Angelika
-1 °C
3 °C
Index - In English In English Eng

Milliárdokkal tartozunk az energiacégeknek

2013.03.13. 09:40

Kritikán aluli a magyar lakosság közüzemidíj-fizetési hajlandósága, akad fogyasztó, aki milliókkal tartozik szolgáltatójának. Bár közeleg a fűtési szezon vége, rengeteg család még a nyári hónapokban sem tudja utolérni magát. Esetükben nem marad más, mint a szolgáltatás felfüggesztése, írja a pénzcentrum.hu

Továbbra is kritikán aluli a magyar lakosság közüzemidíj-fizetési hajlandósága - derül ki néhány hazai gáz- és áramszolgáltató körében végzett friss felmérésünkből. Ahogy az lenni szokott a háztartások a fűtési szezon alatt többnyire tovább halmozták elmaradásaikat. Az őszi-téli időszakban ugyanis szezonálisan általában akár 30-40 százalékos kintlevőség növekedést is elkönyvelt a legtöbb szolgáltató, mely hagyományosan a karácsonyi-újévi időszakban, illetve a fűtési szezon végén tetőzik.

A Tigáz Zrt. közlése szerint jelenleg a késedelmes fizetés a lakossági ügyfelek 29 százalékát érinti, melynek jelentős része, mintegy negyede 60 napon túli elmaradás. A szezonális hatások is kézzel foghatóak a társaságnál, hiszen legutóbbi felmérésünk ( 2012. szeptember) óta kétszeresére növekedett az adósságot felhalmozó ügyfelek száma. A lakossággal szemben fennálló teljes kintlevőség-állomány pedig eléri a 8 milliárd forintot. A mulasztók átlagos elmaradása 23 ezer forint körül alakul, de ahogy az lenni szokott akadnak milliós nagyságrendű tartozást felhalmozó ügyfeleik is.

Az E.On Hungária Zrt. tájékoztatása szerint jelenleg a lakossági áramos ügyfelek 19 százaléka, míg a lakossági gázfogyasztók 16 százaléka (összességében: 18,5%) fizet késedelmesen. 61 napon túli tartozása pedig a lakossági áramfogyasztók 9,6 százalékának, míg a gázfogyasztók 7,8 százalékának van. Tovább boncolgatva a tartozások lejáratát viszont ennél jóval összetettebb kép tárul elénk. Harminc napon belüli tartozást ugyanis a lakossági fogyasztók 40 százaléka mondhat magáénak, míg 90 napon túli tartozást a fogyasztók 57 százaléka halmozott fel. Ami viszont a legsúlyosabb, hogy a tartozó ügyfelek 22 százaléka már több mint egy éve képtelen fizetni közüzemi számláit.

Bár az E.On számai korántsem megnyugtatóak, a fűtési szezon végén publikált adatokhoz képest többségében mégis csökkenést mutatnak. A 2012 szeptemberében megjelent összesítésünk szerint ősszel még a lakossági áramos ügyfelek 22, a gázfogyasztók 19 százaléka tartozott. 61 napon túli tartozása akkor a lakossági áramfogyasztók 9,5 százalékának, míg a gázfogyasztók 8,5 százalékának volt. A társaság a javuló tendenciát a behajtási metodika szélesítésében látja. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy számos gázfogyasztó tért át (részben) alternatív fűtési rendszerekre (pl.: fa). A KSH statisztikái is erre utalnak, nagymértékben esett ugyanis az elmúlt években az értékesített gáz mennyisége.

Aggasztó fejleményekről számolt be lapunk megkeresésére a GDF Suez Energia Magyarország Zrt. is. Jelenleg a késedelembe esett lakossági ügyfelek aránya eléri az 55,53 százalékot. A lakossági ügyfelek mintegy 13 százaléka rendelkezik 60 napon túli elmaradással, mely közel 3 százalékkal nagyobb érték, mint a fűtési szezon kezdete előtt volt kimutatható. Az egy fogyasztóra eső átlagos tartozás összege pedig meghaladja a 25 ezer forintot, de akad ügyfél, aki már 4 255 318 forintos adósságot halmozott fel.

Jelentős kintlevőség növekedésről számolt be lapunknak a Főgáz Zrt. is. "Tapasztalataink szerint lakossági ügyfeleink fizetőképessége csökken, ami magával vonzza a fizetési késedelembe esők számának növekedését is" - mondta el Bálint Norbert, a társaság szóvivője. A társaság lakossággal szemben fennálló teljes kintlevőség-állománya 14 milliárd forintra rúg, melyből közel 8 milliárd forint a 30 napnál régebbi lejárt tartozások számlájára írható. Jelenleg a közműcég 780 ezer lakossági ügyfelének mintegy 10-14 százaléka lépi túl a 60 napos türelmi időt. A legnagyobb lakossági tartozás itt is milliós nagyságrendet képvisel.

Jellemző, hogy a kezdetben csak egyhavi, tízezer forintos tartozás igen hamar több tízezer forintosra, gázszolgáltatás esetén akár százezres nagyságrendű összegre duzzad. A piaci szereplők tapasztalatai szerint pedig ilyenkor már alig tudják az ügyfelek egy összegben teljesíteni kötelezettségüket. Tartós fizetési késedelem esetén pedig nem marad más, mint a szolgáltatásból történő kizárás. Az érvényben lévő törvényi szabályozás szerint pedig már 60 napos tartozás után, összeghatártól és évszaktól függetlenül bárki kikapcsolható. A szolgáltatásból történő kikapcsolás rendjét ugyanakkor törvény szabályozza. Kikapcsolásra az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén kerülhet sor:

  1. A lakossági fogyasztó fizetési kötelezettségével 60 napot meghaladó késedelembe esett,
  2. a lakossági fogyasztó által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetés nem vezetett eredményre,
  3. a földgázkereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább kétszer értesítette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e törvény és a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján megillető kedvezményekre, valamint az előre fizető mérő felszerelésének a lehetőségére. A lakossági fogyasztó első értesítése postai vagy - a lakossági fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén - elektronikus úton, a kikapcsolás lehetőségére és az azzal járó szolgáltatás-szüneteltetésre vonatkozó második értesítése tértivevényes levélben vagy a lakossági fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas egyéb módon történik.

A legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet élveznek. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - vezette be Magyarország az úgynevezett védendő fogyasztók intézményét. Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját - különítenek el a jogszabályok. A védendő státuszú fogyasztókat különböző kedvezmények (egyebek között részletfizetés, fizetési haladék, előrefizető mérő, szükségáramforrás) illetik meg. Aki mindkét jogosulti kategória feltételeinek megfelel, vegyesen is igénybe veheti a kedvezményeket.

Ha a földgázellátásból kikapcsolt felhasználó rendezi valamennyi lejárt tartozását, és a külön díj ellenében végezhető szolgáltatásokról szóló rendeletben meghatározott egyéb költségeket is megfizeti, a földgázkereskedő a tudomására jutást követően legkésőbb 24 órán belül köteles kezdeményezni a felhasználónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását. E kötelezettség elmulasztása a földgázkereskedő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. Ugyanakkor alapvető feltétel, hogy a visszakapcsolási igénybejelentés időpontjában érvényes műszaki követelmények teljesüljenek a fogyasztási helyen, tehát a mérőhely kialakítása az érvényben lévő előírásoknak megfeleljen. Így például abban az esetben, ha a kizárás mérőóra levétellel járt, a fogyasztónak nyomáspróbát kell végeztetnie, s csak ezután lehetséges a gázszolgáltatás visszakapcsolása.