Antal, Anett
16 °C
24 °C

Pár lehetőség, ha csökkent a bevétele és nyakán az adóelőleg

2020.03.12. 12:57

Komoly gondot jelenthet a cégeknek, hogy a koronavírus miatt kieső bevételek mellett kell kifizetniük a 2018-as adatok alapján generált adóelőlegeket március 15-ével bezárólag. Az RSM Hungary összeszedett néhány lehetőséget azok számára, akik áthidaló megoldást szeretnének az adókötelezettségeik teljesítésére, úgymint az adóelőleg mérséklése és a részletfizetés.

Helyi iparűzési adó mérséklése

Az iparűzési adóelőleg-fizetési kötelezettség a naptári éves vállalkozások esetében nagyon aktuális, 

ugyanis nekik 2020. március 16-ig kell befizetniük az éves adókötelezettségük első felét.

Tekintve, hogy az adóelőleg még előző időszak, egészen pontosan a 2018. évi eredmények alapján került meghatározásra, ezért, ha a jelenleg kialakult rendkívüli helyzet miatt már most előre látható, hogy ha a vállalkozás eredménye messze elmarad a korábbi évek eredményétől, érdemes az előírt adóelőlegek mérséklésére is gondolni.

Ezáltal az adózó a fizetendő előlegek éves összegét csökkentheti és a mostani gazdasági helyzetéhez igazítva újra tervezheti a fizetendő adóját. Mindez lehetőséget nyújthat a vállalkozások most esedékes költségeinek mérséklésére.

Az adózónak kérelmében be kell mutatnia, hogy a rendelkezésére álló információk és becslések alapján várhatóan hogyan alakulnak az üzleti évben gazdasági tevékenységének azon adatai, melyeket az adó számítása során figyelembe kell venni. Másrészt pedig számszakilag is alá kell tudnia támasztani a kérelemben foglaltakat.

Helyi iparűzési adó - részletfizetés

Amennyiben a módosított adóelőleg összege még továbbra is olyan mértékű lenne, hogy annak időbeli teljesítése rövidtávon nehézségeket okozna, vagy ha a vállalkozás éves eredményének csökkenését nem látjuk kellően alátámasztottnak, akkor folyamodhatunk – a korábbi adóelőleg mérséklési kérelemtől függetlenül is –, részletfizetési kérelemhez.

Ebben az esetben azonban fontos megjegyezni, hogy van, ahol a részletfizetés már csak az esedékességet követően, lejárt tartozásra kérhető.

 Ezért mindenképpen érdemes utána járni, hogy az érintett önkormányzati adóhatóság milyen lehetőségeket, formanyomtatványokat kínál a kérelem benyújtásához.

Társasági adó mérséklése

Társasági adó esetében is lehetőségünk van a korábbi bevallás alapján számított előleg módosításra, amelyet a NAV által készített "ELOLEGMOD" beadványon tehetünk meg. Fontos megjegyezni, hogy a társasági adó összegének várható csökkenése már részletesebb becslést igényel. A vállalat minden bevételére és kiadására gondolva kell a várható adókötelezettséget kiszámítani és bemutatni. Azonban a járvány miatt leginkább érintett szektorokban mindenképpen érdemes élni ezzel a lehetőséggel is a cash-flow helyzet javítása érdekében.

Társasági adó - részletfizetés

A májusi társasági adó bevallási időszak ugyan még távolinak tűnhet, de érdemes már most előre tervezni és kalkulálni, hogy számolnia kell-e a társaságnak az idei évben a bevallás benyújtásával egyidejűleg fizetendő adókötelezettségre is, vagy a korábbi időszak alapján kalkulált előlegek kellő fedezetet fognak-e nyújtani erre.

E tekintetben mindenképpen érdemes figyelembe venni, hogy a 2019-es adóév volt az első olyan év, amikor már decemberben nem kellett adóelőleg kiegészítést teljesíteni a várható éves adókötelezettség erejéig. Ennek eredmény eképpen sok cégnél elmaradt december végén az éves adó tervezetének összeállítása, így most májusban akár az is kiderülhet, hogy fizetendő adó keletkezik.

Ebben az esetben természetesen a NAV is rendelkezik egy adófizetési könnyítési kérelem nyomtatvánnyal, amely azonban az adóelőleg mérséklési kérelemnél már jóval részletesebb és pontosabb, számszerű alátámasztást követel meg, de mindenképpen érdemes élni a lehetőséggel, amennyiben azt kellően alá tudjuk támasztani.

Egyéb adók

Az olaj világpiaci árának bezuhanása hatással van azon vállalkozásokra, amelyek az általános adókötelezettségeken túl az energiaellátók jövedelemadójának is alanyai. Az érintett vállalkozások a társasági adóhoz hasonlóan korábbi időszakra szóló éves adókötelezettségük alapján számított előleg fizetésére kötelezettek. Az aktuális világpici árak miatt azonban ezen vállalatok idei évi bevétel i már szinte biztosan alulmúlják a korábbi éveket.

Erre tekintettel szintén érdemes elgondolkozni az adóelőleg mérséklését illetően, – amely a társasági adóhoz hasonlóan szintén a NAV-nál kérelmezhető – hiszen ez nem kismértékű havi szintű kiadás t takaríthatna meg, a már amúgy is nehéz helyzetben lévő vállalkozások számára.

A legtöbb helyi adó, és akár más éves adó tekintetében is érdemes elgondolkozni, hogy milyen fizetés könnyítési lehetőségek állnak rendelkezésünkre annak érdekében, hogy ezen az időszakon társaságunkkal együtt egészségesen túl lendüljünk.

Minden lehetőséget számításba véve érdemes a társaságoknak a fenti törvényesen biztosított fizetési kedvezmények lehetőségén elgondolkozni, hiszen az átmenetileg kieső időszak kiadásainak csökkentésére kiváló opciót nyújtanak. 

Mindazonáltal ne felejtsük el, hogy ezek a kérelmek illetékkötelesek,

valamint helyi adók esetében mindig érdemes az érintett önkormányzat adóhatóságával is egyeztetni az elérhető nyomtatványok, a kérelem benyújtásának módja, pontos határideje és a szükséges mellékleteket illetően, annak érdekében, hogy méltányossági kérelmünket sikeresen jóváhagyják.