Ágnes
2 °C
11 °C

Magyarország is beléphetne a bankunióba

2013.09.28. 11:28

A bankok nemzetközivé váltak, de ezzel párhuamosan nem alakult ki olyan nemzetközi intézményrendszer, amely felügyelni tudná őket. A válság idején a felügyelet és szabályozás széttagolt volt, nem tudta kezelni a válságot, mondta Farkas Ádám, az Európai Bankfelügyeleti Hatóság főigazgatója a Gyulán szervezett Közgazdász-vándorgyűlésen szombaton.

Szerine a váláság után megfigyelhető volt, hogy a bankjukat megsegítő országok elkezdték visszahúzni pénzintézeteiket a nemzetközi finanszírozásból. Ezermilliárd euró közeli összeget vontak ki a határon átnyúló finanszírozásból.

Ez negatívan érintette Magyarországot is, hiszen a magyar pénzügyi rendszer erősen be van ágyazva a nemzetközi bankrendszerbe. Ennek korábban inkább az előnyeit élveztük, hiszen a magyar bankrendszer a gazdaság felzárkózásához szükséges finanszírozást nagyrészt külföldi megtakarításokból teremtette elő.

A válság után azonban a források áramlása ellenkező irányt vett. A hirtelen forráskivonást ugyan sikerült elkerülni, de a visszahúzódás a mai napig tart és a bankadó erre csak ráerősített. Ugyanakkor szerencsés helyzetben is van a magyar bankrendszer, mert a külföldi anyabankok biztosították a veszteségek pótlását, nem volt szükség arra, hogy a magyar állam tőkésítse fel a teljes magyar bankrendszert. Farkas szerint bár erre nem volt szükség, komoly kérdés, képes lett volna-e a magyar állam adott esetben megsegíteni az OTP-t.

Farkas Ádám szerint a felügyeleti széttagoltságra az EU egyértelműen megoldást keres, a bankunió létrehozásáról szóló döntés mérföldkő az Európai Unió életében. A szándékkal minden tagország egyetért, abban azonban van vita, hogy pontosan kikre terjedjen ki. Jelen állás szerint az eurózóna tagországai vonatkozik majd, de más uniós tagországok is csatlakozhatnak.

Magyarország egyelőre nem nyilatkozott arról, hogy kíván-e csatlakozni. A dolog azonban biztosan érint majd minket, mivel lényegében minden nálunk lévő külföldi nagybank anyabankját az EKB felügyel majd. Mi történne akkor, ha belépne Magyarország? Jelentős jogköröket adnánk át az EKB-nak, minden leánybankot és például az OTP-t is ők felügyelték. Belépni ebbe a rendszerbe Farkas szerint nem jár hátrányokkal, szerinte adott ponton érdemes megfonotolni a csatlakozást

Lassan halad az együttműködés

Három szabályozás készül, ezek különböző stádiumban vannak.

  • Születni fog egy direktíva, ami Magyarországra is érvényes lesz: minden országnak rendelkeznie kell egy olyan törvényi háttérrel, ami lehetővé teszi, hogy az adott ország egy válságot kezelni tudjon.
  • Ezen kívül készül egy olyan javaslat is, hogy a bankok esetleges bezárásáról, feltőkésítéséről, tulajdonosi szerkezeti változásairól is az EKB döntsön. Ugyanakkor a pénzt is közös alapból biztosítanák mindehez.
  • A legproblémásabb javaslat a betétbiztosítási alap kérdése. Itt biztosítani kell, hogy minden ország betétesei azonos védelmet élvezzenek.