaszerkezetét.

Az önkormányzati hitelek problémás állománya nem számottevő – a 90 napot meghaladó lejárt követelések aránya fél százaléknál alig magasabb. A hiteleket a helyhatóságok döntően saját a bevételeik és kiadásaik ütemkülönbségének kiegyenlítésére veszik igénybe, a tapasztalatok szerint az önkormányzatok döntő része megfelelő fedezettel és saját bevétellel rendelkezik. Az önkormányzati hitelállománynak mintegy 20 százaléka devizaalapú az MNB adatai szerint.

A finanszírozás másik felét a kötvénykibocsátás teszi ki. Az önkormányzatoknak a szerződések többsége lehetőséget biztosít, hogy önálló döntési hatáskörükben a kötvényeket bármikor forintra, euróra vagy svájci frankra konvertálják. Jelenleg az önkormányzati kötvények több mint 80 százaléka devizában van, és mindösszesen 249 városi önkormányzat által kerültek kibocsátásra. Ezen belül a kötvényt kibocsátó önkormányzatok meghatározó részének finanszírozási helyzete stabil: számos város a kötvénykibocsátásból származó összegeket fejlesztésekbe, vagy befektetésekbe forgatta. Sok esetben európai uniós támogatások, pályázatok felhasználásával az egységnyi hitelfelvétellel tíz egységnyi vagyongyarapodást tudtak elérni. Így még a megnövekedett törlesztő részletek mellett is kielégítően tudják finanszírozni magukat a Bankszövetség szerint.

Mivel az önkormányzatok helyzete nagyban különbözik egymástól, a szövetség azt javasolja, hogy minden helyhatóság a saját bankjával folytasson tárgyalást. Mint írják, az elmúlt időszakban számos önkormányzat - bankjával együttműködve - sikeresen alakítottá át a fennálló adósságszolgálatát, alkalmazkodva a jelenlegi pénzügyi körülményekhez.

"Az önkormányzati rendszer és finanszírozás kormányzati újjáépítése összetett feladat. A bankszektor nyitott arra, hogy együttműködjön a kormánnyal és az önkormányzati szektorral. Emellett a Bankszövetség készen áll arra is, hogy az önkormányzati szövetségek vezetőivel közösen áttekintse a helyzetet" - áll a közleményben.