Az adókedvezményekből évi 60 milliárdot kap vissza a társadalom teteje

2018.11.14. 11:42

A dolgozó társadalom jövedelem szerinti felső 10 százalékának bruttó keresete annyi, mint az alsó 65 százaléké együttvéve, és az egyenlőtlenségek további növekedéséhez az adókedvezmények is jócskán hozzájárulnak – derül ki a Policy Agenda friss elemzéséből.

A tavalyi évben az összevont adóalapba tartozó jövedelmek értéke 12.443,6 milliárd forint volt. Ennek az összegnek a 92 százaléka munkaviszonyból származó bérjövedelem, amiből mindenki 15 százalékot adózik szja formájában. Az egykulcsos adórendszer következtében konzerválódik a jövedelmi egyenlőtlenség a közlemény szerint.

Az adóból az alábbi kedvezmények érvényesíthetők:

  • első házasok kedvezménye;
  • családi kedvezmény (gyermekek után járó támogatás);
  • súlyos fogyatékosság miatti kedvezmény;
  • mezőgazdasági őstermelői kedvezmény.

 Az intézet azt vizsgálta, ezek a kedvezmények összegüket tekintve hogyan oszlanak el a társadalomban. Az eredmények szerint a legnagyobb és legszélesebb kört a családi adókedvezmény érinti. Ugyanakkor ez sem a „szegények” támogatását jelenti, hanem a tehetősek helyzetbe hozását.

Ha csak azokat nézzük, akik 2017-ben rendelkeztek munkajövedelemmel és őket tíz egyenlő létszámú csoportra osztjuk jövedelmük nagysága alapján, akkor azt kapjuk, hogy

a felső 10 százalékban lévők összesen annyit tudtak leírni adójukból, mint az alsó 48 százalék együttesen.

Másképpen kifejezve 54 milliárd forintot kaptak a jobban élők gyermekeik után, ezzel tovább növekedett a bérolló. 

Forrás: Policy Agenda
Forrás: Policy Agenda

Az adatok alapján miközben a dolgozói társadalom – munkajövedelem szempontjából - alsó felébe tartozók 24 százaléka tudta a gyerekek után járó kedvezményt valamilyen mértékben igénybe venni, a felső 10 százalékba tartozók esetén ez az arány 38 százalék volt.

Külön érdekesség az elemzés szerint, hogy még az első házasok adókedvezményét is leginkább a tehetősebbek tudják igénybe venni. Az így visszaosztott pénznek a 19 százaléka kerül a felső 10 százalékhoz, míg a dolgozói társadalom alsó 50 százaléka ennek a kedvezménynek csupán 28 százalékát kapja.

Azaz arányaiban még az első házasság támogatása is inkább a nagyobb jövedelműeknél jelentkezik érezhető hatással.

A konklúzió szerint a dolgozói társadalom felső jövedelmi 10 százaléka a többséghez képest magasabb keresetéhez további kb. 60 milliárd forintot kap vissza az összes adókedvezményen keresztül. Összehasonlítva a dolgozói társadalom közepén lévőkkel (az 5. tizedével), ott ennek a kedvezménynek az érték 22 milliárd forint, csupán harmada az előbbinek.

A hazai bérekről és a növekedés jövedelmi tizedek közti megoszlásával, valamint a társadalmi jövedelem (ennek részei az adórendszeren keresztül nyújtott kedvezmények is) eloszlásával nem rég foglalkoztunk részletesebben, korábban pedig azt is megnéztük, hogyan javította a Fidesz-kormány 8 év alatt a jómódúak helyzetét.