Barbara, Borbála
1 °C
7 °C

Még nem sok folyt be az új adókból

2013.02.21. 16:16

Az államháztartás központi alrendszerének 2013. január havi hiánya az előzetes adatoknak megfelelően közel 2,5 milliárd forint volt, ami az éves törvényi 841,8 milliárd forintos hiánytervnek 0,3 százaléka. Tavaly januárban 107,3 milliárd forint volt a többlet. A központi költségvetés 90,7 milliárd forintos deficittel, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 50,9 milliárd forintos, az elkülönített állam  pénzalapok pedig közel 37,3 milliárd forintos szufficittel zártak.

Az NGM szerint a két év január havi egyenlegének eltérő alakulásában egyrészt az általános fogalmi adó bevételeket érintő szabályozásváltozása, másrészt a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok uniós programokkal összefüggő bevételeinek és kiadásainak tendenciája játszott szerepet. A 2012. és 2013. év költségvetéseinek alakulásánál figyelembe kell venni azt a tényt, hogy az egyes adónemeket érintő jelentős változások következtében a bevételek éven belüli időbeni lefutása jelentős eltérést mutat.

Bevételek

A központi költségvetés január havi bevételei az előző év azonos hónapjához képest közel 117 milliárd forinttal alacsonyabb összegben alakultak. A mérsékeltebb teljesülés hátterében egyrészt egyes adóbevételek – főként az általános forgalmi adó – előző évről elmaradó befizetései, másrészt pedig a központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kisebb összegű bevételei állnak.

Kiadások

A központi költségvetés január havi kiadásai mintegy 59 milliárd forinttal magasabb összegben teljesültek, mint az elmúlt év azonos hónapjában, mely elsősorban a költségvetési szervek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásainak idei nagyobb összegű teljesülésével függ össze. A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásainak tavalyi alacsonyabb teljesülése főként egyes uniós operatív programokhoz kapcsolódó kifizetések elhúzódásának volt köszönhető. A költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak alakulásában kiemelt szerepet játszanak a 2012. május 1-jétől átvett önkormányzati intézmények bérfizetései.

A kamatkiadások 2013 januárjában 59,9 milliárd forintot tettek ki, 15,2 milliárd forinttal kevesebbet, mint az előző év megfelelő időszakában, a kamatbevételek pedig 6,9 milliárd 2 forintos szintet értek  el, 2,3 milliárd forinttal kevesebbet az előző évinél. A nettó kamatkiadás így összességében 12,9 milliárd forinttal tér el az előző év hasonló időszakának összegétől, mely a kamatfizetések éven belüli eltérő lefutásával magyarázható.

Alapok

A társadalombiztosítási alapok 2013. január havi 50,9 milliárd forintos szufficitje a Nyugdíjbiztosítási Alap 31,9 milliárd forintos, valamint az Egészségbiztosítási Alap 19,0 milliárd forintos többletéből tevődik össze. 2012. január hónapjában az Alapok együttes többlete 1,4 milliárd forintot tett ki. A különbség a bevételi oldalon jelentkezett, az előző évinél magasabb összegben teljesültek többek között a Nyugdíjbiztosítási Alap szociális hozzájárulási adó és járulékbevételei, az egészségügyi hozzájárulások, valamint az Egészségbiztosítási Alap költségvetési támogatásai, térítései is. Ez utóbbi jogcím a 2013. évtől már a munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulásokat is tartalmazza.

Az elkülönített állami pénzalapok január havi mintegy 37,3 milliárd forintos egyenlege az előző év azonos hónapjához képest kedvezőbb lett. Az alapok összes bevételei 0,9 milliárd forinttal, kiadásai 17,6 milliárd forinttal kisebb összegben alakultak, így az idei évi jelentős szufficit az alacsonyabban teljesülő kiadásoknak köszönhető. A kiadások közül a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kiadásai egyaránt elmaradtak az előző év azonos hónapjához képest. A bevételeken belül a két év összehasonlításánál ki kell emelni, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Alap idén már nem részesül a szociális hozzájárulási adóból származó bevételből.

Ennyi adót fizettünk

 1. Januárban a társasági adó címén a központi költségvetésben 24,1 milliárd forint bevétel keletkezett, mely a 27,9 milliárd forintos befizetés és a 3,8 milliárd forint kiutalás különbözeteként képződött. Az egyenleg a tavalyi év azonos időszakához képest 2,6 milliárd forinttal teljesült alacsonyabban: a befizetések 3,9 milliárd forinttal (12,2%-kal), a kiutalások pedig 1,3 milliárd forinttal (25,6%-kal) csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az elmaradás hátterében a befizetések csökkenése játszott szerepet.
 2. A  cégautóadóból január hónap során 7,0 milliárd forint bevétel teljesült, mely a 2012. év azonos időszakát 39,7 százalékkal haladta meg.
 3. Az energiaellátók jövedelemadója (Robin Hood-adó) címén az év első hónapjában a  központi költségvetésben 1,0 milliárd forint bevétel keletkezett. Ez az összeg 0,8 milliárd 4 forinttal magasabb a 2012. év azonos időszakában keletkezett bevételnél.
 4. Az egyszerűsített vállalkozói adóból a tárgyhónapban 2,2 milliárd forint bevétel keletkezett. Az adózók 2013. január hónapban 0,2 milliárd forinttal (9,8%-kal) kevesebb adót fizettek be, mint a 2012. év azonos időszakában.
 5. Az  energiaadóból 1,6 milliárd forint bevétel folyt be a központi költségvetés számlájára, amely összeg 0,7 milliárd forinttal (30,3%-kal) alacsonyabb a 2012. januári bevételnél. A csökkenés hátterében a földgázfogyasztás csökkenése áll.
 6. Bányajáradék  címén januárban 7,2 milliárd forint bevétele származott a költségvetésnek. A 2012. januári adathoz képest 4,8 milliárd forinttal, azaz 39,6 százalékkal volt alacsonyabb a befizetés. A bevétel elmaradásának hátterében elsősorban a gázértékre bevezetett felső korlát, valamint a nyersolaj világpiaci árának csökkenése áll.
 7. Játékadóból az év első hónapjában 3,1 milliárd forint bevétel keletkezett a központi költségvetésben, amely 2,9 milliárd forinttal (48,6%-kal) alacsonyabb a 2012. évi azonos havi befizetésnél.
 8. A  pénzügyi szervezetek 2010-ben bevezetett  különadója soron januárban a központi költségvetésnek 0,3 milliárd forint kiutalása keletkezett. Ezen adónemnél nem volt előlegfizetési kötelezettség, így ebben a hónapban a kiutalások domináltak.
 9. A szintén 2010-ben bevezetett  egyes ágazatokat terhelő különadóból 2013 januárjában 3,7 milliárd forint bevétel származott. Ez a bevétel a tavalyi év azonos időszakának 87,2 százaléka. 2013. január 1-jétől az adónem megszűnt, de az áthúzódó pénzforgalmi hatás miatt idén még jelentkezett befizetés.
 10. Kisadózók tételes adója címén a költségvetésnek január hónapban minimális bevétele keletkezett (30,1 millió forint), melynek oka, hogy ez az adó 2013. január 1-jével került bevezetésre, és az első befizetési kötelezettség februárban esedékes. A kisvállalati adó szintén új adónem, az első befizetés február 20-án esedékes.
 11. Januárban az általános forgalmi adóból 225,7 milliárd forint bevétele keletkezett a költségvetésnek, ami az egy évvel korábbi összegtől 71,0 milliárd forinttal maradt el. A csökkenés hátterében a dohányadójegy miatti magas bázis, valamint a kiutalási határidőre vonatkozó szabályok változása áll.
 12. A jövedéki adóból befolyó bevétel január hónapban 62,2 milliárd forintot tett ki, amely az egy évvel korábbi bevételhez képest 5,8 milliárd forinttal, 8,5 százalékkal alacsonyabb volt. Az üzemanyagok esetében 34,1 milliárd forint jövedékiadó-bevétel keletkezett, amely 4,4 milliárd forinttal (11,3%) maradt el a bázishavi bevételtől. A dohánygyártmányok jövedéki adója (19,2 milliárd forint) 4,9 milliárd forinttal volt alacsonyabb a 2012. január havi bevételnél (24,1 milliárd forint), melynek oka az adóemelést megelőző múlt év végi készletezés miatti átmeneti adójegyelvitel-csökkenés. A szeszesitaloknál és egyéb termékeknél 8,9 milliárd forint összegű teljesítés történt, amely 3,4 milliárd forinttal magasabb a bázisidőszaki összegnél.
 13. A  távközlési adóból január hónapban 3 milliárd forint bevétele származott a költségvetésnek. A távközlési adó új adónem, amely 2012. július 1-jétől hatályos, az első befizetési kötelezettség szeptemberben keletkezett.
 14. A pénzügyi tranzakciós illeték új adónem, az első befizetési kötelezettség február 20-án esedékes.
 15. A  személyi jövedelemadó államháztartási szintű bevétele január hónapban 160,4 milliárd forint volt, amely a 162,4 milliárd forintos bruttó befizetés és a 2 milliárd forintos kiutalás egyenlegeként képződött. Ez a bevétel 13,5 milliárd forinttal, 9,2 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi összegnél.
 16. A  gépjárműadóból 3,1 millió forint bevétele keletkezett a költségvetésnek. A törvény szerinti jelentősebb befizetési kötelezettség márciusban és szeptemberben jelentkezik.  Az önkormányzati feladatok és azok ellátását biztosító források szabályozásának változása eredményeként az önkormányzatok által beszedett gépjárműadó 60 százalékát átutalják a központi költségvetésbe.