Miklós
5 °C
12 °C

Katódsugárcső-kartellt leplepztek le

2014.08.01. 15:13

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) megállapította, hogy

  • a Samsung SDI (a Samsung SDI Co. Ltd. a SAMSUNG SDI Germany GmbH-val és a SAMSUNG SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt.-vel egyetemlegesen),
  • az LG Philips Displays Holding B.V.,
  • valamint a Technicolor SA

jogsértést követtek el, amikor a színes televízió képcsövek árát közvetlenül és közvetetten rögzítették, a vevőket és piacokat felosztották, a kapacitásokat korlátozták, valamint az árakra, termelésre, értékesítésre vonatkozó nem nyilvános stratégiai információkat megosztották. A Hivatal a jogsértés elkövetéséért 303 millió Ft bírságot szabott ki.

A közleményből kiderül, hogy az eljárás még 2008-ban indult, és a kartell 1997 és 2004 között működött. Az eljárás azért húzodott el, mert rengeteg dokumentumot kellett átvizsgálni, köztük Ázsiában készült iratokat.

A bizonyítékok és az engedékenységi kérelmezők leírása alapján megállapítható volt, hogy a gyártók rendszeres két- és többoldalú megbeszéléseiken egyeztettek egymással a televízió képcsövek áráról, az áremelések mértékéről, a piacok illetve egyes vevők felosztásáról, a kibocsátás korlátozásáról, és ezekhez kapcsolódó információcserét is folytattak.

A GVH a fentiek alapján megállapította, hogy a vállalkozások versenykorlátozó magatartásukkal egységes, folyamatos és komplex jogsértést követtek el, mellyel a résztvevők célja profitabilitásuk fenntartása, növelése, illetve az árverseny korlátozása és kizárása volt.

A GVH a fent említett jogsértő magatartás miatt a Technicolor SA-ra 303 millió Ft bírságot szabott ki; a Samsung SDI-vel szemben a vállalkozás által benyújtott engedékenységi kérelemre tekintettel a bírság kiszabását mellőzte; az LG Philips Displays Holding B.V.-vel szemben a bírság kiszabását mellőzte, mert a vállalkozás nettó árbevételére vonatkozó információ hiányában nem volt bírságolható.

A többi gyártóval szemben az eljárás megszüntetésre került, mivel esetükben

  • a magatartás elévült, mert a kartellben való részvételükre vonatkozóan csak rövidebb időszakra volt bizonyíték,
  • az eljárás alá vont anyavállalatok és/vagy leányvállalatok egységes, folyamatos és komplex jogsértésben való közvetlen részvétele, felelőssége nem nyert bizonyítást,
  • nagy valószínűséggel jogutód nélküli megszűnésre került sor.

A GVH a színes monitorcsövekkel kapcsolatos magatartás tárgyában (valamennyi vizsgált vállalkozással szemben) bizonyítottság hiányában – különös tekintettel a magatartás elkövetése óta eltelt időre – megszüntette az eljárást.