Jogerősen pert vesztett egy devizahiteles

2013.07.01. 15:09

Helyt adott az OTP Bank fellebbezésének a Debreceni Ítélőtábla egy perben, amelyet Léhmann György indított, az ítélet jogerős. Az Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, a felperesi keresetet elutasította, a perköltséget így a devizahitelesnek kell megfizetnie, értesült az Index.

Az Ítélőtábla indoklása szerint a hitelfelvevők számára egyrészt a kockázatfeltáró nyilatkozat szerint, másrészt a hitelhez jutás hosszú folyamatában minden lehetséges jövőbeli kockázat részletesen ismertetésre került. A Tábla hangsúlyozta, hogy a banküzem működésének lényegi eleme, hogy csak olyan devizát kölcsönözhet a bank, ami forrás oldalon rendelkezésre áll. Ezt a forrást pedig a piacról kell beszerezni, a mindenkori piaci viszonyok szerinti költségtényező felmerülésével.

Az Ítélőtábla döntése szerint nem kérhető számon a jelenlegi, 2010.01.01-jén hatályba lépett új Hpt. az évekkel korábban kötött szerződések kapcsán, ugyanígy az új rendelkezések által bevezetett árazási elvek sem. Az oklistával kapcsolatban előadta a bírói fórum, hogy az oklista elemei világosak, érthetőek és  alkalmasak arra, hogy az előre nem látható, normális üzleti kockázatot meghaladó mértékű piaci változásokat kezeljék.

Az Ítélőtábla álláspontja szerint az nem látható előre, hogy miként változik a banki működés feltételrendszere, milyen kockázati felárral pótolható a devizaforrás, stb. Az arányosság, átláthatóság elvei tipikusan e körbe esnek, a szerződéskötéskor nem kellett és nem is lehetett a szerződésmódosítás előre látható mértékét megjelölni.

Úgy döntöttek, hogy a szimmetria elvét sem a szerződéses kikötés, sem az Üzletszabályzat nem zárja ki. Ha túlzott az emelés, nem az ezt lehetővé tévő szerződéses kikötés, hanem maga a szerződésmódosítás érvénytelen. Felborítaná az érdekegyensúlyt, ha a például a 2007.évi pénzügyi környezet által determinált kondíciókat a teljes futamidőre fent kellene tartania a banknak.  • Tippek
  • Hírek