Arnold, Levente
17 °C
32 °C

Beragadt a szabadsága? Megmutatjuk, hogy viheti át jövőre

2014.12.09. 17:57

Közeledik az év vége, a benn ragadó szabadnapok ideje, a Liga szakszervezet összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.

A szabadság ebben az évben is 20 nap alapszabadságból és különböző jogcímeken járó pótszabadságokból áll. A leggyakoribb pótszabadságok az életkor és a gyermekek után járó pótszabadság. Előbbi életkorunk függvényében 1-10 nap, utóbbi pedig a gyermekek számától függően 2, 4, illetve 7 nap. A teljes szabadságot úgy tudjuk kiszámolni, ha ezeket összeadjuk. Év közben keletkezett munkaviszony esetén a végértéket arányosítani kell.

Fontos, hogy a szabadságot nem a munkavállaló veszi ki, hanem azt a munkáltató adja ki, azaz a ki nem adásért is a munkáltató felel. A munkáltatónak a szabadság időpontja vonatkozásában ugyan meg kell hallgatnia a munkavállalót, de kérései nem kötik. Ez alól kivétel 7 nap, amelyet legfeljebb 2 részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Ezt a 7 napot év közben keletkezett/megszűnt munkaviszony esetén szintén arányosítani kell és a fél napot elérő töredéket egész napként kell figyelembe venni.

A szabadságot kötelezően az esedékesség évében kell kiadni, és azt minden esetben a munkáltató adja ki. A munkáltató nem hivatkozhat arra, hogy a munkavállaló a „rendelkezésére álló” 7 napját nem szándékozta időben kivenni. A szabadság rendeltetésénél fogva a munkavállaló regenerálódására szolgál. Ebből következik az is, hogy a munkaviszony megszűnésének esetét leszámítva a szabadság pénzben közös megegyezéssel sem váltható meg. A munkaviszony megszűnésekor ugyanakkor a munkáltatónak a munkavállaló részére ki nem adott szabadságot ki kell fizetnie.

A szabadságot 2015-re átcsúsztatni csupán kivételes esetekben lehet.

1. Ha még idén szabadságra megyünk, jövőre ezzel egybefüggően még legfeljebb 5 munkanap kiadható. Ilyenkor ezeket a szabadnapokat is úgy számolják el, mint ha idén vettük volna ki.

2. Legfeljebb jövő március 31-ig adható ki a szabadság:

  • ha a munkaviszony idén október 1. napján vagy azután kezdődött (ekkor sokszor a gyakorlatban sincsen mód az időarányos szabadság kiadására)
  • ha a munkáltató kivételesen fontos gazdasági érdeke vagy a működését közvetlenül és súlyosan érintő ok miatt arra kollektív szerződés felhatalmazást ad

3. A felek naptári évre kötött megállapodása alapján az életkor alapján járó pótszabadságot 2015. december 31-ig ki lehet kiadni. Ilyen megállapodást minden évben külön kell kötni. Az alap-, illetve az egyéb jogcímeken járó pótszabadságokat a megváltozott szabályok értelmében megállapodással sem lehet 2015-re átvinni.

4. Ha a szabadságot a munkavállaló oldalán felmerült ok miatt nem tudta kiadni a munkáltató még idén, akkor a szabadságot az ok megszűnésétől számított 60 napon belül kell kiadni. Ilyen esetben akár még jövő év után is kiadható a szabadság.