Dömötör
-1 °C
14 °C

Minden negyedik magyar vásárol hazai terméket, csak azért, mert magyar

BNAGZ20141222820
2016.05.09. 16:39

Három magyar fogyasztó közül ketten (65 százalék) mondják azt, hogy a márkák származási helye vásárlási döntéseiket jobban befolyásolja , mint hogy olcsó, használható, vagy például jó minőségű legyen. Többek között ezt állapítja meg a Nielsen globális felmérése a márkákról, ami azt nézte meg, hogy a fogyasztók negyven különböző termékcsoport vásárlásánál globális/multinacionális vagy csak egy országban kapható helyi márkás termékeket részesítenek-e előnyben.

Magyarországon az európai átlaghoz képest jóval nagyobb,

26 százalék azok aránya, akiknél egy vásárlási döntésben lényeges szerepet játszik a nemzeti büszkeség.

Nálunk ez a hatodik leggyakrabban említett szempont. Globális helyett hazai márkát választ a magyar vásárlók legnagyobb része a jobb ár/érték arány, majd korábbi kedvező tapasztalatai miatt.

Mi ez a kutatás?

A Nielsen globális felmérését 2015. augusztus 10. és szeptember 4. között 61 országban több mint 30 ezer fogyasztó körében végezték Európában, Ázsia-Óceániában, Latin-Amerikában, Közép-Keleten és Afrikában valamint Észak-Amerikában. A mintát olyan emberek alkotják, akik beleegyeztek, hogy részt vesznek ebben a kutatásban. A minta összetétele minden országban reprezentatív az életkor és a nemek szempontjából. Ez a Nielsen-felmérés online hozzáféréssel rendelkező fogyasztók magatartását tárja fel. Az internethez hozzáférők aránya országonként különbözik. A Nielsen a kutatást olyan országokban végzi, ahol az Internet penetrációja legalább 60 százalék vagy minimum 10 millió lakos rendelkezik Internet-hozzáféréssel. Európában a márka származási helyét a válaszadók kétharmada (67 százalék) tartja fontosabbnak, mint a vásárlási döntés további kilenc kritériumát. Globálisan még nagyobb, közel 75 százalék ez az arány.

Világszerte a válaszadók átlag egyötöde (21 százalék) számára nemzeti büszkeség a legfontosabb ok, amikor saját országában készült márkát, és nem egy globálist vásárol. Regionálisan Afrikában és Közel-Keleten legnagyobb ez a mutató (25 százalék). Aztán Ázsia-Óceánia következik (24 százalék), Latin-Amerika (21 százalék), majd alacsonyabb az arány Európában (18 százalék) és még inkább Észak-Amerikában (10 százalék).

Friss áruból és italokból a hazait szeretjük

Friss élelmiszereknél a helyi márkák élveznek előnyt, ami nem meglepő. Világszerte a válaszadók többsége dönt inkább helyi márka mellett, amikor friss zöldséget vásárol (átlag 68 százalék), húst (66 százalék), gyümölcsöt (64 százalék) és joghurtot (52 százalék). Előnyt élveznek a helyi márkák csaknem valamennyi friss kategória esetében mindegyik régióban.

Szintén nagyon kedveltek a belföldi márkák italoknál, ahol eltérnek az ízlések a régiók között. Mindenütt inkább helyi márkákat preferálnak a válaszadók gyümölcslénél, víznél és tejnél. Szénsavas üdítőitalok vásárlói körében viszont majdnem minden régióban a globális márkák népszerűbbek. Itt kivétel Európa, ahol legnagyobb arányban mondják azt, hogy a márka eredete nem fontos.

Csomagolt élelmiszereknél és snacknél világszerte általában a helyi ízlés dominál. Ezért a belföldi márkák előnyt élveznek a globálisokkal szemben például jégkrémnél (44 százalék illetve 27 százalék), keksznél és teasüteménynél (40 százalék illetve 28 százalék), chipsnél és ropogtatni valóknál (40 százalék illetve 28 százalék), reggeli müzlinél és gabonapelyheknél (44 százalék illetve 29 százalék), valamint zöldségkonzervnél (53 százalék illetve 20 százalék).

Magyarországon például friss zöldségnél a megkérdezett fogyasztók 79 százaléka preferál belföldi márkát, friss gyümölcsnél 76, míg joghurt esetében 54 százalék.

Testápolás és babaápolás: jó a külföldi termék

Test- és szépségápoló szereknél világszerte globális márkák a fogyasztók kedvencei. Érvényes ez borotvára, samponra és hajápolóra, kozmetikumra valamint dezodorra minden régióban. Szintén globális márkákat preferálnak a fogyasztók fogkrémnél, szappannál továbbá kéz- és testápoló szernél öt régió közül négyben. (Kivétel Ázsia-Óceánia).

A magyar válaszadók közül fogkrémnél 45 százalék vesz inkább globális márkát, és 33 százalék számára nem számít az eredet. Ezt az utóbbi véleményt samponnál 35 százalék képviseli, míg 43 százalék a globális márkát választók aránya.

Amikor babaápolási szerek kerülnek szóba, akkor a globális márkák egyértelmű előnyt élveznek pelenkánál csaknem mindegyik régióban. Kivéve Ázsia-Óceániát, ahol egyformán kedvelik a hazai és a nemzetközi márkákat.

Ha viszont az élelmiszereket és tápszereket nézzük, akkor eltérnek a preferenciák fejlett és fejlődő országok között. Inkább preferálják a helyi márkákat Európában és Észak-Amerikában. Ettől eltérően Ázsia-Óceániában valamint Latin-Amerikában népszerűbbek a globális márkák. Ebből a szempontból kiemelkedik a válaszadók aránya Kínában és Hongkongban, ami nem meglepő; mivel az ott előállított babaételek és tápszerek minősége sokszor szerepelt újságok címoldalain az utóbbi évek során. Afrikában és Közel-Keleten valamivel jobban preferálják a globális márkákat tápszernél, míg babaételnél inkább a lokális márkákat.