Az új szuperhatóság dönt a dohányárakról is

2021.11.07. 15:49

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) helyett a jövőben a nemrég felállított Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) fog dönteni a dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási áráról – írja a Menedzsment Fórum. 

További jelentős változás, hogy a koncessziós díjakat a jövőben nem költségvetési bevételként számolják el, hanem tulajdonosi ügyletként.

A változás lényege a lap szerint abban van, hogy a törvény hatálybalépését követően az említett bevételek nem folynak át a hatóságon, hanem ott maradnak helyben. Ezekről a pénzekről, azok felhasználásáról tehát a hatóságnál dönthetnek a továbbiakban, biztosítva a szervezet működtetésének fedezetét, egyben kontrollt adva a dohánypiaci koncessziós bevételek felhasználása felett az államtól független szervezetnek.

Az áprilisban létrehozott SZTFH látja el gyakorlatilag minden olyan gazdasági vagy közhatalmi terület felügyeletét, amely állami monopóliumban van. Az SZTFH felügyeli a bírósági végrehajtói szervezetet, vezeti a felszámolói névjegyzéket, és látja el a dohánytermékek kiskereskedelmével, illetve a szerencsejáték-szervezéssel kapcsolatos hatósági feladatokat.

A parlamenti vitában az ellenzék egyik legfőbb ellenérve az volt az új, rendeletalkotási jogkörrel ellátott, lényegében az államtól független hatóság létrehozásával szemben, hogy az állami koncessziók feletti felügyelet mellett a bírósági végrehajtásokat és a vállalati csőd- és felszámolási eljárásokat is felügyelő hatóság révén egyes gazdasági körök számára könnyedén és olcsón kimazsolázhatók lesznek a bajba jutott cégek értékesebb vagyonelemei.

A hatóság élére nemrég kinevezett Bíró Marcell, bár nem tartozott az ismertebb politikusok közé, az egyik legfontosabb szerepet töltötte be a kormányzatnál. Ő vezette a Miniszterelnöki Kormányirodát, a kormányzás politikai központját. 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökét – aki rendeletalkotási jogot kap – a miniszterelnök nevezi ki kilenc évre. Négy elnökhelyettesének megbízatása ugyanennyi időre szól, őket az elnök nevezi ki.

Legutóbb a bányafelügyelet került az SZTFH hatókörébe.