Törvényt sértve rejtegetik a titkaikat az állami vállalatok

2014.04.24. 11:33

Ha egy állami szervezet nem könnyen hozzáférhető formában mutatja be a tevékenységével kapcsolatos adatokat, az az állam foglyul ejtésének tekinthető; márpedig a magyar állami vállalatok nagyon-nagyon átláthatatlanok – derül ki a magyar Transparency International jelentéséből. Még a törvényt is megsértik nagyon sokan.

66-ból 2 van rendben

A Transparency International Magyarország (TI) 66 állami céget vizsgált meg abból a szempontból, hogy azok mennyire tartják be a törvényi előírásokat. Kevesen szerepeltek jól: a százas skálán mindössze két cég szerzett 90 pontnál többet.

Az átlagos eredmény 46 pont volt, maximális eredményt egy társaság sem ért el. Egyetlen olyan állami vállalat sincs Magyarországon, amely a törvényben előírt összes adatot nyilvánosságra hozza.

ti eredmény.png

A cégek általában nem teszik közzé a honlapon az éves költségvetési tervüket, a számukra fontos jogszabályokat és a szervezeti felépítés is hiányzik az internetes felületükről. E közpénzből működő cégek kevéssé átláthatóak és nehezen számonkérhetőek.

A jelentés megállapítja, hogy 

  • a magyar állami vállalatok az átláthatóság szempontjából polarizáltak: vannak transzparensen működők és sok olyan, amelyik szinte teljesen elrejti az információkat (vagyis a minimális törvényi követelményeknek sem felelnek meg).
  • A honlapok információgazdagsága és a törvénytisztelet / törvényszegés jelensége szektorfüggő: például a pénzügyi és a szállítmányozási ágazatba tartozó cégek átláthatóbbak, mint a mezőgazdasági és a közszolgáltató vállalatok.
  • Az állami cégek irányítói részéről rendkívül erős az elzárkózás: nem szívesen nyilatkoznak ebben a témában.
  • Sok múlik a vállalatvezető gondolkodásmódján: egyenlőre főleg a hatályos törvényeknek való formális megfelelésa cél.
  • A vállalati integritást és átláthatóságot elősegítő intézmények és eszközök kevés helyen lelhetőek fel: a legnépszerűbb a beszerzési szabályzat és a titoktartási nyilatkozat, a legritkábban alkalmazott megoldások közé pedig az etikai forródrót, illetve a külön compliance osztály tartoznak.

 A TI által alkalmazott pontozás több szempontot vett figyelembe. A cégek általános átláthatósága mellett vizsgálták a vállalatirányítás integritását, illetve az azt segítő szervezeti megoldások alkalmazását és alkalmazhatóságát. Ezeket az információkat a vállalatok honlapjáról érték - vagy éppen nem érték - el.

Legalább a törvényt betarhatnák

A TI Magyarország úgy véli, a korrupció elleni küzdelem alapja az átláthatóság és az elszámoltathatóság, a közszférában és a magánszektorban egyaránt. A nemzetközi normákkal összhangban megfelelő garanciák szükségesek a piactorzító magatartás, a tisztességtelen verseny és az összeférhetetlenség kivédésére. Fontos, hogy elváljon egymástól az állam szabályozó, ellenőrző és tulajdonosi szerepe. Az állami vállalatoknak elszámoltathatónak kell lenniük valamennyi érintett fél, köztük az adófizetők felé, hogy nyomon tudják követni adóforintjuk hasznosulását.

A jogszabályi megfelelést minimum követelményként kellene teljesíteniük a cégeknek. A működéssel, vállalatirányítással és etikus üzleti magatartással kapcsolatos releváns információkat egységes, átlátható, könnyen kereshető formában kellene nyilvánosságra hozni a vállalati honlapokon. Az átláthatósági követelményeknek való megfelelést az ellenőrző és felügyelő hatóságoknak nyomon kell követniük és a hiányosságokat szankcionálni szükséges.