2024. június 20. 15:00
Szlovénia
Szerbia
Fussballaréna München II. forduló
2024. június 20. 18:00
Dánia
Anglia
Frankfurt Arena II. forduló
2024. június 20. 21:00
Spanyolország
Olaszország

Nyár végéig megjön a nyugdíjpénz

2011.06.02. 08:50
Legkésőbb augusztus 31-ig megkapják a tagi kifizetéseket - a reálhozamot valamint a tagdíjkiegészítést - azok a volt magánpénztári tagok, akik visszaléptek az állami társadalombiztosítási rendszerbe. Akik május 31-ig nem rendelkeztek a nekik járó tagi kifizetésekről, azoknak a lakcímükre küldik el a pénzt. Az át nem vett összegeket a nyugdíjkasszáknak 30 napon belül, de legkésőbb 2011. november 20-ig át kell utalniuk a Nyugdíjbiztosítási Alapnak a kormány rendelete szerint.

A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező kormányrendelet a Magyar Közlöny május 31-i számában jelent meg.

A magánpénztáraknak volt tagjaik vagyonát június 1. és 12. között kell a május 31-i állapot szerint a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak átadniuk. Borbély László András, az ÁKK vezérigazgató-helyettese az MTI-nek korábban azt mondta, arra számítanak, hogy a pénztárak nagy része már június 1-jén utal.

A korábbi pénztártagoknak járó reálhozamot, amelyet a május 31-i árfolyamok alapján határoznak meg, július 20-ig igényelhetik vissza a nyugdíjkasszák az alapot kezelő Államadósság Kezelő Központól (ÁKK). Az ÁKK, ha az alapnak akkor nincs elég készpénze, a Kincstári Egységes Számláról igénybe vett áthidaló kölcsönből is fedezheti a reálhozam-kiutalást. Az állami nyugdíjbiztosítóhoz visszalépők 95-96 százaléka a korábbi információk szerint készpénzben szeretné a reálhozamot felvenni.

A kormányrendelet szerint az alapnak 2 munkanapon belül át kell utalnia a visszaigényelt összeget a kassza pénzforgalmi számlájára, a pénztárnak pedig a jóváírást követő 8 munkanapon belül, de legkésőbb 2011. augusztus 31-ig kifizetnie a tagi követeléseket a pénztártag nyilatkozatának megfelelően. (A visszalépők a tagdíjkiegészítést és a reálhozamot felvehetik egy összegben, átutaltathatják önkéntes nyugdíjpénztárba vagy kérhetik, hogy az összeget írják jóvá az állami nyugdíjbiztosítási alapban vezetendő egyéni számlájukon.)

A május 31-ét követően azonosított tagdíjakat és azok hozamait a nyugdíjkasszák havonta, az adott hónapot követő hónap 8. napjáig igényelhetik vissza az alaptól, az összeget megérkezése után haladéktalanul jóvá kell írniuk az érintett pénztártag egyéni számláján.

A magánnyugdíjpénztár a visszaléptetés során az eszközök átadásával és az átutalásokkal kapcsolatos tényleges banki, tőzsdei, elszámolóházi és postai költségeket a tagi követelésekkel szemben érvényesítheti.

A kormányrendelet szerint a magánpénztáraknak az átadás előtt két munkanappal el kell küldeniük az átadandó eszközökre vonatkozó adatokat az ÁKK-nak. Az alap a vagyonát képező eszközöket 2011. május 31-re vonatkozóan - az értékesíthetőség szempontjait figyelembe véve - újraértékeli.

Az alap irányító testülete szükség szerint, de legalább negyedévente tart ülést. A testület az alap vagyonába tartozó eszközök értékének védelme, továbbá az eszközökből fakadó kockázatok kezelése és csökkentése érdekében azonnali, határidős, fedezeti, csere és származtatott ügyletek megkötéséről és alkalmazásáról dönthet - tartalmazza a kormányrendelet.

Az ÁKK az alap működtetésével kapcsolatban egyebek között a következő feladatokat látja el: számba veszi, nyilvántartja és kezeli az alap vagyonát képező eszközöket; az állampapírokat térítésmentesen átadja a magyar államnak; az alap vagyonának értékesítésére javaslatot dolgoz ki s végrehajtja az értékesítésre vonatkozó döntéseket; közzéteszi az alap tevékenységéről, gazdálkodásáról és működéséről szóló beszámolót az ÁKK honlapján.

A kormányhatározat arról is rendelkezik, hogy a magánnyugdíjpénztárnak a függő tételként nyilvántartott befizetések alap részére történő átadása során figyelmen kívül kell hagyni azokat az eszközöket, amelyeket az alap bármely okból nem szerezhet meg (így különösen, amelynek a tulajdonjogát nem szerezheti meg, az ügylet alanyává nem válhat), továbbá azokat, amelyeknek az alap részére való átruházása bármely egyéb okból nem lehetséges június 12-ig. Ilyen eszközök nem szerepelhetnek a függő tételek fedezetéül átadott eszközök között, az értéküknek megfelelő pénzösszeget kell az alapnak átadni.

A magánnyugdíjpénztáraknak a pénzeszközöket és pénzügyi eszközöket oly módon kell átadniuk, hogy azok felett az alap per-, teher-, igény- és mindenfajta korlátozástól mentes tulajdonjogot szerezzen - áll a határozatban.

A Pénztárak Garancia Alapja a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapnak átadott, garanciális kifizetésekre fordítható pénzeszközeinek egy tagra jutó összegét az eszközátadást követő 15 napon belül közli a magánnyugdíjpénztárakkal - írja elő a kormányrendelet.