Nándor
8 °C
23 °C
Index - In English In English Eng

Egyre kevesebb budapestinek van kocsija

2016.07.04. 12:06

Mi ez a kutatás?

A 2008, azaz a gazdasági és pénzügyi válság kezdete óta kétévente országos reprezentatív kutatás keretében méri fel a magyar autóhasználati szokásokat. A minta életkor, nem, iskolai végzettség és lakóhely szempontjából reprezentatív a 18 éven felüli magyar lakosságra nézve.

2010-hez képest 9 százalékkal csökkent az autóval rendelkező budapestiek száma - derül ki a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet Robert Bosch Kft. megbízásából készített kutatásából.

Az is kiderült, hogy miközben a vidéki városokban és a községekben élők közül kicsit több embernek van kocsija: a vidéki városokban élők között 2008-ban 41 százalék, 2016-ban 46 százalék, községekben élők között 2008-ban 43 százalék, 2016-ban 46 százalék rendelkezett autóval.

2010-hez képest országosan is csökkent az autóval rendelkező háztartások száma. Idén a kutatás eredményei szerint Magyarországon a háztartások 44 százaléka rendelkezett autóval ezen belül azonban 1 százalékkal csökkent az egy autóval rendelkezők (39 százalék), míg 3 százalékkal nőtt a több autóval rendelkezők (5 százalék) aránya. Az első, 2008-as kutatás eredményei szerint Magyarországon a háztartások 42 százaléka rendelkezett kocsival, ebből 5 százalék egynél több autóval. 

Nem vesz már annyi fiatal kocsit

Az is érdekes, hogy a statisztika azt mutatja, hogy Magyarországon 2008 óta kisebb ingadozásokkal a 30 és 49 év közöttiek közül kevesebben, a 60 év felettiek közül viszont többen rendelkeznek autóval. A 2008-as kiinduló kutatás eredményei szerint a 30 és 39 év közöttiek 53, 2010-ben 57, 2012-ben 59, 2014-ben 54, idén pedig csak 51 százaléka vallotta magát járműtulajdonosnak. Ugyanez az arány a 40 és 49 év közöttiek körében összességében szintén csökkenő tendenciát mutat: 2008-ban 58 százalék, 2010-ben 60 százalék, 2012-ban 55 százalék, 2014-ben 51 százaléka, idén pedig 54 százalék.

Az 50 és 59 éves kor közöttiek körében azonban a tendencia már megfordul: közülük 2008-ban 47 százalék, idén pedig 48 százalék rendelkezett autóval. Az igazán meglepő és egyértelmű változás mindenképpen a 60 év felettiek között tapasztalható: 2008-ban 20 százalékuk, 2010-ben 22 százalékuk, 2012-ben 23 százalékuk, 2014-ben már 29 százalékuk, idén pedig már 30 százalékuk rendelkezett autóval.

Az iskolai végzettség szerinti megoszlás 2008-as és idei eredményeinek összehasonlítása valószínűleg az előzőekhez hasonlóan érdekes tendenciákra utal: kis mértékben, de statisztikailag értékelhetően a legmagasabb iskolai végzettséggel fordítottan nő az autótulajdonosok aránya. 2008-ban a 8 általános iskolai végzettségűek 15, idén 18 százaléka, a legfeljebb szakmunkásképzőt végzetteknek 2008-ban 45, idén 42 százaléka, a legfeljebb érettségizetteknek 2008-ban 54, idén pedig 53 százaléka rendelkezik autóval. Az autótulajdonosok arányának visszaesése a diplomások között a leghatározottabb: míg 2008-ban 66, addig idén már csak 62 százalék ez az arány.

Több a dízeles kocsi, de egyre öregebb autóval járnak a magyarok

Az is érdekes, hogy míg 2008-ban 10 év volt a hazai autóállomány átlagéletkora, 2016-ra már 13,2 évre öregedett. 2008-ban a megkérdezettek 8 százaléka új, azaz 0 és 2 éves kor közötti, 22 százalékuk 3 és 5 éves kor közötti autóval rendelkezett. 2016-ban 0 és 2 év közötti kocsit hazánkban a lakosság 2 százaléka, 3 és 5 éves kor közöttit pedig csupán 9 százaléka használ.

Kicsit nőtt 2008 óta a 6 és 10 éves kor közötti autók aránya (2008: 30 százalék, 2016: 33 százalék), míg igen nagy mértékben nőtt az idősödő, 11 és 20 év közötti járműállomány: 2008-ban a megkérdezettek 34, idén csaknem fele (49 százalék) jár korosodó autóval. Az igazán öreg, 20 év feletti autóval rendelkezők aránya keveset változott, 2008-ban 6, idén 7 százalék.

A kutatásból az is kiderült, hogy 2008 és 2014 között alig változott a benzin, a dízel és az egyéb (gáz, elektromos stb.) meghajtású autók aránya: a hazai autósok 85-86 százalék körüli aránya benzines, 13-14 százalékuk dízel, 1 százalékuk pedig egyéb meghajtású járművel rendelkezett.

2016-ra ezek az arányok a dízeles kocsik javára billentek: a megkérdezettek 82 százaléka benzines, 18 százaléka pedig dízelautót használ. A Bosch hazai autóhasználati kutatásának 2008-as kezdete óta idén első alkalommal a gáz és elektromos, azaz egyéb járművekkel rendelkezők aránya statisztikailag nem volt kimutatható.