Vilhelmina
11 °C
28 °C

11 ezer férfi lett munkanélküli

2013.04.26. 09:06

3 millió 818 ezer főre nőtt a foglalkoztatottak száma a 15-74 évesek körében az idei év első negyedévére, ez 26 ezerrel haladta meg a 2012. I. negyedévit, derül ki a KSH pénteken közzétett adataiból. A 15–64 éves népesség foglalkoztatási rátája 0,9 százalékponttal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, 56,6 százalék volt a fog­lalkoztatottak aránya.

2013. január–márciusban a 15–64 éves férfi népességből 2 millió 21 ezren voltak foglal­koztatottak. A fér­fiak foglalkoztatási rátája 0,7 száza­lékponttal, 61,5 százalék­ra nőtt. A 15–64 éves nők közül 1 millió 766 ez­ren tartoztak a fog­lalkozta­tot­tak közé, 22 ezerrel többen, mint 2012. január–márciusban. A nők fog­lal­koz­tatási rátája 1,0 szá­za­lék­pont­tal, 51,8 százalékra nőtt.

Munkanélküliség, foglalkoztatás

Munkanélkülinek hívunk minden olyan személyt, aki egy adott időpont képes és akar is dolgozni, mégsem talál munkát. A munkanélküliek és a foglalkoztatottak, vagyis a munkaerő piacán jelenlévők együttesen alkotják a munkaerő-állományt. A munkanélküliségi ráta a 15-74 éves munkanélküliek száma a 15-74 éves gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli) népesség százalékában. A foglalkoztatási ráta a munkában állóknak a teljes munkaképes korú népességhez viszonyított százalékos arányát mutatja.

A 15–24 éves korosztályból 210 ezren voltak foglalkoztatottak, foglal­koz­ta­tá­si rátájuk egy év alatt 0,8 szá­zalékponttal,18,3 százalék­ra emelkedett. A legjobb munkavállalási korú, 25–54 éves, és az idősebb, 55–64 éves foglalkoztatottak száma is nőtt, ami a foglalkoz­ta­tási ráta 0,3, illetve 1,8 százalékpontos javulását ered­­­ményezte. A 15–64 évesek foglalkoztatási rátája – Nyugat­-Dunántúl és Észak­-Alföld kivételével – valamennyi régióban emelkedett. A munkaerő­piaci szempontból legkedvezőbb helyzetben lévő Közép­-Magyar­or­szá­gon 62,4, Nyugat­-Dunántúl régióban 60,2 százalék volt a foglalkoztatási ráta. Észak-Magyar­országon volt a legalacsonyabb, 49,1 százalék.

Az év első hónapjaiban a munkanélküliek száma 509 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 11,8 százalék volt. Míg a férfiak munkanélküliségi rátája 0,4 százalékponttal emelkedett az előző év azonos időszakához képest, addig a nőké ugyanennyivel csökkent. Mind a munkanélküliek 509 ezer fős létszáma, mind a 11,8 százalékos munkanélküliségi rátája lényegében megegyezett az egy évvel korábbival.

A 15–74 éves munkanélküli férfiak száma 289 ezer fő volt, 11 ezer fővel több a tavalyi év első negyedévéhez viszonyítva, munkanélküliségi rátájuk pedig 0,4 százalékponttal, 12,4 százalékra emelkedett. A munkanélküli nők száma 220 ezer fő, munkanélküliségi rátájuk 11,0 százalék volt, ami 0,4 százalékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál. A 25–54 évesek, azaz az ún. legjobb munkavállalási korúak munkanélküliségi rátája 10,8 százalék volt, egy év alatt alig változott. Az 55–64 évesek munkanélküliségi rátája 1,4 százalékponttal, 7,8 százalékra csökkent.